Mūrniece aicina goda konsulus strādāt kopā Latvijas atpazīstamībai ārvalstīs

(30.06.2016.)
Galerija

“Latvijas goda konsulu zināšanas par savām valstīm un kontakti ir ļoti svarīgi, lai kopā ar Latvijas institūcijām strādātu pie Latvijas atpazīstamības un tēla spodrināšanas ārvalstīs. Nākamais mūsu kopīgais uzdevums ir Latvijas simtgades svinības 2018.gadā – darbs, kuru ieguldīsim valsts vārda daudzināšanai visā pasaulē.” To Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece uzsvēra, parlamentā tiekoties ar Latvijas goda konsuliem, kuri uzturas Latvijā.

Kā būtiskākos Latvijas mērķus un uzdevumus I.Mūrniece minēja drošības stiprināšanu un ekonomiskās sadarbības veicināšanu, tostarp ārvalstu investīciju piesaisti. Saeimas priekšsēdētāja akcentēja šī gada valsts aizsardzības budžeta pieaugumu un kā būtisku Latvijas panākumu minēja pievienošanos Ekonomiskās sadarbības un attīstības (OECD) organizācijai. Tie ir fakti, kurus goda konsuli var izmantot kā vēstījumus Latvijas ekonomisko saišu stiprināšanai ar ārvalstīm.

Saeimas priekšsēdētāja uzsvēra goda konsulu darba nozīmi, akcentējot, ka Latvijai kā ģeogrāfiski nelielai valstij spēcīgs goda konsulu tīkls ir neatsverams atbalsts, it īpaši ekonomisko attiecību veicināšanā un investīciju piesaistē. Viņa pateicās par atbalstu Latvijas amatpersonām ārvalstu vizīšu laikā.

Ārlietu ministrijas organizētā goda konsulu sanāksme šogad notiek jau astoto reizi. Uz to ieradušies 90 Latvijas goda konsuli no 52 pasaules valstīm. Viņi pārstāv Latvijas intereses visos pasaules reģionos – gan Eiropā un Amerikā, gan Āzijā, Āfrikā, Austrālijā un Jaunzēlandē. Kopumā Latvijai dažādās pasaules valstīs ir vairāk nekā 170 goda konsulu.

Ārlietu ministrija Latvijas goda konsulu sanāksmes Rīgā reizi divos gados rīko kopš 2002.gada. Šādas sanāksmes jau kļuvušas par tradīciju, kas ļauj Latvijai veicināt ekonomisko, kultūras un konsulāro sadarbību, īpaši tajās valstīs, kurās Latvijai nav diplomātisko pārstāvniecību. Saeimas Preses dienests

Ceturdien, 23.novembrī
09:00  Saeimas 2017.gada 22.novembra ārkārtas sēdes turpinājums
12:30  Eiropas lietu komisijas un Ārlietu komisijas kopsēde
15:15  Saeimas kārtējā sēde
17:00  Atbilžu sniegšana uz deputātu jautājumiem