Dabīgā avota ūdens un pārtikas preču piegāde, CPV kods:41100000-0 - Dabīgais ūdens, papildu CPV kods: 15800000-6 – Dažādi pārtikas produkti.

Lēmuma pieņemšanas datums 26.02.2016.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Dabīgā avota ūdens un pārtikas preču piegāde, CPV kods:41100000-0 - Dabīgais ūdens, papildu CPV kods: 15800000-6 – Dažādi pārtikas produkti.
Identifikācijas numurs Saeima 2016/05
Līguma izpildītājs SIA "VENDEN"
Līgumcena EUR 41 999
Informācija par iepirkumu

Līgums pagarināts līdz 2018.gada 1.martam

Informācija par lēmumu 56d05f2e-6124-4276-bdc1-22c90a040015.docx
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vadītājas vietniece – Gunita Gremzde (sniedz tikai organizatoriska satura informāciju) Tālrunis: 67087386, fakss: 67087329, e-pasts: Gunita.Gremzde@saeima.lv.
Iepirkuma līgums 56e18471-0cec-4b55-9278-70190a040016.pdf ;
Svētdien, 18.februārī