Par Saeimas informatīvo sistēmu tehnisko atbalstu un uzturēšanu. CPV: 72267100-0

Lēmuma pieņemšanas datums 16.12.2013.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Par Saeimas informatīvo sistēmu tehnisko atbalstu un uzturēšanu. CPV: 72267100-0
Identifikācijas numurs Saeima 2013/31
Līguma izpildītājs AS "Exigen Services Latvia"
Līgumcena Ls 24413,40 (34737,48 EUR) par 36 mēnešiem
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu Informacija par pienemto lemumu_16.12.13.doc
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākā juriskonsulte Gunta Gasiņa, tālrunis: 67087477, e-pasts: Gunta.Gasina@saeima.lv
Iepirkuma līgums img-110130057.pdf ;
Sestdien, 21.aprīlī