Saeimas sēžu zālēm nepieciešamā TV aprīkojuma paplašināšana. CPV kods: 32000000-3, papildu CPV kods: 51000000-0

Lēmuma pieņemšanas datums 27.05.2016.
Iepirkuma veids Atklāts konkurss
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Saeimas sēžu zālēm nepieciešamā TV aprīkojuma paplašināšana. CPV kods: 32000000-3, papildu CPV kods: 51000000-0
Identifikācijas numurs Saeima 2016/03
Līguma izpildītājs SIA "TILTS INTEGRATION"
Līgumcena 284620,58 EUR bez PVN
Informācija par iepirkumu

Pasūtītājs rīkos objekta Jēkaba ielā 6/8, Rīgā apskati, 2016. gada 8. martā pulksten 10:00 visiem ieinteresētajiem piegādātājiem vienlaikus. Ieinteresētais piegādātājs par savu piedalīšanos apskatē paziņo 2016. gada 7. martā, piezvanot pa tālruni 67087477 konkursa Nolikuma 1.2. punktā norādītajai Pasūtītāja kontaktpersonai.

Ieinteresētā piegādātāja jautājumi un sniegtās atbildes 01.03.2016.

Grozījums 08.03.2016. Nolikuma Tehniskās specifikācijas 15.1.1. punktā

Ieinteresētā piegādātāja jautājumi un sniegtās atbildes 16.03.2016.

Ieinteresētā piegādātāja jautājumi un sniegtās atbildes 22.03.2016.

Ieinteresētā piegādātāja jautājumi un sniegtās atbildes 29.03.2016.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 29.panta septītājā daļā noteikto, konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2016.gada 20.maija plkst.11.00.

Informācija par lēmumu 574d6028-8024-4595-8a42-2c540a040016.doc
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā juriskonsulte Gunta Gasiņa, tālrunis: 67087477, e-pasts: Gunta.Gasina@saeima.lv
Iepirkuma līgums 575e7396-7a88-4a1e-b83e-28a80a040016.pdf ;
Svētdien, 25.februārī