Ingrīda Labucka

 
Ziņojusi par šādiem 8.Saeimas sēdēs izskatītajiem jautājumiem :

 
29.01.2004. "Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā".(2.lasījums)
15.01.2004. "Par Ēvalda Kokina atkārtotu iecelšanu par Ludzas rajona tiesas tiesnesi".
  "Par Alda Laviņa apstiprināšanu par administratīvās apgabaltiesas tiesnesi".
  "Par Daces Mitas apstiprināšanu par administratīvās apgabaltiesas tiesnesi".
  "Par Dagmāras Velikas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi".
  "Par Dainas Glinkas apstiprināšanu par Limbažu rajona tiesas tiesnesi".
  "Par Guntas Višņakovas apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi"
  "Par Ilzes Amonas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi".
  "Par Ilzes Skultānes apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi"
  "Par Jautrītes Briedes apstiprināšanu par Augstākās tiesas tiesnesi"
  "Par Jāņa Šaušas apstiprināšanu par Daugavpils tiesas tiesnesi".
  "Par Kaspara Berķa apstiprināšanu par administratīvās apgabaltiesas tiesnesi".
  "Par Lindas Vīnkalnas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi".
  "Par Līvijas Slicas apstiprināšanu par administratīvās apgabaltiesas tiesnesi".
  "Par Lolitas Andersones iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi".
  "Par Margaritas Osmanes iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi".
  "Par Māra Birzgaļa iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi".
  "Par Māra Medņa iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi".
  "Par Māra Vīganta apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi".
  "Par Sandras Ginteres apstiprināšanu par administratīvās apgabaltiesas tiesnesi".
  "Par Santas Kušķes iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi".
  "Par Unas Mihailovas apstiprināšanu par administratīvās apgabaltiesas tiesnesi".
  "Par Valdas Zommeres iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi".
  "Par Žannas Zujevas iecelšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi".
18.12.2003. "Grozījumi Administratīvā procesa likuma spēkā stāšanās likumā".(1.lasījums)
  "Grozījumi Administratīvā procesa likumā".(1.lasījums)
  "Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā".(1.lasījums)
  "Grozījumi likumā "Par Centrālo vēlēšanu komisiju"".(1.lasījums)
  "Grozījums Satversmes tiesas likumā".(1.lasījums)
  "Par J.Tiltiņa apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi"
11.12.2003. Par Dzintara Jaundžeikara 8.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu
04.12.2003. "Grozījumi Civilprocesa likumā".(2.lasījums)
26.11.2003. "Eiropas Parlamenta vēlēšanu likums".(1.lasījums)
20.11.2003. "Par Inas Baiko iecelšanu par Daugavpils tiesas tiesnesi".
  "Par piekrišanu 8.Saeimas deputātes Ingrīdas Ūdres saukšanai pie administratīvās atbildības".
  "Par tiesnešu skaita palielināšanu Augstākajā tiesā".
13.11.2003. "Par Olgas Putānes atbrīvošanu no Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata".
06.11.2003. "Par Antras Lastiņas atbrīvošanu no Ogres zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata".
  "Par Diānas Dzērvinieces iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi".
  "Par Dzintras Baltas iecelšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi".
  "Par Guntas Vilmanes atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesneša amata".
  "Par Inetas Škutānes iecelšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi".
  "Par Roberta Holcmaņa iecelšanu par Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi".
  "Par Sanitas Kanenbergas iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi".
30.10.2003. "Par Elitas Grigorovičas iecelšanu par Dobeles rajona tiesas tiesnesi".
  "Par Ilzes Celmiņas iecelšanu par Bauskas rajona tiesas tiesnesi".
  "Par Inetas Ozolas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi".
  "Par Ingrīdas Bērziņas iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi".
  "Par Solvitas Glaudānes iecelšanu par Jūrmalas pilsētas tiesas tiesnesi".
23.10.2003. "Par Guntas Freimanes iecelšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi".
  "Par Ilzes Stokas iecelšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi".
  "Par Laumas Šteinertes iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi".
  "Par Ulda Bērziņa iecelšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi".
16.10.2003. "Par Alvisa Jēkabsona apstiprināšanu par Talsu rajona tiesas tiesnesi".
  "Par Daiņa Pētera Kļaviņa apstiprināšanu par Madonas rajona tiesas tiesnesi".
  "Par Intas Marnauzas apstiprināšanu par Ludzas rajona tiesas tiesnesi".
  "Par Itas Seisumas apstiprināšanu par Valkas rajona tiesas tiesnesi".
  "Par Jūlijas Kergeles apstiprināšanu par Daugavpils tiesas tiesnesi".
  "Par Lūcijas Rietas apstiprināšanu par Kuldīgas rajona tiesas tiesnesi".
  "Par Normunda Riņķa apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi".
  "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu".
  "Par Sandras Krūmiņas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi".
  "Par Santas Libertes apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi".
25.09.2003. "Par Jura Stukāna iecelšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi".
  "Par piekrišanu Saeimas deputāta Arta Kampara saukšanai pie administratīvās atbildības".
18.09.2003. "Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā".(2.lasījums)
04.09.2003. "Par Dimitrija Zamjatina iecelšanu par Rēzeknes tiesas tiesnesi".
  "Par Inetas Ozolas iecelšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi".
  "Par Jāņa Ernstsona iecelšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi".
  "Par Judītes Mauliņas iecelšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi".
  "Par piekrišanu Saeimas deputāta Vladimira Buzajeva saukšanai pie administratīvās atbildības".
  "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu".
19.06.2003. "Grozījumi Civilprocesa likumā".(3.lasījums)
  Par G.Stūra apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi
  Par H.Brasova apstiprināšanu par Kurzemes apgabaltiesas tiesnesi
  "Par Alda Laviņa apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi".
  Par A.Nicmanes apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi
  Par Ā.Ždanovas apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi
  Par D.Dumbres apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi
  Par D.Kalniņas apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi
  "Par Lidijas Pličas apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi".
  "Par Mariannas Terjuhanas apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi".
  Par M.Zelmenes apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi
  Par S.Kalniņas apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi
12.06.2003. "Par Ineses Graudas apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi".
  "Par Marikas Senkānes apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi".
  "Par Voldemāra Zariņa atbrīvošanu no Rīgas apgabaltiesas tiesneša amata".
  "Par Zinaidas Lagzdiņas apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi".
05.06.2003. "Grozījumi Civilprocesa likumā".(2.lasījums)
22.05.2003. "Par Janas Zīles apstiprināšanu par Daugavpils tiesas tiesnesi".
  "Par tiesnešu skaitu palielināšanu apgabaltiesās".
15.05.2003. "Par Aelitas Vancānes apstiprināšanu par Tukuma rajona tiesas tiesnesi".
  "Par Ainas Freimanes apstiprināšanu par Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi".
  "Par Anitas Ūdres apstiprināšanu par Jēkabpils zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi".
  "Par Annas Knodzes apstiprināšanu par Jēkabpils rajona tiesas tiesnesi".
  "Par Ausmas Tamkovičas apstiprināšanu par Dobeles zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi".
  "Par Dzintras Apines apstiprināšanu par Vidzemes apgabaltiesas tiesnesi".
  "Par Marinas Ribinas apstiprināšanu par Bauskas rajona tiesas tiesnesi".
  "Par Marutas Balodes apstiprināšanu par Valkas rajona tiesas tiesnesi".
08.05.2003. "Par Roberta Jurķa 8.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no partijas "Jaunais laiks" Kurzemes vēlēšanu apgabala ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus"
10.04.2003. "Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā".(2.lasījums)
  "Par Andra Ozola apstiprināšanu par Talsu zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi".
  "Par Arņa Nagļa apstiprināšanu par Ogres zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi".
  "Par Baibas Caunītes apstiprināšanu par Madonas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi".
  "Par Birutas Margēvičas apstiprināšanu par Jelgavas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi".
  "Par Daces Jansones apstiprināšanu par Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi".
  "Par Elīnas Volikas apstiprināšanu par Ludzas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi".
  "Par Gunāra Siliņa apstiprināšanu par Rēzeknes zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi".
  "Par Ineses Čakšas apstiprināšanu par Gulbenes zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi".
  "Par Ineses Kiršteines apstiprināšanu par Cēsu zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi".
  "Par Ingas Zālītes apstiprināšanu par Aizkraukles zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi".
  "Par Intas Orlickas apstiprināšanu par Bauskas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi".
  "Par Intas Pūces apstiprināšanu par Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi".
  "Par Ivetas Maklakovas apstiprināšanu par Rīgas apgabaltiesas tiesnesi".
  "Par Liānas Bērziņas atbrīvošanu no Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata".
  "Par Ligitas Vecauziņas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi".
  "Par Līvijas Slicas apstiprināšanu par Daugavpils zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi".
  "Par Lolitas Marovskas apstiprināšanu par Valmieras zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi".
  "Par Mārītes Hāzenfuses apstiprināšanu par Tukuma zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi".
  "Par piekrišanu Saeimas deputāta Dzintara Ābiķa saukšanai pie administratīvās atbildības".
  "Par Sandras Dreijas apstiprināšanu par Valkas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi".
  "Par Sniedzes Rūjas apstiprināšanu par Liepājas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi".
  "Par Teiksmas Cīrules apstiprināšanu par Jelgavas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi".
  "Par Vijas Pužules apstiprināšanu par Balvu zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi".
20.03.2003. "Par piekrišanu Saeimas deputāta Anda Kāposta saukšanai pie administratīvās atbildības".
06.03.2003. "Par Baibas Lielpēteres iecelšanu par Cēsu zemesgrāmatu nodaļas tiesnesi".
  "Par Kristīnes Bērziņas iecelšanu par Jelgavas tiesas tiesnesi".
  "Par Marutas Ilgažas iecelšanu par Valmieras rajona tiesas tiesnesi".
  "Par Viviānas Zipas atbrīvošanu no Rīgas rajona zemesgrāmatu nodaļas tiesneša amata".
13.02.2003. "Par Ingas Kudeikinas atbrīvošanu no Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesneša amata".
06.02.2003. "Par Guntara Stūra apstiprināšanu par Dobeles rajona tiesas tiesnesi".
  "Par Irēnas Cupikas apstiprināšanu par Ogres rajona tiesas tiesnesi".
  "Par Maijas Vētras apstiprināšanu par Ogres rajona tiesas tiesnesi".
30.01.2003. "Par piekrišanu Saeimas deputāta Vladimira Buzajeva saukšanai pie administratīvās atbildības".
23.01.2003. "Par piekrišanu Saeimas deputāta Leopolda Ozoliņa saukšanai pie administratīvās atbildības".
16.01.2003. "Par Māra Kučinska 8.Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu"
12.12.2002. "Par Alda Laviņa apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas tiesnesi".
  "Par Antras Strupules atkārtotu iecelšanu par Alūksnes rajona tiesas tiesnesi".
  "Par Hipolita Mika atbrīvošanu no Jūrmalas pilsētas tiesas tiesneša amata".
  "Par Ilzes Fišeres apstiprināšanu par Ventspils tiesas tiesnesi".
  "Par Mariannas Terjuhanas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Centra rajona tiesas tiesnesi".
  "Par Mārtiņa Sviķa apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas tiesnesi".
  "Par Ritas Ozolas apstiprināšanu par Tukuma rajona tiesas tiesnesi".
  "Par Veronikas Krūmiņas apstiprināšanu par Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas tiesnesi".
  "Par Vijas Videnieces apstiprināšanu par Ventspils tiesas tiesnesi".


 
Debatējusi par šādiem 8.Saeimas sēdēs izskatītajiem jautājumiem :

 
06.11.2003. "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2003.gadam"".(2.lasījums)
11.09.2003. "Valsts probācijas dienesta likums". (Priekšlikums - "par")
04.09.2003. "Grozījums likumā "Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu"". (Priekšlikums - "par")
30.01.2003. "Par neuzticības izteikšanu veselības ministram Ārim Auderam".
12.12.2002. "Grozījumi Krimināllikumā".