Silva Golde

 

Ziņojusi par šādiem 8.Saeimas sēdēs izskatītajiem jautājumiem :

 
22.12.2004. "Grozījumi Diplomātiskā un konsulārā dienesta likumā".(3.lasījums)
16.09.2004. "Par Latvijas Republikas un Ķīnas Tautas Republikas līgumu par savstarpējo tiesisko palīdzību krimināllietās".(2.lasījums)
  "Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumu par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību un Protokolu Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības līgumam par ieguldījumu veicināšanu un aizsardzību".(1.lasījums)
  "Par Latvijas Republikas valdības un Ķīnas Tautas Republikas valdības nolīgumu par jūras transportu".(1.lasījums)
24.03.2004. "Par Grozījumu protokolu līgumam par Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas parlamentu un valdību sadarbību".(2.lasījums)
04.03.2004. "Par Grozījumu protokolu līgumam par Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas parlamentu un valdību sadarbību".(1.lasījums)


 
Debatējusi par šādiem 8.Saeimas sēdēs izskatītajiem jautājumiem :

 
30.09.2004. Pieprasījumu komisijas atzinums par Saeimas deputātu Māra Grīnblata, Jura Dobeļa, Dzintara Rasnača, Annas Seiles, Imanta Kalniņa, Pētera Tabūna, Kārļa Šadurska, Ainara Latkovska, Artura Krišjāņa Kariņa un Gunta Bērziņa pieprasījumu Ministru prezidentam Indulim Emsim par Izglītības likuma normu izpildi.
23.09.2004. "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā". (Priekšlikums - "par")
26.08.2004. "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2004.gadam"".(2.lasījums)
18.06.2004. "Par neuzticības izteikšanu Ministru prezidentam Indulim Emsim".
17.06.2004. "Par neuzticības izteikšanu Ministru prezidentam Indulim Emsim".
05.02.2004. "Grozījumi Izglītības likumā".(3.lasījums)
30.10.2003. "Grozījumi Izglītības inovācijas fonda likumā".(1.lasījums)
11.09.2003. Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta noteikumi nr.444 "Grozījumi Izglītības likumā".
15.05.2003. "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2003.gadam"". (Priekšlikums - "par")
16.04.2003. "Grozījumi Izglītības likumā". (Priekšlikums - "par")
28.02.2003. "Par valsts budžetu 2003.gadam".(2.lasījums)
20.02.2003. "Par valsts budžetu 2003.gadam".(1.lasījums)
19.12.2002. "Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā".(2.lasījums)
12.12.2002. "Grozījumi Krimināllikumā".
  "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā".(2.lasījums)