Par serveru virtualizācijas standartprogrammatūras licenču piegādi, CPV kods: 48800000-6

Lēmuma pieņemšanas datums 25.10.2012.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Par serveru virtualizācijas standartprogrammatūras licenču piegādi, CPV kods: 48800000-6
Identifikācijas numurs Saeima 2012/22
Līguma izpildītājs SIA "OptiCom"
Līgumcena Ls 4065,00
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu Informacija par lemumu_25.10.12.doc
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā juriskonsulte Gunta Gasiņa, tālrunis: 67087477. e-pasts: Gunta.Gasina@saeima.lv
Ceturdien, 23.novembrī
09:00  Saeimas 2017.gada 22.novembra ārkārtas sēdes turpinājums
12:30  Eiropas lietu komisijas un Ārlietu komisijas kopsēde
15:15  Saeimas kārtējā sēde
17:00  Atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem