SAN optiskā komutatora piegāde un uzstādīšana, CPV kods:32420000-3

Lēmuma pieņemšanas datums 06.03.2014.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV SAN optiskā komutatora piegāde un uzstādīšana, CPV kods:32420000-3
Identifikācijas numurs Saeima 2014/03
Līguma izpildītājs SIA "ATEA", reģ. Nr. 40003312822
Līgumcena EUR 7872.06
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu SAN komutators 2014-03.docx
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vadītājas vietniece Gunita Gremzde, tālrunis: 67087386, e-pasts: Gunita.Gremzde@saeima.lv
Iepirkuma līgums img-314114523.pdf
Trešdien, 22.novembrī
09:00  Saeimas 2017.gada 22.novembra ārkārtas sēde
12:30  Ārlietu komisijas sēde
12:30  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
 Saeimas Prezidija un Frakciju padomes sēde