Papildu būvdarbu veikšana Saeimas ēkā Jēkaba ielā 6/8, Rīgā CPV kods: 45000000-7 – Celtniecības darbi

Lēmuma pieņemšanas datums 07.10.2015.
Iepirkuma veids Sarunu procedūra
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Papildu būvdarbu veikšana Saeimas ēkā Jēkaba ielā 6/8, Rīgā CPV kods: 45000000-7 – Celtniecības darbi
Identifikācijas numurs Saeima 2015/30
Līguma izpildītājs SIA "VELVE"
Līgumcena EUR 384 728,36
Informācija par iepirkumu

Pamatojums

Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vadītājas vietniece Gunita Gremzde, tālrunis: 67087386, e-pasts: Gunita.Gremzde@saeima.lv
Trešdien, 22.novembrī
09:00  Saeimas 2017.gada 22.novembra ārkārtas sēde
12:30  Ārlietu komisijas sēde
 Saeimas Prezidija un Frakciju padomes sēde