Par informācijas sistēmas auditu, CPV kods:

Lēmuma pieņemšanas datums 11.04.2013.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Par informācijas sistēmas auditu, CPV kods:
Identifikācijas numurs Saeima 2013/06
Līguma izpildītājs SIA "Agile&Co"
Līgumcena Ls 6800,00
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu Informacija par pienemto lemumu.doc
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā juriskonsulte Gunta Gasiņa, tālrunis; 67087477, e-pasts: Gunta.Gasina@saeima.lv
Ceturdien, 23.novembrī
09:00  Saeimas 2017.gada 22.novembra ārkārtas sēdes turpinājums
12:30  Eiropas lietu komisijas un Ārlietu komisijas kopsēde
17:00  Atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem
 Saeimas kārtējā sēde