Par telpu profesionālo tīrīšanas līdzekļu, higiēniskā papīra un saimniecības preču piegādi, CPV: 39800000-0, 33760000-5

Lēmuma pieņemšanas datums 21.06.2012.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Par telpu profesionālo tīrīšanas līdzekļu, higiēniskā papīra un saimniecības preču piegādi, CPV: 39800000-0, 33760000-5
Identifikācijas numurs Saeima 2012/12
Līguma izpildītājs I. daļā. SIA "Selding", II. daļā. SIA "BG"
Līgumcena I. daļa. Ls 3.09 (Pasūtītāja noteikto vienību kopsumma) II. daļa. Ls 26.23 (Pasūtītāja noteikto preču vienību kopsumma)
Informācija par iepirkumu
Kontaktpersonas Saeimas Kancelejas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas juriskonsulte Gunta Gasiņa, tālrunis: 67087477, e-pasts: Gunta.Gasina@saeima.lv
Svētdien, 22.aprīlī