Videokonferenču sistēmas piegāde un uzstādīšana. CPV kods: 32 232000-8 – Videokonferenču iekārtas

Lēmuma pieņemšanas datums 05.11.2013.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 8.1 pantu.
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Videokonferenču sistēmas piegāde un uzstādīšana. CPV kods: 32 232000-8 – Videokonferenču iekārtas
Identifikācijas numurs Saeima 2013/29
Līguma izpildītājs SIA "Biroteh", reģ.Nr.40003427250
Līgumcena LVL 14 874.00 (EUR 21 163.80)
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu Videokonferencu sistema 2013-29.docx
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vadītājas vietniece Gunita Gremzde Tālrunis: 67087386, fakss: 67087329 e-pasts: Gunita.Gremzde@saeima.lv;
Iepirkuma līgums 2013-29.pdf
Sestdien, 18.novembrī
09:00  Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai veltītais ekumeniskais dievkalpojums Rīgas Domā
10:30  Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai veltītā ziedu nolikšanas ceremonija pie Brīvības pieminekļa
12:00  Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai veltītā Saeimas svinīgā sēde
13:30  Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienai veltītā NBS vienību militārā parāde 11.novembra krastmalā
17:00  Gaismas festivāla “Staro Rīga” Saeimas nama objekts “Brīvības zvaigznes”