Par zvērināta revidenta komercsabiedrības izvēli LR Saeimas 2012. gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai

Lēmuma pieņemšanas datums 18.12.2012.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Par zvērināta revidenta komercsabiedrības izvēli LR Saeimas 2012. gada finanšu pārskata revīzijas veikšanai
Identifikācijas numurs Saeima 2012/23
Līguma izpildītājs SIA "Grant Thornton Rimess"
Līgumcena Ls 2000
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu Informacija par lemumu_18.12.12.doc
Kontaktpersonas Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas tehniskā sekretāre Ginta Šveicere, tālrunis: 67087362, fakss: 67087351, e-pasts: Ginta.Sveicere@saeima.lv
Svētdien, 25.februārī