Kritisko informācijas sistēmu (IS) drošības uzraudzības sistēmas piegāde, uzstādīšana un tehniskais atbalsts. CPV kods: 48170000-0

Lēmuma pieņemšanas datums 24.09.2014.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Kritisko informācijas sistēmu (IS) drošības uzraudzības sistēmas piegāde, uzstādīšana un tehniskais atbalsts. CPV kods: 48170000-0
Identifikācijas numurs Saeima 2014/20
Līguma izpildītājs SIA "Data Security Solutions"
Līgumcena 41200,00
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu Informacija par pienemto lemumu_24.09.14.doc
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā juriskonsulte Gunta Gasiņa, tālrunis: 67087477, e-pasts: Gunta.Gasina@saeima.lv Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vadītāja Kristīne Segliņa, tālrunis: 67087491, e-pasts: Kristine.Seglina@saeima.lv
Iepirkuma līgums img-X20104713.pdf ;
Svētdien, 25.februārī