Speciālais budžets (Ls)
Progr., apakšpr. kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2007.gadā Grozījumi 2007.gadā kopā ar grozījumiem 2008.gadā Grozījumi 2008.gadā kopā ar grozījumiem 2009.gadā Grozījumi 2009.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai Grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Ieņēmumi - kopā 865 000 0 865 000 865 000 0 865 000 850 000 0 850 000 0 0 0
Nodokļu ieņēmumi 865 000 0 865 000 865 000 0 865 000 850 000 0 850 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 865 000 0 865 000 865 000 0 865 000 850 000 0 850 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 400 000 0 400 000 0 0 0
Kārtējie izdevumi 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 400 000 0 400 000 0 0 0
Atlīdzība 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 400 000 0 400 000 0 0 0
   Atalgojums 242 000 0 242 000 242 000 0 242 000 322 347 0 322 347 0 0 0
Kapitālie izdevumi 565 000 0 565 000 565 000 0 565 000 450 000 0 450 000 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 565 000 0 565 000 565 000 0 565 000 450 000 0 450 000 0 0 0
18.  Labklājības ministrija
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Ieņēmumi - kopā 865 000 865 000 1 730 000 865 000 865 000 1 730 000 850 000 850 000 1 700 000 0 0 0
Nodokļu ieņēmumi 865 000 0 865 000 865 000 0 865 000 850 000 0 850 000 0 0 0
Transferti 0 865 000 865 000 865 000 865 000 850 000 850 000 0
Valsts budžeta transferti 0 865 000 865 000 865 000 865 000 850 000 850 000
Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti 0 865 000 865 000 865 000 865 000 850 000 850 000
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta transferti 0 865 000 865 000 865 000 865 000 850 000 850 000
No valsts pensiju speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai 0 865 000 865 000 0 865 000 865 000 0 850 000 850 000 0 0
Izdevumi - kopā 865 000 865 000 1 730 000 865 000 865 000 1 730 000 850 000 850 000 1 700 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 300 000 865 000 1 165 000 300 000 865 000 1 165 000 400 000 850 000 1 250 000 0 0 0
Kārtējie izdevumi 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 400 000 0 400 000 0 0 0
Atlīdzība 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 400 000 0 400 000 0 0 0
   Atalgojums 242 000 0 242 000 242 000 0 242 000 322 347 0 322 347 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 865 000 865 000 865 000 865 000 850 000 850 000
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 865 000 865 000 865 000 865 000 850 000 850 000
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu 0 865 000 865 000 0 865 000 865 000 0 850 000 850 000 0 0
Kapitālie izdevumi 565 000 0 565 000 565 000 0 565 000 450 000 0 450 000 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 565 000 0 565 000 565 000 0 565 000 450 000 0 450 000 0 0 0
04.00.00 Sociālā apdrošināšana
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Ieņēmumi - kopā 865 000 865 000 1 730 000 865 000 865 000 1 730 000 850 000 850 000 1 700 000 0 0 0
Nodokļu ieņēmumi 865 000 0 865 000 865 000 0 865 000 850 000 0 850 000 0 0 0
Transferti 0 865 000 865 000 865 000 865 000 850 000 850 000 0
Valsts budžeta transferti 0 865 000 865 000 865 000 865 000 850 000 850 000
Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti 0 865 000 865 000 865 000 865 000 850 000 850 000
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta transferti 0 865 000 865 000 865 000 865 000 850 000 850 000
No valsts pensiju speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai 0 865 000 865 000 0 865 000 865 000 0 850 000 850 000 0 0
Izdevumi - kopā 865 000 865 000 1 730 000 865 000 865 000 1 730 000 850 000 850 000 1 700 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 300 000 865 000 1 165 000 300 000 865 000 1 165 000 400 000 850 000 1 250 000 0 0 0
Kārtējie izdevumi 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 400 000 0 400 000 0 0 0
Atlīdzība 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 400 000 0 400 000 0 0 0
   Atalgojums 242 000 0 242 000 242 000 0 242 000 322 347 0 322 347 0 0 0
Uzturēšanas izdevumu transferti 865 000 865 000 865 000 865 000 850 000 850 000
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 865 000 865 000 865 000 865 000 850 000 850 000
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu 0 865 000 865 000 0 865 000 865 000 0 850 000 850 000 0 0
Kapitālie izdevumi 565 000 0 565 000 565 000 0 565 000 450 000 0 450 000 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 565 000 0 565 000 565 000 0 565 000 450 000 0 450 000 0 0 0
04.01.00 Valsts pensiju speciālais budžets
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus)  -  kopā
Ieņēmumi - kopā 865 000 865 000 865 000 865 000 850 000 850 000
Nodokļu ieņēmumi 865 000 865 000 865 000 865 000 850 000 850 000
Izdevumi - kopā 865 000 865 000 865 000 865 000 850 000 850 000
Uzturēšanas izdevumi 865 000 865 000 865 000 865 000 850 000 850 000
Uzturēšanas izdevumu transferti 865 000 865 000 865 000 865 000 850 000 850 000
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti 865 000 865 000 865 000 865 000 850 000 850 000
Valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transferti no valsts speciālā budžeta uz valsts speciālo budžetu 865 000 865 000 865 000 865 000 850 000 850 000
04.05.00 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Ieņēmumi - kopā 865 000 0 865 000 865 000 0 865 000 850 000 0 850 000 0 0 0
Nodokļu ieņēmumi 865 000 -865 000 0 865 000 -865 000 0 850 000 -850 000 0 0 0 0
Transferti 0 865 000 865 000 865 000 865 000 850 000 850 000 0
Valsts budžeta transferti 0 865 000 865 000 865 000 865 000 850 000 850 000
Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti 0 865 000 865 000 865 000 865 000 850 000 850 000
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta transferti 0 865 000 865 000 865 000 865 000 850 000 850 000
No valsts pensiju speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai 0 865 000 865 000 0 865 000 865 000 0 850 000 850 000 0 0
Izdevumi - kopā 865 000 0 865 000 865 000 0 865 000 850 000 0 850 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 400 000 0 400 000 0 0 0
Kārtējie izdevumi 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 400 000 0 400 000 0 0 0
Atlīdzība 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 400 000 0 400 000 0 0 0
   Atalgojums 242 000 0 242 000 242 000 0 242 000 322 347 0 322 347 0 0 0
Kapitālie izdevumi 565 000 0 565 000 565 000 0 565 000 450 000 0 450 000 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 565 000 0 565 000 565 000 0 565 000 450 000 0 450 000 0 0 0
tajā skaitā
Labklājības sistēmas reforma
Ieņēmumi - kopā 865 000 0 865 000 865 000 0 865 000 850 000 0 850 000 0 0 0
Nodokļu ieņēmumi 865 000 -865 000 0 865 000 -865 000 0 850 000 -850 000 0 0
Transferti 865 000 865 000 865 000 865 000 850 000 850 000 0
Valsts budžeta transferti 865 000 865 000 865 000 865 000 850 000 850 000
Valsts speciālā budžeta savstarpējie transferti 865 000 865 000 865 000 865 000 850 000 850 000
Valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta transferti 865 000 865 000 865 000 865 000 850 000 850 000
No valsts pensiju speciālā budžeta ieskaitītie līdzekļi Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai 865 000 865 000 865 000 865 000 850 000 850 000
Izdevumi - kopā 865 000 0 865 000 865 000 0 865 000 850 000 0 850 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 400 000 0 400 000 0 0 0
Kārtējie izdevumi 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 400 000 0 400 000 0 0 0
Atlīdzība 300 000 300 000 300 000 300 000 400 000 400 000 0 0
   Atalgojums 242 000 242 000 242 000 242 000 322 347 322 347 0 0
Kapitālie izdevumi 565 000 0 565 000 565 000 0 565 000 450 000 0 450 000 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 565 000 565 000 565 000 565 000 450 000 450 000 0 0