Telpu aprīkojuma izgatavošana, piegāde un uzstādīšana. 39150000-8, 39221000-7

Lēmuma pieņemšanas datums 03.02.2016.
Iepirkuma veids Slēgts konkurss
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Telpu aprīkojuma izgatavošana, piegāde un uzstādīšana. 39150000-8, 39221000-7
Identifikācijas numurs Saeima 2015/22
Līguma izpildītājs SIA "Coppa LTD"
Līgumcena 394606,40
Informācija par iepirkumu Telpu aprīkojuma izgatavošana, piegāde un uzstādīšana saskaņā ar nolikuma nosacījumiem.
Informācija par lēmumu 56b85195-7754-425a-a49e-1ceb0a040015.docx
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vadītāja Kristīne Segliņa, tālrunis 67087491, e-pasts: kristine.seglina@saeima.lv; vadītājas vietniece Gunita Gremzde, tālrunis: 67087386, e-pasts: gunita.gremzde@saeima.lv
Svētdien, 22.aprīlī