Elektropreču iepirkums. CPV kods: 31000000 – 6

Lēmuma pieņemšanas datums 01.07.2013.
Iepirkuma veids Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.1 pantu
Iepirkuma līguma priekšmets un CPV Elektropreču iepirkums. CPV kods: 31000000 – 6
Identifikācijas numurs Saeima 2013/17
Līguma izpildītājs SIA "Elektro LV"
Līgumcena Vērtētā summa Ls 7229,35, kopējā līgumsumma Ls 9000
Informācija par iepirkumu
Informācija par lēmumu Informacija par pienemto lemumu_eletropreces.doc
Kontaktpersonas Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vecākais speciālists Jānis Šilkovs, tālrunis: 67087376, e-pasts: Janis.Silkovs@saeima.lv Publisko iepirkumu un juridiskā atbalsta nodaļas vadītāja Kristīne Segliņa, tālrunis: 67087491, e-pasts: Kristine.Seglina@saeima.lv
Trešdien, 22.novembrī
09:00  Saeimas 2017.gada 22.novembra ārkārtas sēde
12:30  Ārlietu komisijas sēde
12:30  Sociālo un darba lietu komisijas sēde
 Saeimas Prezidija un Frakciju padomes sēde