Multifunkcionālo iekārtu apkope un remonts. CPV kods: 50310000-1

Lēmuma pieņemšanas datums 10.02.2017.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Multifunkcionālo iekārtu apkope un remonts. CPV kods: 50310000-1
Identifikācijas numurs Saeima 2017/02
Līguma izpildītājs SIA "CRC"
Līgumcena Cena par 24 mēnešiem 10260,00 EUR bez PVN
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu 589da8a8-ecd8-4a5f-96eb-20b80a040015.docx
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā juriskonsulte Gunta Gasiņa, tālrunis: 67087477, e-pasts: Gunta.Gasina@saeima.lv
Iepirkuma līgums 58dbc0b0-e988-4683-ada2-11350a040016.pdf
Trešdien, 22.novembrī
09:00  Saeimas 2017.gada 22.novembra ārkārtas sēde
12:30  Ārlietu komisijas sēde
 Saeimas Prezidija un Frakciju padomes sēde