Licencētas Microsoft Corporation programmatūras jauninājumu piegāde

Lēmuma pieņemšanas datums 29.09.2014.
Iepirkuma veids Sarunu procedūra, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās.daļas 2.punktu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Licencētas Microsoft Corporation programmatūras jauninājumu piegāde
Identifikācijas numurs Saeima 2014/24
Līguma izpildītājs SIA "DPA"
Līgumcena EUR 181 500.00
Informācija par iepirkumu Sarunu procedūras izvēles pamatojums
Kontaktpersonas Kancelejas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vadītājas vietniece Gunita Gremzde, tel. 6708 7386, e-pasts – Gunita.Gremzde@Saeima.lv, fakss 6708 7329; Informācijas nodaļas vadītājas vietniece Laimdota Upeniece, tel. 6708 7352, e-pasts – Laimdota.Upeniece@Saeima.lv.
Iepirkuma līgums img-X28154219.pdf
Trešdien, 22.novembrī
09:00  Saeimas 2017.gada 22.novembra ārkārtas sēde
12:30  Ārlietu komisijas sēde
12:30  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
 Saeimas Prezidija un Frakciju padomes sēde