Par Ugunsmūra programmatūras un aprīkojuma uzturēšanu, CPV kods: 72250000-2

Lēmuma pieņemšanas datums 18.10.2012.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Par Ugunsmūra programmatūras un aprīkojuma uzturēšanu, CPV kods: 72250000-2
Identifikācijas numurs Saeima 2012/21
Līguma izpildītājs SIA "OptiCom"
Līgumcena Ls 14355,50
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu Informacija par lemumu_Ugunsmuris 2012-21.docx
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vadītājas vietniece Gunita Gremzde, tālrunis: 67087386, e-pasts: Gunita.Gremzde@saeima.lv
Svētdien, 18.februārī