Skenera piegāde, CPV kods: 38520000-6 (Skeneri).

Lēmuma pieņemšanas datums 15.11.2016.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Skenera piegāde, CPV kods: 38520000-6 (Skeneri).
Identifikācijas numurs Saeima 2016/32
Līguma izpildītājs SIA "TelCom"
Līgumcena EUR 2629,56
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu 582b17ba-35a0-4831-bb29-3ecc0a040016.docx
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vadītājas vietniece Gunita Gremzde, tālrunis: 67087386, e-pasts: Gunita.Gremzde@saeima.lv
Iepirkuma līgums 583d6d81-e04c-4f21-a861-735f0a040015.pdf ;
Sestdien, 21.aprīlī