Autobusu noma CPV kods 60172000-4

Lēmuma pieņemšanas datums 27.01.2015.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.2 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Autobusu noma CPV kods 60172000-4
Identifikācijas numurs Saeimas autobāze 2015/02
Līguma izpildītājs Akciju sabiedrība "Nordeka", reģ. Nr. 40003022404
Līgumcena EUR 28,00 (1 autobusa 1 stunda)
Informācija par iepirkumu Autobusu ar transportlīdzekļu vadītājiem noma Latvijas Republoikas Saeimas viesu vajadzībām Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā 2015.gada 22.janvārī veikts tehniskas drukas kļūdas labojums nolikuma "Autobusu noma" 10.punktā un pievienota aktuāla nolikuma versija.
Informācija par lēmumu 2015-02-informācija par pieņemto lēmumu.doc
Kontaktpersonas Saeimas autobāzes Personāla un saimniecības nodaļas vadītāja Inta Tavare, tālrunis/fakss 67371329, e-pasta adrese: saeimas.auto@apollo.lv
Iepirkuma līgums Līgums par autobusu nomu_ 2015-02 ;
Sestdien, 21.aprīlī