Likumprojekta „Grozījumi likumā  „Par valsts budžetu 2009.gadam””

17.pielikums

 

Pašvaldību  saraksts Valsts kasē ņemto aizņēmumu neatmaksātās daļas dzēšanai

 

Pašvaldība

Novada pašvaldība, kura ar 01.07.2009. pārņem pašvaldības saistības

Pieļaujamais dzēšamā aizņēmuma apmērs Ls

 

 

 

Raunas novads

Raunas novads

114 000

Trikātas pagasts

Beverīnas novads

62 773

Varakļānu pilsēta

Varakļānu novads

25 412

Babītes pagasts

Babītes novads

99 695

Amatas novads

Amatas novads

                       115 213

Olaines pilsēta

Olaines novads

199 979

Sidrabenes pagasts

Ozolnieku novads

59 944

Ķoņu pagasts

Naukšēnu novads

154 086

Naukšēnu pagasts

Naukšēnu novads

117 500

Sakas novads

Pāvilostas novads

20 814

Vaiņodes pagasts

Vaiņodes novads

40 197

Otaņķu pagasts

Nīcas novads

47 902

Ozolnieku novads

Ozolnieku novads

77 779

Nīcas pagasts

Nīcas novads

62 889

Murmastienes pagasts

Varakļānu novads

31 325

Siguldas novads

Siguldas novads

300 000

Embūtes pagasts

Vaiņodes novads

                         18 292

Līgatnes pilsēta

Līgatnes novads

        200 000

Līgatnes pagasts

  Līgatnes novads

200 000

 

KOPĀ:

1 947 800

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs                                                                  E.Repše

 

Vīza:

Valsts sekretārs                                                                   M.Bičevskis

 

 

31.05.2009.  16:00

162

Adijāne

67095437,   Zane.Adijane@fm.gov.lv