Likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam””

15.pielikums

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas apakšprogrammā

25.02.00 “Atbalsts pašvaldību investīciju projektiem” paredzētās apropriācijas

sadalījums pašvaldībām

 

Pilsētas un rajoni

Projekta nosaukums

Ls

 

 

 

Daugavpils

Daugavpils Vienības nama ēkas rekonstrukcija

333 080

Jelgava

Jelgavas 4.vidusskolas piebūves celtniecība

950 828

 

Jelgavas 3.pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana un renovācija

69 312

Ventspils 

Ventspils pilsētas jaunās bibliotēkas būvniecība Pārventā

990 887

Aizkraukles rajons

Aizkraukles novada ģimnāzijas sporta centra būvniecība

350 000

 

Jaunjelgavas vidusskolas renovācija

13 877

 

Kokneses sporta centra būvniecība, 2.kārta

631 472

Alūksnes rajons

Alūksnes rajona vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolas ēkas renovācija Alūksnē,

Jāņkalna ielā 38

21 524

 

Energoefektivitātes pasākumi un higiēnas prasību nodrošināšana Alūksnes rajona Gaujienas speciālajā internātpamatskolā

98 843

 

Apes pilsētas ar lauku teritoriju sporta zāle pie Apes Dāvja Ozoliņa vidusskolas

544 556

 

Liepnas vidusskolas sporta multifunkcionālās zāles celtniecība

350 000

 

Ziemeru pamatskolas renovācija

20 877

Balvu rajons

Balvu daudzfunkcionālā sporta kompleksa
celtniecība, 1.kārta (baseina pabeigšana)

325 000

 

Balvu rajona Balvu mūzikas skolas remontdarbi

21 195

 

Balvu rajona Tilžas internātpamatskolas internāta renovācija

148 797

 

Kubulu pagasta Stacijas pamatskolas sporta zāles renovācijas pabeigšana

15 940

 

Medņevas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” energoefektivitātes paaugstināšana

11 648

 

Rugāju pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Vārpiņa” ēkas rekonstrukcija

88 565

 

Vīksnas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes siltumefektivitātes paaugstināšana

5 545

 

Žīguru pagasta kultūras nama renovācija

13 600

Bauskas rajons

Bauskas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu “Pasaulīte” un “Zīlīte” energoefektivitātes paaugstināšana

145 422

 

Iecavas novada kultūras nama renovācija

43 565

 

Skaistkalnes vidusskolas energoefektivitātes pasākumu īstenošana

16 987

 

Vecsaules pagasta tautas nama renovācija

62 317

Cēsu rajons

Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Cēsīs

1 463 663

 

Cēsu rajona Raiskuma sanatorijas internātpamatskolas remonts

151 576

 

Dzērbenes vidusskolas sakārtošana atbilstoši Eiropas Savienības prasībām

30 387

 

Jaunpiebalgas novada rehabilitācijas centra “Dzīves enerģija” telpu ierīkošana

114 431

 

Raiskuma pamatskolas avārijas stāvokļa novēršana

12 386

Daugavpils rajons

Daugavpils rajona Medumu speciālās internātpamatskolas ēkas renovācijas turpinājums – internātpamatskolas ēku un siltumapgādes sistēmas rekonstrukcija

365 547

 

Biķernieku pamatskolas avārijas stāvokļa novēršana

10 000

 

Ilūkstes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņš” rotaļu laukuma ierīkošana

27 000

 

Ilūkstes novada mūzikas skolas renovācija

21 025

 

Ilūkstes novada ceļu infrastruktūras izbūve

94 221

 

Sventes vidusskolas ēkas rekonstrukcija un energoefektivitātes paaugstināšana

235 280

 

Višķu pagasta Špoģu un Višķu tehnikuma ciemu katlumāju iekārtu rekonstrukcija, 2.fāze

19 375

Dobeles rajons

Jaunbērzes pagasta Mežinieku pamatskolas sporta zāles – piebūves celtniecība

351 933

Gulbenes rajons

Gulbenes pilsētas izglītības iestāžu renovācija atbilstoši Eiropas Savienības prasībām, 1. un 2.kārta

712 385

 

Labiekārtojuma projekts Gulbenes rajona Sveķu speciālajai internātpamatskolai, 2.kārta

80 163

 

Lizuma vidusskolas virtuves un saimnieciskā bloka sakārtošana atbilstoši Eiropas Savienības prasībām

42 014

 

Gulbenes rajona Stāmerienas pagasta padomes tautas nama remontdarbi, 2.kārta

4 002

 

Stradu pagasta Stāķu sporta halles energoefektivitātes paaugstināšana, 2.kārta

10 829

 

Tirzas pamatskolas rekonstrukcija ar sporta zāles izbūvi, 4.kārta

110 726

Jēkabpils rajons

Jēkabpils pilsētas Krustpils kultūras nama renovācija, 2. un 3.kārta

80 652

 

Jēkabpils 2.vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana, 3.kārta

4 239

 

Jēkabpils rajona Antūžu speciālās internātpamatskolas ēkas renovācija, 2.kārta

149 069

 

Salas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” energoefektivitātes paaugstināšana

48 974

Jelgavas rajons

Līvbērzes pagasta Līvbērzes vidusskolas sporta halles būvniecība

96 651

 

Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes pamatskolas ēkas renovācija

27 525

Krāslavas rajons

Dagdas vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana

70 372

 

Dagdas pirmsskolas izglītības iestādes “Saulīte” fasādes renovācija un iekštelpu remonts

21 055

 

Krāslavas kultūras nama renovācija

189 403

Kuldīgas rajons

Kuldīgas kultūras centra kāpņu telpas un lifta izbūve personām ar kustību traucējumiem

35 587

 

Kuldīgas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” piebūves celtniecība

735 469

 

Vārmes pagasta pamatskolas sporta zāles būvniecība un mācību ēku renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšana

232 559

Liepājas rajons

Liepājas rajona dienas aprūpes centra cilvēkiem ar īpašām vajadzībām izveide pansionātā “Rokaiži”

66 541

 

Energoefektivitātes paaugstināšana un sadzīves apstākļu uzlabošana Liepājas rajona Vaiņodes internātpamatskolā

277 870

 

Bunkas pagasta Krotes Ata Kronvalda pamatskolas rekonstrukcija

50 000

 

Durbes Ata Kronvalda vidusskolas jumta un ēkas fasādes siltināšana, 4.kārta

58 664

 

Grobiņas pagasta Robežnieku ciemata kultūras centra būvniecība

 

50 000

 

Grobiņas pirmsskolas izglītības iestādes “Pīpenīte” piebūves tehniskā projekta izstrāde un būvniecība

316 327

 

Kalētu pagasta padomes sporta centra “Druva” izveide

300 000

 

Priekules vidusskolas sporta zāles būvniecība

270 000

 

Sakas novada Pāvilostas kultūras nama renovācija

15 383

 

Sakas novada Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādes “Dzintariņš” energoefektivitātes paaugstināšana

31 163

Limbažu rajons

Limbažu pilsētas ielu un ietvju seguma virskārtas remonts un atjaunošana

61 904

 

Limbažu 2.vidusskolas ēkas remontdarbi

62 936

 

Alojas pilsētas kultūras nama remonts un sporta zāles celtniecība

100 000

 

Salacgrīvas pilsētas ar lauku teritoriju pirmsskolas izglītības iestādes “Vilnītis” apkures sistēmu un sanitāro mezglu sakārtošana

56 700

Ludzas rajons

Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu siltināšana

223 259

Madonas rajons   

Madonas kultūras nama rekonstrukcija

133 419

Ogres rajons

Ogres 1.vidusskolas telpu remonts

67 848

 

Lielvārdes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pūt, vējiņi” renovācija

36 102

 

Lielvārdes pamatskolas aktu zāles renovācija

29 723

 

Mazozolu pagasta kultūras – administratīvā nama renovācija

8 584

Preiļu rajons

Aglonas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes renovācijas pabeigšana

23 027

 

Līvānu 1.vidusskolas sporta laukuma rekonstrukcija

140 125

Rēzeknes rajons

Rēzeknes rajona Adamovas sanatorijas internātpamatskolas bērniem ar psihoneiroloģiskām saslimšanām rekonstrukcija

100 284

 

Ilzeskalna pirmsskolas izglītības iestādes ēkas siltināšana

38 175

 

Mākoņkalna pagasta Mākoņkalna pamatskolas renovācija

56 326

 

Vērēmu pagasta Makašānu amatu vidusskolas celtniecības pabeigšana

24 500

Talsu rajons

Dundagas pagasta Veselības un sociālās palīdzības centra renovācija

 

20 198

 

Ģibuļu pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Ķipars” energoefektivitātes paaugstināšana un sanitāro mezglu rekonstrukcija

 

 

38 917

 

Laucienes pamatskolas sporta zāles celtniecība

80 000

 

Lībagu pagasta sākumskolas sporta zāles ar palīgtelpām būvniecība

50 000

 

Rojas novada pirmsskolas izglītības iestādes “Zelta zivtiņa” energoefektivitātes paaugstināšana

32 398

 

Sabiles vidusskolas sporta halles celtniecība

317 443

 

Talsu rajona Upesgrīvas speciālās sākumskolas paplašināšana

25 237

Tukuma rajons

Tumes vidusskolas siltumefektivitātes paaugstināšana

52 787

Valkas rajons

Valkas pilsētas kultūras nama renovācija

259 571

 

Valkas rajona novadpētniecības muzeja renovācija

14 196

 

Smiltenes ģimnāzijas ēkas rekonstrukcija

42 310

Valmieras rajons

Vidzemes Olimpiskā centra futbola stadiona izveide Valmierā

328 930

 

Valmieras pamatskolas būvniecības projekts

2 000 000

 

Daliņa stadiona renovācija Valmierā

50 000

Ventspils rajons

Piltenes pirmsskolas izglītības iestādes “Taurenītis” logu nomaiņa

41 723

 

 

 

 

KOPĀ:

16 774 905

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs                                                                  E.Repše

 

Vīza:

Valsts sekretārs                                                                   M.Bičevskis

 

 

31.05.2009.  16:00

987

Adijāne

67095437,   Zane.Adijane@fm.gov.lv