Likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam””

16.pielikums

 

 

Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem

 

Republikas pilsētas un rajoni

Projekta nosaukums

Ls

Balvu rajons

Balvu Vissvētās Dievmātes Aizmigšanas pareizticīgo baznīcas atjaunošana

14 430

Dobeles rajons

Auces mūzikas skolas telpu renovācija

33 669

Gulbenes rajons

Siltumenerģijas zudumu samazināšana Daukstes pamatskolā 3.kārta

17 445

 

Jaungulbenes pagasta Gulbīšu vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta realizācija

23 935

Liepājas rajons

Aizputes daudzfunkcionālās sporta halles būvniecība Aizputē

400 000

Madonas rajons

Cesvaines skolas būvniecības darbu apmaksa

610 000

Rīgas rajons

 

Mārupes vidusskolas sporta zāles būvniecība

 

192 393

KOPĀ

 

1 291 872

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs                                                                  E.Repše

 

Vīza:

Valsts sekretārs                                                                   M.Bičevskis

 

 

31.05.2009.  16:00

103

Adijāne

67095437,   Zane.Adijane@fm.gov.lv