Madars Lasmanis

 
Ziņojis par šādiem 8.Saeimas sēdēs izskatītajiem jautājumiem :

 
16.03.2006. "Grozījumi Valsts statistikas likumā".(3.lasījums)
02.03.2006. "Par likuma "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību" atzīšanu par spēku zaudējušu".(2.lasījums)
23.02.2006. "Grozījumi Valsts statistikas likumā".(2.lasījums)
16.02.2006. "Grozījumi Tūrisma likumā".(3.lasījums)
02.02.2006. "Par likuma "Par uzņēmumu, iestāžu un organizāciju darbības apturēšanas kārtību" atzīšanu par spēku zaudējušu".(1.lasījums)
26.01.2006. "Grozījumi Valsts statistikas likumā".(1.lasījums)
01.12.2005. "Grozījumi Autopārvadājumu likumā".(3.lasījums)
24.11.2005. "Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā".(3.lasījums)
  "Grozījumi Tūrisma likumā".(2.lasījums)
10.11.2005. "Grozījumi Standartizācijas likumā".(3.lasījums)
03.11.2005. "Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"".(3.lasījums)
27.10.2005. "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā".(3.lasījums)
26.10.2005. "Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā".(2.lasījums)
13.10.2005. "Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"".(2.lasījums)
  "Grozījumi Standartizācijas likumā".(2.lasījums)
29.09.2005. "Grozījumi Tūrisma likumā".(1.lasījums)
22.09.2005. "Grozījumi Dzelzceļa pārvadājumu likumā".(1.lasījums)
  "Grozījumi likumā "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību"".(1.lasījums)
  "Grozījumi likumā "Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu"".(2.lasījums)
  "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā".(2.lasījums)
  "Grozījumi Standartizācijas likumā".(1.lasījums)
  "Grozījumi Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumā".(1.lasījums)
30.06.2005. "Grozījumi Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā".(3.lasījums)
22.06.2005. "Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā".(3.lasījums)
09.06.2005. "Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā".(1.lasījums)
  "Grozījums Atkritumu apsaimniekošanas likumā".(2.lasījums)
26.05.2005. "Grozījumi Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā".(2.lasījums)
12.05.2005. "Grozījums Atkritumu apsaimniekošanas likumā".(1.lasījums)
28.04.2005. "Grozījumi Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumā".(1.lasījums)


 
Debatējis par šādiem 8.Saeimas sēdēs izskatītajiem jautājumiem :

 
16.02.2006. "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā". (Priekšlikums - "par")
  "Grozījumi Meža likumā".(likuma otrreizēja caurlūkošana)
22.12.2005. "Grozījumi Meža likumā".(3.lasījums)