Par Saeimas elektroniskās pasta filtra sistēmas ražotāja tehniskā atbalsta pagarināšanu. CPV kods: 71356300-1

Lēmuma pieņemšanas datums 20.11.2015.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Par Saeimas elektroniskās pasta filtra sistēmas ražotāja tehniskā atbalsta pagarināšanu. CPV kods: 71356300-1
Identifikācijas numurs Saeima 2015/38
Līguma izpildītājs SIA "OptiCom"
Līgumcena 5744,60 EUR bez PVN par 12 mēnešiem
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu 564f0ca7-0c9c-4403-ab2e-0f6d0a040015.doc
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā juriskonsulte Gunta Gasiņa, tālrunis: 67087477, e-pasts: Gunta.Gasina@saeima.lv
Iepirkuma līgums 566819d7-be9c-4c82-b958-284a0a040015.pdf ;
Sestdien, 21.aprīlī