Antons Seiksts

Ziņojis par šādiem 7. Saeimas sēdēs izskatītajiem jautājumiem :
07.03.2002. "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"".(2.lasījums)
"Patvēruma likums".(3.lasījums)
07.02.2002. "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"".(1.lasījums)
13.12.2001. "Patvēruma likums".(2.lasījums)
08.11.2001. "Grozījumi likumā "Par patvēruma meklētājiem un bēgļiem Latvijas Republikā"".(3.lasījums)
01.11.2001. "Patvēruma likums".(1.lasījums)
18.10.2001. "Grozījumi likumā "Par patvēruma meklētājiem un bēgļiem Latvijas Republikā"".(2.lasījums)
27.09.2001. "Grozījumi likumā "Par patvēruma meklētājiem un bēgļiem Latvijas Republikā"".(1.lasījums)
05.07.2001. "Sabiedrības integrācijas fonda likums".(3.lasījums)
20.06.2001. "Sabiedrības integrācijas fonda likums".(2.lasījums)
13.06.2001. "Par Olafa Brūvera iecelšanu par Valsts cilvēktiesību biroja direktoru".
29.03.2001. "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta "Sabiedrības integrāciujas fonda likums" 2.lasījumam līdz 2001.gada 1.maijam
22.02.2001. "Sabiedrības integrācijas fonda likums".(1.lasījums)
18.05.2000. "Grozījums likumā "Par svētku un atceres dienām"".(3.lasījums)
13.04.2000. "Grozījums likumā "Par svētku un atceres dienām"".(2.lasījums)
23.03.2000. "Grozījums likumā "Par svētku un atceres dienām"".(1.lasījums)
17.02.2000. "Grozījumi likumā "Par svētku un atceres dienām"".(3.lasījums)
27.01.2000. "Grozījumi likumā "Par svētku un atceres dienām"".(2.lasījums)
02.12.1999. "Grozījumi likumā "Par svētku un atceres dienām"".(1.lasījums)
15.04.1999. "Par Ojāra Rubeņa atsaukšanu no Latvijas Nacionālās Radio un televīzijas padomes".
18.03.1999. Par termiņa pagarināšanu priekšlikumu iesniegšanai Emigrācijas likumprojekta otrajam lasījumam
11.03.1999. "Grozījumi likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem"".(3. lasījums)
18.02.1999. "Grozījumi likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem"".(2.lasījums)
26.11.1998. "Grozījumi likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem"".

Debatējis par šādiem 7. Saeimas sēdēs izskatītajiem jautājumiem :
24.10.2002. "Grozījumi likumā "Repatriācijas likums"".(3.lasījums)
10.10.2002. "Grozījumi likumā "Repatriācijas likums"".(2.lasījums)
19.09.2002. "Grozījumi Radio un televīzijas likumā".(1.lasījums)
"Par Pasaules latgaliešu II konferences Aicinājuma īstenošanu".
20.06.2002. "Grozījumi Valsts civildienesta likumā".(3.lasījums)
13.06.2002. "Par Latvijas Republikas un Svētā Krēsla līgumu".(1.lasījums)
02.05.2002. "Alternatīvā dienesta likums".(2.lasījums)
25.04.2002. "Grozījumi Krimināllikumā".(3.lasījums)
28.02.2002. "Grozījumi Alkohola aprites likumā".(2.lasījums)
13.12.2001. "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"".(3.lasījums)
06.12.2001. "Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā".(1.lasījums)
"Par Eiropas Sociālo hartu".(2.lasījums)
29.11.2001. "Par valsts budžetu 2002.gadam".(2.lasījums)
25.10.2001. "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā".(1.lasījums)
20.06.2001. "Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām".(3.lasījums)
13.06.2001. "Grozījumi Izglītības likumā".(2.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem"".(3.lasījums)
26.04.2001. "Grozījumi likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem"".(2.lasījums)
"Par reglamentētajām profesijām un profesionālo kvalifikāciju atzīšanu".(2.lasījums)
29.03.2001. "Grozījumi likumā "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās"".(2.lasījums)
15.02.2001. "Grozījumi Radio un televīzijas likumā".(3.lasījums)
14.12.2000. "Grozījumi Radio un televīzijas likumā".(2.lasījums)
30.11.2000. "Par valsts budžetu 2001.gadam".(2.lasījums)
23.11.2000. "Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli"".(2.lasījums)
19.10.2000. "Iedzīvotāju seksuālās un reproduktīvās veselības likums".(1.lasījums)
01.06.2000. "Grozījumi Latvijas Kriminālprocesa kodeksā".(1.lasījums)
30.03.2000. "Grozījumi likumā "Par to bijušās PSRS pilsoņu statusu, kuriem nav Latvijas vai citas valsts pilsonības"".(3.lasījums)
09.03.2000. "Par priekšlikumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu likumprojekta "Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā" 3.lasījumam"
17.02.2000. "Grozījumi likumā "Par svētku un atceres dienām"".(3.lasījums)
20.12.1999. "Grozījumi Obligātā militārā dienesta likumā".(3.lasījums)
09.12.1999. "Valsts valodas likums".
11.11.1999. "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā".(2.lasījums)
"Grozījumi likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām"".
04.11.1999. "Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"".(2.lasījums)
21.10.1999. "Grozījumi likumā "Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām"".(3.lasījums)
"Par valsts budžetu 2000.gadam".(1.lasījums)
10.06.1999. "Par Rīgas Aviācijas universitātes Satversmes apturēšanu".
22.04.1999. "Grozījumi likumā "Par ārvalstnieku un bezvalstnieku ieceļošanu un uzturēšanos Latvijas Republikā"".(3. lasījums)
15.04.1999. "Grozījumi likumā "Par izziņas izdarītāja, prokurora vai tiesneša nelikumīgas vai nepamatotas rīcības rezultātā nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu"".(3. lasījums)
"Par Ojāra Rubeņa atsaukšanu no Latvijas Nacionālās Radio un televīzijas padomes".
18.03.1999. "Grozījumi Korupcijas novēršanas likumā".(3. lasījums)
11.03.1999. "Grozījumi likumā "Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem"".(3. lasījums)
25.02.1999. "Par valsts budžetu 1999.gadam".(2.lasījums)
04.02.1999. "Grozījums Radio un televīzijas likumā".(2.lasījums)
"Par 1950.gada 4.novembra Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6.protokolu".(1.lasījums)