Teritorijas uzkopšanas darbi, CPV kods: 90600000-3

Lēmuma pieņemšanas datums 08.05.2012.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Teritorijas uzkopšanas darbi, CPV kods: 90600000-3
Identifikācijas numurs Saeima 2012/06
Līguma izpildītājs SIA "Rīgas meži"
Līgumcena Ls 117.84 (summa norādīta kā iepirkuma Tehnikajā specifikācijā noteikto veicamo darbu vienas veikšanas reizes kopsumma)
Informācija par iepirkumu
Kontaktpersonas Saeimas Kancelejas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vadītājas vietniece Gunita Gremzde, tālrunis: 67087386, e-pasts: Gunita.Gremzde@saeima.lv
Ceturdien, 23.novembrī
09:00  Saeimas 2017.gada 22.novembra ārkārtas sēdes turpinājums
12:30  Eiropas lietu komisijas un Ārlietu komisijas kopsēde
17:00  Atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem
 Saeimas kārtējā sēde