Par maināmo paklāju īri Saeimas ēkām Rīgā, CPV kods: 90919200-4

Lēmuma pieņemšanas datums 18.02.2013.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Par maināmo paklāju īri Saeimas ēkām Rīgā, CPV kods: 90919200-4
Identifikācijas numurs Saeima 2013/03
Līguma izpildītājs SIA "Tepix"
Līgumcena Ls 4483,80 par 12 mēnešiem
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu Informacija par lemumu_18.02.13.doc
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā juriskonsulte Gunta Gasiņa, tālrunis: 67087477, e-pasts: Gunta.Gasina@saeima.lv
Ceturdien, 23.novembrī
09:00  Saeimas 2017.gada 22.novembra ārkārtas sēdes turpinājums
12:30  Eiropas lietu komisijas un Ārlietu komisijas kopsēde
15:15  Saeimas kārtējā sēde
17:00  Atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem