Krāsainā kopēšanas aparāta piegāde un uzturēšana, CPV kods: 30121400-7 Kopēšanas un pavairošanas mašīnas

Lēmuma pieņemšanas datums 16.11.2016.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Krāsainā kopēšanas aparāta piegāde un uzturēšana, CPV kods: 30121400-7 Kopēšanas un pavairošanas mašīnas
Identifikācijas numurs Saeima 2016/31
Līguma izpildītājs Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 8². panta pirmo daļu, iepirkuma komisija ir pieņēmusi lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru. Pamatojums - pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz piemērotās iepirkuma procedūras līgumcenas slieksni.
Līgumcena
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu 582c18d4-b4fc-4e3f-8333-6e0c0a040016.doc
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā juriskonsulte Gunta Gasiņa, tālrunis: 67087477, e-pasts: Gunta.Gasina@saeima.lv
Sestdien, 21.aprīlī