Centrālā komutatora portu paplašināšana, CPV: 32420000-3

Lēmuma pieņemšanas datums 14.06.2012.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Centrālā komutatora portu paplašināšana, CPV: 32420000-3
Identifikācijas numurs Saeima 2012/13
Līguma izpildītājs SIA "OptiCom"
Līgumcena Ls 8650.00
Informācija par iepirkumu
Kontaktpersonas Saeimas Kancelejas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas juriskonsulte Gunta Gasiņa, tālrunis: 67087477, e-pasts: Gunta.Gasina@saeima.lv; Saeimas Kancelejas Informācijas nodaļas IS administrators Ainārs Gailis, tālrunis: 67087357, e-pasts: Ainars.Gailis@saeima.lv
Svētdien, 22.aprīlī