Latvijas Republikas Saeimas 2014. gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojumi. CPV kods: 79210000-9

Lēmuma pieņemšanas datums 16.12.2014.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Latvijas Republikas Saeimas 2014. gada finanšu pārskata revīzijas pakalpojumi. CPV kods: 79210000-9
Identifikācijas numurs Saeima 2014/33
Līguma izpildītājs SIA "Revidents un grāmatvedis"
Līgumcena 2700 EUR bez PVN
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu Inform_par_pienemto_lemumu_Saeima_2014_33.doc
Kontaktpersonas Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas vecākais konsultants Māris Zelčs, tālrunis: 67087351, e-pasts: Maris>Zelcs@saeima.lv
Iepirkuma līgums img-108132157.pdf
Trešdien, 22.novembrī
09:00  Saeimas 2017.gada 22.novembra ārkārtas sēde
12:30  Ārlietu komisijas sēde
 Saeimas Prezidija un Frakciju padomes sēde