Par automātiskās tālruņu centrāles CORAL III 4GC apkalpošanu Saeimas ēkā Jēkaba ielā 11, Rīgā. CPV kods: 64214200-1

Lēmuma pieņemšanas datums 17.11.2015.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Par automātiskās tālruņu centrāles CORAL III 4GC apkalpošanu Saeimas ēkā Jēkaba ielā 11, Rīgā. CPV kods: 64214200-1
Identifikācijas numurs Saeima 2015/39
Līguma izpildītājs SIA "FIS COMMUNICATIONS"
Līgumcena 20520,00 EUR bez PVN par 36 mēnešu apkalpošanu
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu 564b0fe7-3cc0-4868-ac27-5bbc0a040016.doc
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā juriskonsulte Gunta Gasiņa, tālrunis: 67087477, e-pasts: Gunta.Gasina@saeima.lv
Iepirkuma līgums 566033c5-1bc0-447b-8175-18be0a040016.pdf ;
Svētdien, 25.februārī