Par serveru piegādi, CPV: 48820000-2

Lēmuma pieņemšanas datums 17.10.2012.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Par serveru piegādi, CPV: 48820000-2
Identifikācijas numurs Saeima 2012/19
Līguma izpildītājs SIA "ATEA"
Līgumcena Ls 6277,48
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu Informacija par lemumu.doc
Kontaktpersonas Saeimas Kancelejas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā juriskonsulte Gunta Gasiņa, tālrunis: 67087477, e-pasts: Gunta.Gasina@saeima.lv
Trešdien, 22.novembrī
09:00  Saeimas 2017.gada 22.novembra ārkārtas sēde
12:30  Ārlietu komisijas sēde
 Saeimas Prezidija un Frakciju padomes sēde