Par bezvadu datortīkla paplašināšanu, CPV: 32420000-3

Lēmuma pieņemšanas datums 13.04.2012.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Par bezvadu datortīkla paplašināšanu, CPV: 32420000-3
Identifikācijas numurs Saeima 2012/04
Līguma izpildītājs SIA "Santa Monica Networks"
Līgumcena Ls 9891,70
Informācija par iepirkumu
Kontaktpersonas Saeimas Kancelejas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas juriskonsulte Gunta Gasiņa, tālrunis: 67087477, e-pasts: Gunta.Gasina@saeima.lv
Sestdien, 21.aprīlī