Ugunsmūra programmatūras un aprīkojuma uzturēšana, CPV kods:72250000-2

Lēmuma pieņemšanas datums 26.10.2015.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Ugunsmūra programmatūras un aprīkojuma uzturēšana, CPV kods:72250000-2
Identifikācijas numurs Saeima 2015/33
Līguma izpildītājs SIA "OptiCom"
Līgumcena 27 586.74
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu 5639f2ad-cea8-4f99-aca5-46610a040016.docx
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vadītājas vietniece – Gunita Gremzde (sniedz tikai organizatoriska satura informāciju) Tālrunis: 67087386, fakss: 67087329, e-pasts: Gunita.Gremzde@saeima.lv.
Iepirkuma līgums 563b64c4-5b9c-4c62-9249-4ad70a040015.pdf ;
Svētdien, 22.aprīlī