Kopēšanas aparātu tehniskā apkope, CPV kods: 50313000-2

Lēmuma pieņemšanas datums 19.02.2013.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Kopēšanas aparātu tehniskā apkope, CPV kods: 50313000-2
Identifikācijas numurs Saeima 2013/02
Līguma izpildītājs 1. daļā - iepirkuma procedūra pārtraukta saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta sesto daļu. 2. daļā - SIA "Latvijas Datoru centrs"
Līgumcena 2. daļā - Ls 90.00 par vienu apkopes reizi
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu Informācija par lēmumu_19.02.13.doc
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā juriskonsulte Gunta Gasiņa, tālrunis: 67087477, e-pasts: Gunta.Gasina@saeima.lv
Svētdien, 22.aprīlī