Ziedu un ziedu kompozīciju iepirkums, CPV kods: 03121000-5 – Dārzkopības produkti.

Lēmuma pieņemšanas datums 14.11.2016.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Ziedu un ziedu kompozīciju iepirkums, CPV kods: 03121000-5 – Dārzkopības produkti.
Identifikācijas numurs Saeima 2016/27
Līguma izpildītājs 1.daļa - SIA "Linneja", 2.daļa - SIA "Deko Alianse"
Līgumcena EUR 41 999,00
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu 5832c346-dfb8-44e6-ba4e-225d0a040015.docx
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vadītājas vietniece Gunita Gremzde, tālrunis: 67087386, e-pasts: Gunita.Gremzde@saeima.lv
Iepirkuma līgums 583d7ce4-a9bc-4314-a157-7f1b0a040015.pdf ;
583d7cf2-3ee4-4530-8660-7f1b0a040015.pdf ;
Svētdien, 25.februārī