Latvijas Republikas Saeima

 
Latvijas PSR Augstākās Padomes sēžu stenogrammas

1990. gads.

Janvāris 11   12
Februāris 15   16
Marts  2

1989. gads.

Jūlijs 27    28 
Oktobris 6   10
Novembris 11
Decembris 27   28
Ceturdien, 29.jūnijā
10:40  Saeimas sekretāra biedra Gunāra Kūtra tikšanās ar Ungārijas ārlietu un tirdzniecības ministru V.E. Péter Szijjįrtó