Saeimas ēkas Jēkaba ielā 6/8, Rīgā rekonstrukcija un restaurācija, CPV kods: 45000000-7

Lēmuma pieņemšanas datums 23.05.2014.
Iepirkuma veids Atklāts konkurss
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Saeimas ēkas Jēkaba ielā 6/8, Rīgā rekonstrukcija un restaurācija, CPV kods: 45000000-7
Identifikācijas numurs Saeima 2013/25
Līguma izpildītājs SIA "Velve", Reģ. Nr.40003064412
Līgumcena EUR 3 875 875.53
Informācija par iepirkumu Iepirkuma dokumentācija pieejama: http://www.saeima.lv/Iepirkumi/2013_dec/nolikums.htm Pieprasot papildu informāciju, lūdzam ņemt vērā PIL 30.pantā noteiktos termiņus. Informējam, ka sakarā ar iesniegumu IUB, ir MAINĪTS PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ.
Informācija par lēmumu Buvdarbi 2013_25.docx
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vadītājas vietniece Gunita Gremzde, tālrunis: 67087386, e-pasts: Gunita.Gremzde@saeima.lv
Sestdien, 21.aprīlī