Latvijas Republikas Saeimas 2015. gada un 2016. gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojumi. CPV kods: 79210000-9

Lēmuma pieņemšanas datums 11.11.2015.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Latvijas Republikas Saeimas 2015. gada un 2016. gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojumi. CPV kods: 79210000-9
Identifikācijas numurs Saeima 2015/34
Līguma izpildītājs SIA "Auditorfirma Padoms"
Līgumcena EUR 10 000
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu 56435a5c-14e0-4d6d-849d-2d6d0a040015.doc
Kontaktpersonas Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas vecākais konsultants Māris Zelčs, tālr.: 97087351, e-pasts: Maris.Zelcs@saeima.lv
Iepirkuma līgums 56812a00-0f64-496c-9ee8-3b6c0a040016.pdf ;
Sestdien, 21.aprīlī