Pamatbudžets (Ls)
Progr., apakšpr. kods Saistību uzdevumu veidi Projekta kods 2007.gadā Grozījumi 2007.gadā kopā ar grozījumiem 2008.gadā Grozījumi 2008.gadā kopā ar grozījumiem 2009.gadā Grozījumi 2009.gadā kopā ar grozījumiem Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai Grozījumi Tālākā laika posmā līdz projekta īstenošanai kopā ar grozījumiem
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 76 234 146 20 336 284 96 570 430 31 540 396 29 883 975 61 424 371 34 943 570 0 34 943 570 167 341 233 0 167 341 233
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 76 234 146 20 336 284 96 570 430 31 540 396 29 883 975 61 424 371 34 943 570 0 34 943 570 167 341 233 0 167 341 233
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 76 234 146 20 336 284 96 570 430 31 540 396 29 883 975 61 424 371 34 943 570 0 34 943 570 167 341 233 0 167 341 233
Izdevumi - kopā 76 234 146 20 336 284 96 570 430 31 540 396 29 883 975 61 424 371 34 943 570 0 34 943 570 167 341 233 0 167 341 233
Uzturēšanas izdevumi 16 680 652 -1 479 626 15 201 026 12 859 890 0 12 859 890 17 386 570 0 17 386 570 21 095 233 0 21 095 233
Kārtējie izdevumi 16 680 652 -1 479 626 15 201 026 12 859 890 0 12 859 890 17 386 570 0 17 386 570 21 095 233 0 21 095 233
Atlīdzība 436 257 7 629 443 886 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 351 565 5 829 357 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 16 244 395 -1 487 255 14 757 140 12 859 890 0 12 859 890 17 386 570 0 17 386 570 21 095 233 0 21 095 233
Kapitālie izdevumi 59 553 494 21 815 910 81 369 404 18 680 506 29 883 975 48 564 481 17 557 000 0 17 557 000 146 246 000 0 146 246 000
Pamatkapitāla veidošana 38 681 304 21 815 910 60 497 214 18 680 506 29 883 975 48 564 481 17 557 000 0 17 557 000 146 246 000 0 146 246 000
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 20 872 190 0 20 872 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām 20 872 190 0 20 872 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Aizsardzības ministrija
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 24 815 400 851 176 25 666 576 23 385 000 0 23 385 000 22 119 000 0 22 119 000 34 911 233 0 34 911 233
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 24 815 400 851 176 25 666 576 23 385 000 0 23 385 000 22 119 000 0 22 119 000 34 911 233 0 34 911 233
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 24 815 400 851 176 25 666 576 23 385 000 0 23 385 000 22 119 000 0 22 119 000 34 911 233 0 34 911 233
Izdevumi - kopā 24 815 400 851 176 25 666 576 23 385 000 0 23 385 000 22 119 000 0 22 119 000 34 911 233 0 34 911 233
Uzturēšanas izdevumi 14 116 161 -1 585 626 12 530 535 12 774 000 0 12 774 000 11 720 000 0 11 720 000 21 095 233 0 21 095 233
Kārtējie izdevumi 14 116 161 -1 585 626 12 530 535 12 774 000 0 12 774 000 11 720 000 0 11 720 000 21 095 233 0 21 095 233
Preces un pakalpojumi 14 116 161 -1 585 626 12 530 535 12 774 000 0 12 774 000 11 720 000 0 11 720 000 21 095 233 0 21 095 233
Kapitālie izdevumi 10 699 239 2 436 802 13 136 041 10 611 000 0 10 611 000 10 399 000 0 10 399 000 13 816 000 0 13 816 000
Pamatkapitāla veidošana 10 699 239 2 436 802 13 136 041 10 611 000 0 10 611 000 10 399 000 0 10 399 000 13 816 000 0 13 816 000
22.00.00 Nacionālie Bruņotie spēki
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 22 075 400 460 179 22 535 579 21 685 000 0 21 685 000 20 089 000 0 20 089 000 31 821 233 0 31 821 233
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 22 075 400 460 179 22 535 579 21 685 000 0 21 685 000 20 089 000 0 20 089 000 31 821 233 0 31 821 233
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 22 075 400 460 179 22 535 579 21 685 000 0 21 685 000 20 089 000 0 20 089 000 31 821 233 0 31 821 233
Izdevumi - kopā 22 075 400 460 179 22 535 579 21 685 000 0 21 685 000 20 089 000 0 20 089 000 31 821 233 0 31 821 233
Uzturēšanas izdevumi 14 116 161 -1 585 626 12 530 535 12 774 000 0 12 774 000 11 720 000 0 11 720 000 21 095 233 0 21 095 233
Kārtējie izdevumi 14 116 161 -1 585 626 12 530 535 12 774 000 0 12 774 000 11 720 000 0 11 720 000 21 095 233 0 21 095 233
Preces un pakalpojumi 14 116 161 -1 585 626 12 530 535 12 774 000 0 12 774 000 11 720 000 0 11 720 000 21 095 233 0 21 095 233
Kapitālie izdevumi 7 959 239 2 045 805 10 005 044 8 911 000 0 8 911 000 8 369 000 0 8 369 000 10 726 000 0 10 726 000
Pamatkapitāla veidošana 7 959 239 2 045 805 10 005 044 8 911 000 0 8 911 000 8 369 000 0 8 369 000 10 726 000 0 10 726 000
22.01.00 Nacionālo bruņoto spēku vadība
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 22 000 0 22 000 211 000 0 211 000 169 000 0 169 000 2 526 000 0 2 526 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 22 000 0 22 000 211 000 0 211 000 169 000 0 169 000 2 526 000 0 2 526 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 22 000 0 22 000 211 000 0 211 000 169 000 0 169 000 2 526 000 0 2 526 000
Izdevumi - kopā 22 000 0 22 000 211 000 0 211 000 169 000 0 169 000 2 526 000 0 2 526 000
Kapitālie izdevumi 22 000 0 22 000 211 000 0 211 000 169 000 0 169 000 2 526 000 0 2 526 000
Pamatkapitāla veidošana 22 000 0 22 000 211 000 0 211 000 169 000 0 169 000 2 526 000 0 2 526 000
tajā skaitā
Valsts kartogrāfijas sistēmas izveide OP-17
Resursi izdevumu segšanai 22 000 0 22 000 211 000 0 211 000 169 000 0 169 000 2 526 000 0 2 526 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 22 000 0 22 000 211 000 0 211 000 169 000 0 169 000 2 526 000 0 2 526 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 22 000 22 000 211 000 211 000 169 000 169 000 2 526 000 2 526 000
Izdevumi - kopā 22 000 0 22 000 211 000 0 211 000 169 000 0 169 000 2 526 000 0 2 526 000
Kapitālie izdevumi 22 000 0 22 000 211 000 0 211 000 169 000 0 169 000 2 526 000 0 2 526 000
Pamatkapitāla veidošana 22 000 22 000 211 000 211 000 169 000 169 000 2 526 000 2 526 000
22.03.00 Gaisa spēki
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 884 000 -390 997 493 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 884 000 -390 997 493 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 884 000 -390 997 493 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 884 000 -390 997 493 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 884 000 -390 997 493 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 884 000 -390 997 493 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 884 000 -390 997 493 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Sakaru sistēma "Zeme - Gaiss" MD40
Resursi izdevumu segšanai 884 000 -390 997 493 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 884 000 -390 997 493 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 884 000 -390 997 493 003 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 884 000 -390 997 493 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 884 000 -390 997 493 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 884 000 -390 997 493 003 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 884 000 -390 997 493 003 0 0 0 0 0 0
22.04.00 Jūras spēki
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 14 772 400 851 176 15 623 576 15 620 000 0 15 620 000 13 520 000 0 13 520 000 22 860 000 0 22 860 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 772 400 851 176 15 623 576 15 620 000 0 15 620 000 13 520 000 0 13 520 000 22 860 000 0 22 860 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 14 772 400 851 176 15 623 576 15 620 000 0 15 620 000 13 520 000 0 13 520 000 22 860 000 0 22 860 000
Izdevumi - kopā 14 772 400 851 176 15 623 576 15 620 000 0 15 620 000 13 520 000 0 13 520 000 22 860 000 0 22 860 000
Uzturēšanas izdevumi 9 422 400 32 9 422 432 9 620 000 0 9 620 000 7 520 000 0 7 520 000 16 860 000 0 16 860 000
Kārtējie izdevumi 9 422 400 32 9 422 432 9 620 000 0 9 620 000 7 520 000 0 7 520 000 16 860 000 0 16 860 000
Preces un pakalpojumi 9 422 400 32 9 422 432 9 620 000 0 9 620 000 7 520 000 0 7 520 000 16 860 000 0 16 860 000
Kapitālie izdevumi 5 350 000 851 144 6 201 144 6 000 000 0 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000
Pamatkapitāla veidošana 5 350 000 851 144 6 201 144 6 000 000 0 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000 6 000 000 0 6 000 000
tajā skaitā
Jūras novērošanas sistēma MD09
Resursi izdevumu segšanai 4 000 000 1 901 144 5 901 144 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 000 000 1 901 144 5 901 144 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 000 000 1 901 144 5 901 144 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000
Izdevumi - kopā 4 000 000 1 901 144 5 901 144 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000
Kapitālie izdevumi 4 000 000 1 901 144 5 901 144 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000 4 000 000 0 4 000 000
Pamatkapitāla veidošana 4 000 000 1 901 144 5 901 144 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000
Jūras spēku piestātņu un infrastruktūras attīstība Tosmārē, Liepājā MD05-01
Resursi izdevumu segšanai 1 350 000 -1 050 000 300 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 350 000 -1 050 000 300 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 350 000 -1 050 000 300 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Izdevumi - kopā 1 350 000 -1 050 000 300 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000
Kapitālie izdevumi 1 350 000 -1 050 000 300 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000
Pamatkapitāla veidošana 1 350 000 -1 050 000 300 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000
Jūras spēku pretmīnu kuģu iegāde MD41
Resursi izdevumu segšanai 5 622 400 32 5 622 432 5 620 000 0 5 620 000 5 620 000 0 5 620 000 16 860 000 0 16 860 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 622 400 32 5 622 432 5 620 000 0 5 620 000 5 620 000 0 5 620 000 16 860 000 0 16 860 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 622 400 32 5 622 432 5 620 000 5 620 000 5 620 000 5 620 000 16 860 000 16 860 000
Izdevumi - kopā 5 622 400 32 5 622 432 5 620 000 0 5 620 000 5 620 000 0 5 620 000 16 860 000 0 16 860 000
Uzturēšanas izdevumi 5 622 400 32 5 622 432 5 620 000 0 5 620 000 5 620 000 0 5 620 000 16 860 000 0 16 860 000
Kārtējie izdevumi 5 622 400 32 5 622 432 5 620 000 0 5 620 000 5 620 000 0 5 620 000 16 860 000 0 16 860 000
Preces un pakalpojumi 5 622 400 32 5 622 432 5 620 000 5 620 000 5 620 000 5 620 000 16 860 000 16 860 000
Jūras spēku patruļkuģu būve MD42
Resursi izdevumu segšanai 3 800 000 0 3 800 000 4 000 000 0 4 000 000 1 900 000 0 1 900 000 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 800 000 0 3 800 000 4 000 000 0 4 000 000 1 900 000 0 1 900 000 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 800 000 3 800 000 4 000 000 4 000 000 1 900 000 1 900 000 0 0
Izdevumi - kopā 3 800 000 0 3 800 000 4 000 000 0 4 000 000 1 900 000 0 1 900 000 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 3 800 000 0 3 800 000 4 000 000 0 4 000 000 1 900 000 0 1 900 000 0 0 0
Kārtējie izdevumi 3 800 000 0 3 800 000 4 000 000 0 4 000 000 1 900 000 0 1 900 000 0 0 0
Preces un pakalpojumi 3 800 000 3 800 000 4 000 000 4 000 000 1 900 000 1 900 000 0
22.08.00 Nodrošinājuma pavēlniecība
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 6 397 000 0 6 397 000 5 854 000 0 5 854 000 6 400 000 0 6 400 000 6 435 233 0 6 435 233
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 397 000 0 6 397 000 5 854 000 0 5 854 000 6 400 000 0 6 400 000 6 435 233 0 6 435 233
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 6 397 000 0 6 397 000 5 854 000 0 5 854 000 6 400 000 0 6 400 000 6 435 233 0 6 435 233
Izdevumi - kopā 6 397 000 0 6 397 000 5 854 000 0 5 854 000 6 400 000 0 6 400 000 6 435 233 0 6 435 233
Uzturēšanas izdevumi 3 809 761 -1 194 661 2 615 100 3 154 000 0 3 154 000 4 200 000 0 4 200 000 4 235 233 0 4 235 233
Kārtējie izdevumi 3 809 761 -1 194 661 2 615 100 3 154 000 0 3 154 000 4 200 000 0 4 200 000 4 235 233 0 4 235 233
Preces un pakalpojumi 3 809 761 -1 194 661 2 615 100 3 154 000 0 3 154 000 4 200 000 0 4 200 000 4 235 233 0 4 235 233
Kapitālie izdevumi 2 587 239 1 194 661 3 781 900 2 700 000 0 2 700 000 2 200 000 0 2 200 000 2 200 000 0 2 200 000
Pamatkapitāla veidošana 2 587 239 1 194 661 3 781 900 2 700 000 0 2 700 000 2 200 000 0 2 200 000 2 200 000 0 2 200 000
tajā skaitā
Nacionālo bruņoto spēku sakaru sistēmas attīstība MD10-03
Resursi izdevumu segšanai 4 897 000 0 4 897 000 4 354 000 0 4 354 000 5 400 000 0 5 400 000 5 435 233 0 5 435 233
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 897 000 0 4 897 000 4 354 000 0 4 354 000 5 400 000 0 5 400 000 5 435 233 0 5 435 233
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 897 000 4 897 000 4 354 000 4 354 000 5 400 000 5 400 000 5 435 233 5 435 233
Izdevumi - kopā 4 897 000 0 4 897 000 4 354 000 0 4 354 000 5 400 000 0 5 400 000 5 435 233 0 5 435 233
Uzturēšanas izdevumi 3 809 761 -1 194 661 2 615 100 3 154 000 0 3 154 000 4 200 000 0 4 200 000 4 235 233 0 4 235 233
Kārtējie izdevumi 3 809 761 -1 194 661 2 615 100 3 154 000 0 3 154 000 4 200 000 0 4 200 000 4 235 233 0 4 235 233
Preces un pakalpojumi 3 809 761 -1 194 661 2 615 100 3 154 000 3 154 000 4 200 000 4 200 000 4 235 233 4 235 233
Kapitālie izdevumi 1 087 239 1 194 661 2 281 900 1 200 000 0 1 200 000 1 200 000 0 1 200 000 1 200 000 0 1 200 000
Pamatkapitāla veidošana 1 087 239 1 194 661 2 281 900 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000
Nacionālo bruņoto spēku profesionālā dienesta karavīru nodrošināšana ar dzīvojamo platību MD39
Resursi izdevumu segšanai 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Izdevumi - kopā 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000
Kapitālie izdevumi 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000
Pamatkapitāla veidošana 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000
33.00.00 Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 2 740 000 390 997 3 130 997 1 700 000 0 1 700 000 2 030 000 0 2 030 000 3 090 000 0 3 090 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 740 000 390 997 3 130 997 1 700 000 0 1 700 000 2 030 000 0 2 030 000 3 090 000 0 3 090 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 2 740 000 390 997 3 130 997 1 700 000 0 1 700 000 2 030 000 0 2 030 000 3 090 000 0 3 090 000
Izdevumi - kopā 2 740 000 390 997 3 130 997 1 700 000 0 1 700 000 2 030 000 0 2 030 000 3 090 000 0 3 090 000
Kapitālie izdevumi 2 740 000 390 997 3 130 997 1 700 000 0 1 700 000 2 030 000 0 2 030 000 3 090 000 0 3 090 000
Pamatkapitāla veidošana 2 740 000 390 997 3 130 997 1 700 000 0 1 700 000 2 030 000 0 2 030 000 3 090 000 0 3 090 000
tajā skaitā
Jūras spēku Krasta apsardzes piestātņu un infrastruktūras attīstība Daugavgrīvā MD38
Resursi izdevumu segšanai 1 240 000 -1 100 000 140 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 240 000 -1 100 000 140 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 240 000 -1 100 000 140 000 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 240 000 -1 100 000 140 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 1 240 000 -1 100 000 140 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 1 240 000 -1 100 000 140 000 0 0 0 0 0 0
Lielvārdes bāzes attīstība MD35
Resursi izdevumu segšanai 1 500 000 1 100 000 2 600 000 1 700 000 0 1 700 000 2 030 000 0 2 030 000 3 090 000 0 3 090 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 500 000 1 100 000 2 600 000 1 700 000 0 1 700 000 2 030 000 0 2 030 000 3 090 000 0 3 090 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 500 000 1 100 000 2 600 000 1 700 000 1 700 000 2 030 000 2 030 000 3 090 000 3 090 000
Izdevumi - kopā 1 500 000 1 100 000 2 600 000 1 700 000 0 1 700 000 2 030 000 0 2 030 000 3 090 000 0 3 090 000
Kapitālie izdevumi 1 500 000 1 100 000 2 600 000 1 700 000 0 1 700 000 2 030 000 0 2 030 000 3 090 000 0 3 090 000
Pamatkapitāla veidošana 1 500 000 1 100 000 2 600 000 1 700 000 1 700 000 2 030 000 2 030 000 3 090 000 3 090 000
Sakaru sistēma "Zeme - Gaiss" MD40
Resursi izdevumu segšanai 0 390 997 390 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 390 997 390 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 390 997 390 997 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 390 997 390 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 390 997 390 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 0 390 997 390 997 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 0 390 997 390 997 0 0 0 0 0 0
14. Iekšlietu ministrija
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 352 560 0 352 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 352 560 0 352 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 352 560 0 352 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 352 560 0 352 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 352 560 0 352 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 352 560 0 352 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32.00.00 Materiāltehniskā apgāde
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 352 560 0 352 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 352 560 0 352 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 352 560 0 352 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 352 560 0 352 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 352 560 0 352 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 352 560 0 352 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32.02.00 Būvniecība un centralizētais iepirkums
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 352 560 0 352 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 352 560 0 352 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 352 560 0 352 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 352 560 0 352 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 352 560 0 352 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 352 560 0 352 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Valsts robežas atjaunošana IA-20
Resursi izdevumu segšanai 56 560 0 56 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 56 560 0 56 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 56 560 56 560 0 0 0
Izdevumi - kopā 56 560 0 56 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 56 560 0 56 560 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 56 560 56 560 0 0 0
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Valmieras brigādes depo ēkas būvniecības pabeigšana, teritorijas labiekārtošana un telpu aprīkošana
Resursi izdevumu segšanai 296 000 0 296 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 296 000 0 296 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 296 000 296 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 296 000 0 296 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 296 000 0 296 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 296 000 296 000 0 0 0
15. Izglītības un zinātnes ministrija
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 8 000 000 0 8 000 000 6 806 000 6 806 000 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 000 000 0 8 000 000 6 806 000 6 806 000 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 8 000 000 0 8 000 000 6 806 000 6 806 000 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 8 000 000 0 8 000 000 6 806 000 6 806 000 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 8 000 000 0 8 000 000 6 806 000 6 806 000 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 8 000 000 0 8 000 000 6 806 000 6 806 000 0 0 0 0
02.00.00 Profesionālā izglītība
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 3 709 990 0 3 709 990 2 098 000 2 098 000 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 709 990 0 3 709 990 2 098 000 2 098 000 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 709 990 0 3 709 990 2 098 000 2 098 000 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 3 709 990 0 3 709 990 2 098 000 2 098 000 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 3 709 990 0 3 709 990 2 098 000 2 098 000 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 3 709 990 0 3 709 990 2 098 000 2 098 000 0 0 0 0
02.04.00 Profesionālās izglītības mācību iestādes un pasākumi
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 3 709 990 0 3 709 990 2 098 000 2 098 000 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 709 990 0 3 709 990 2 098 000 2 098 000 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 709 990 0 3 709 990 2 098 000 2 098 000 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 3 709 990 0 3 709 990 2 098 000 2 098 000 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 3 709 990 0 3 709 990 2 098 000 2 098 000 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 3 709 990 0 3 709 990 2 098 000 2 098 000 0 0 0 0
tajā skaitā
Valsts Priekuļu lauksaimniecības tehnikuma sporta zāles būvniecības pabeigšana un energoresursu taupīšanas projekts
Resursi izdevumu segšanai 529 000 0 529 000 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 529 000 0 529 000 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 529 000 529 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 529 000 0 529 000 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 529 000 0 529 000 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 529 000 529 000 0 0 0
Kuldīgas 78.arodvidusskolas ēdināšanas bloka un dienesta viesnīcas renovācija
Resursi izdevumu segšanai 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 90 000 90 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 90 000 90 000 0 0 0
Skrundas arodvidusskolas sakārtošana
Resursi izdevumu segšanai 298 000 0 298 000 98 000 98 000 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 298 000 0 298 000 98 000 98 000 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 298 000 298 000 98 000 98 000 0 0
Izdevumi - kopā 298 000 0 298 000 98 000 98 000 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 298 000 0 298 000 98 000 98 000 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 298 000 298 000 98 000 98 000 0 0
Dagdas arodvidusskolas ēkas renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana
Resursi izdevumu segšanai 157 000 0 157 000 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 157 000 0 157 000 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 157 000 157 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 157 000 0 157 000 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 157 000 0 157 000 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 157 000 157 000 0 0 0
Višķu profesionālās vidusskolas dienesta viesnīcas renovācija
Resursi izdevumu segšanai 203 000 0 203 000 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 203 000 0 203 000 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 203 000 203 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 203 000 0 203 000 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 203 000 0 203 000 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 203 000 203 000 0 0 0
Siltumapgādes un sanitāri higiēnisko normu atbilstības nodrošināšanas pasākumi Saldus Profesionālās vidusskolas sporta kompleksa ģērbtuvju telpās
Resursi izdevumu segšanai 27 689 0 27 689 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 27 689 0 27 689 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 27 689 27 689 0 0 0
Izdevumi - kopā 27 689 0 27 689 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 27 689 0 27 689 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 27 689 27 689 0 0 0
Smiltenes tehnikuma sporta zāles celtniecība
Resursi izdevumu segšanai 535 000 0 535 000 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 535 000 0 535 000 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 535 000 535 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 535 000 0 535 000 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 535 000 0 535 000 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 535 000 535 000 0 0 0
Daugavpils 1.arodvidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana
Resursi izdevumu segšanai 98 000 0 98 000 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 98 000 0 98 000 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 98 000 98 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 98 000 0 98 000 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 98 000 0 98 000 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 98 000 98 000 0 0 0
Ogres meža tehnikuma mācību korpusa jumta rekonstrukcija
Resursi izdevumu segšanai 223 691 0 223 691 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 223 691 0 223 691 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 223 691 223 691 0 0 0
Izdevumi - kopā 223 691 0 223 691 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 223 691 0 223 691 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 223 691 223 691 0 0 0
Rīgas Amatniecības vidusskolas ēku renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas otrā kārta
Resursi izdevumu segšanai 209 000 0 209 000 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 209 000 0 209 000 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 209 000 209 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 209 000 0 209 000 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 209 000 0 209 000 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 209 000 209 000 0 0 0
Valmieras 36.arodvidusskolas dienesta viesnīcas renovācija
Resursi izdevumu segšanai 214 000 0 214 000 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 214 000 0 214 000 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 214 000 214 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 214 000 0 214 000 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 214 000 0 214 000 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 214 000 214 000 0 0 0
Rīgas Valsts tehnikuma Poligrāfijas centra dienesta viesnīcas un mācību bāzes izbūve
Resursi izdevumu segšanai 117 000 0 117 000 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 117 000 0 117 000 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 117 000 117 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 117 000 0 117 000 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 117 000 0 117 000 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 117 000 117 000 0 0 0
Rīgas Valsts tehnikuma sporta zāles būvniecība
Resursi izdevumu segšanai 800 000 0 800 000 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 800 000 0 800 000 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 800 000 800 000 2 000 000 2 000 000 0 0
Izdevumi - kopā 800 000 0 800 000 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 800 000 0 800 000 2 000 000 2 000 000 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 800 000 800 000 2 000 000 2 000 000 0 0
Valsts Kandavas lauksaimniecības tehnikuma mācību korpusa energoefektivitātes paaugstināšana
Resursi izdevumu segšanai 134 610 0 134 610 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 134 610 0 134 610 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 134 610 134 610 0 0 0
Izdevumi - kopā 134 610 0 134 610 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 134 610 0 134 610 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 134 610 134 610 0 0 0
Rīgas vieglās rūpniecības tehnikuma jumta renovācija
Resursi izdevumu segšanai 74 000 0 74 000 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 74 000 0 74 000 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 74 000 74 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 74 000 0 74 000 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 74 000 0 74 000 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 74 000 74 000 0 0 0
03.00.00 Augstākā izglītība
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 4 290 010 0 4 290 010 4 708 000 4 708 000 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 290 010 0 4 290 010 4 708 000 4 708 000 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 4 290 010 0 4 290 010 4 708 000 4 708 000 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 4 290 010 0 4 290 010 4 708 000 4 708 000 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 4 290 010 0 4 290 010 4 708 000 4 708 000 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 4 290 010 0 4 290 010 4 708 000 4 708 000 0 0 0 0
03.01.00 Augstskolas un pasākumi
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 3 318 563 0 3 318 563 4 708 000 4 708 000 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 318 563 0 3 318 563 4 708 000 4 708 000 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 318 563 0 3 318 563 4 708 000 4 708 000 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 3 318 563 0 3 318 563 4 708 000 4 708 000 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 3 318 563 0 3 318 563 4 708 000 4 708 000 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 3 318 563 0 3 318 563 4 708 000 4 708 000 0 0 0 0
tajā skaitā
Vidzemes augstskola - vārti uz vienotas Eiropas izglītības telpu
Resursi izdevumu segšanai 286 685 0 286 685 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 286 685 0 286 685 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 286 685 286 685 0 0 0
Izdevumi - kopā 286 685 0 286 685 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 286 685 0 286 685 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 286 685 286 685 0 0 0
Liepājas Pedagoģijas akadēmijas viesnīcas Ganību ielā 36/48 ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
Resursi izdevumu segšanai 245 776 0 245 776 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 245 776 0 245 776 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 245 776 245 776 0 0 0
Izdevumi - kopā 245 776 0 245 776 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 245 776 0 245 776 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 245 776 245 776 0 0 0
Latvijas Universitātes dabaszinātņu studiju kvalitātes uzlabošana
Resursi izdevumu segšanai 200 000 0 200 000 1 440 000 1 440 000 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 200 000 0 200 000 1 440 000 1 440 000 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 200 000 200 000 1 440 000 1 440 000 0 0
Izdevumi - kopā 200 000 0 200 000 1 440 000 1 440 000 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 200 000 0 200 000 1 440 000 1 440 000 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 200 000 200 000 1 440 000 1 440 000 0 0
Rēzeknes Augstskolas studiju korpusa Rēzeknē atbrīvošanas aleja 115 rekonstrukcija
Resursi izdevumu segšanai 394 228 0 394 228 2 950 000 2 950 000 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 394 228 0 394 228 2 950 000 2 950 000 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 394 228 394 228 2 950 000 2 950 000 0 0
Izdevumi - kopā 394 228 0 394 228 2 950 000 2 950 000 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 394 228 0 394 228 2 950 000 2 950 000 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 394 228 394 228 2 950 000 2 950 000 0 0
Infrastruktūras izveide studiju programmu un pētniecības darbu realizēšanai Ventspils Augstskolā elektronikas un informācijas un komunikāciju tehnoloģijas nozarē
Resursi izdevumu segšanai 940 008 0 940 008 62 000 62 000 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 940 008 0 940 008 62 000 62 000 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 940 008 940 008 62 000 62 000 0 0
Izdevumi - kopā 940 008 0 940 008 62 000 62 000 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 940 008 0 940 008 62 000 62 000 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 940 008 940 008 62 000 62 000 0 0
Daugavpils Universitātes sporta kompleksa Kandavas ielā 1 renovācija
Resursi izdevumu segšanai 336 763 0 336 763 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 336 763 0 336 763 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 336 763 336 763 0 0 0
Izdevumi - kopā 336 763 0 336 763 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 336 763 0 336 763 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 336 763 336 763 0 0 0
Daugavpils Universitātes dienesta viesnīcas, Sporta ielā 6 daļēja rekonstrukcija
Resursi izdevumu segšanai 59 992 0 59 992 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 59 992 0 59 992 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 59 992 59 992 0 0 0
Izdevumi - kopā 59 992 0 59 992 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 59 992 0 59 992 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 59 992 59 992 0 0 0
Rēzeknes Augstskolas studentu viesnīcu Nr.1 un Nr.2 Atbrīvošanas alejā 115, Rēzeknē jumtu remonts
Resursi izdevumu segšanai 75 352 0 75 352 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 75 352 0 75 352 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 75 352 75 352 0 0 0
Izdevumi - kopā 75 352 0 75 352 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 75 352 0 75 352 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 75 352 75 352 0 0 0
Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskolas ēkas Imantas 7.līnijā 1 energoefektivitātes un ugunsdrošības paaugstināšana
Resursi izdevumu segšanai 131 300 0 131 300 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 131 300 0 131 300 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 131 300 131 300 0 0 0
Izdevumi - kopā 131 300 0 131 300 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 131 300 0 131 300 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 131 300 131 300 0 0 0
Latvijas Universitātes mācību ēkas energoefektivitātes paaugstināšana
Resursi izdevumu segšanai 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 140 000 140 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 140 000 140 000 0 0 0
Latvijas Universitātes galvenās mācību ēkas rekonstrukcijas pabeigšana
Resursi izdevumu segšanai 438 459 0 438 459 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 438 459 0 438 459 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 438 459 438 459 0 0 0
Izdevumi - kopā 438 459 0 438 459 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 438 459 0 438 459 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 438 459 438 459 0 0 0
Nacionālās sporta bāzes "Rīgas Tehniskās universitātes peldbaseins" rekonstrukcija
Resursi izdevumu segšanai 70 000 0 70 000 256 000 256 000 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 70 000 0 70 000 256 000 256 000 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 70 000 70 000 256 000 256 000 0 0
Izdevumi - kopā 70 000 0 70 000 256 000 256 000 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 70 000 0 70 000 256 000 256 000 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 70 000 70 000 256 000 256 000 0 0
03.11.00 Koledžas
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 971 447 0 971 447 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 971 447 0 971 447 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 971 447 0 971 447 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 971 447 0 971 447 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 971 447 0 971 447 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 971 447 0 971 447 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Daugavpils medicīnas koledžas dienesta viesnīcas ēkas renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana
Resursi izdevumu segšanai 193 012 0 193 012 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 193 012 0 193 012 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 193 012 193 012 0 0 0
Izdevumi - kopā 193 012 0 193 012 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 193 012 0 193 012 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 193 012 193 012 0 0 0
Malnavas koledžas dienesta viesnīcas renovācija
Resursi izdevumu segšanai 290 935 0 290 935 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 290 935 0 290 935 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 290 935 290 935 0 0 0
Izdevumi - kopā 290 935 0 290 935 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 290 935 0 290 935 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 290 935 290 935 0 0 0
Rīgas Tehniskās koledžas dienesta viesnīcas logu renovācija un higiēnisko telpu renovācija
Resursi izdevumu segšanai 268 500 0 268 500 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 268 500 0 268 500 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 268 500 268 500 0 0 0
Izdevumi - kopā 268 500 0 268 500 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 268 500 0 268 500 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 268 500 268 500 0 0 0
Rīgas Tehniskās koledžas Automehāniķu mācību un eksaminācijas centra attīstība
Resursi izdevumu segšanai 219 000 0 219 000 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 219 000 0 219 000 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 219 000 219 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 219 000 0 219 000 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 219 000 0 219 000 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 219 000 219 000 0 0 0
16.Zemkopības ministrija
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 3 246 166 0 3 246 166 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 246 166 0 3 246 166 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 3 246 166 0 3 246 166 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 3 246 166 0 3 246 166 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 3 246 166 0 3 246 166 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 3 246 166 0 3 246 166 0 0 0 0 0 0
20.00.00 Pārtikas drošība un kvalitāte, dzīvnieku veselība
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 191 448 0 191 448 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 191 448 0 191 448 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 191 448 0 191 448 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 191 448 0 191 448 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 191 448 0 191 448 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 191 448 0 191 448 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Dzīvnieku izcelsmes pārtikas valsts uzraudzības un kontroles sistēmas izveidošana un ieviešana atbilstoši ES prasībām. Pasākums: PVD CA un SR ēkas 11. novembra 31.a krastmalā rekonstrukcija 2005.-2007.gads AG - 12
Resursi izdevumu segšanai 191 448 0 191 448 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 191 448 0 191 448 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 191 448 191 448 0 0 0
Izdevumi - kopā 191 448 0 191 448 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 191 448 0 191 448 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 191 448 191 448 0 0 0
21.00.00 Valsts atbalsts lauksaimniecības un lauku attīstībai, sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 700 000 0 700 000 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 700 000 0 700 000 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 700 000 0 700 000 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 700 000 0 700 000 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 700 000 0 700 000 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 700 000 0 700 000 0 0 0 0 0 0
21.02.00 Sabiedriskā finansējuma administrēšana un valsts uzraudzība lauksaimniecībā
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 700 000 0 700 000 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 700 000 0 700 000 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 700 000 0 700 000 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 700 000 0 700 000 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 700 000 0 700 000 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 700 000 0 700 000 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Eiropas Savienības atbalsta maksājumu lauksaimniecībai, laukiem un zivsaimniecībai administrēšanas informācijas sistēmas un lauku reģistra ĢIS pilnveidošana
Resursi izdevumu segšanai 700 000 0 700 000 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 700 000 0 700 000 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 700 000 700 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 700 000 0 700 000 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 700 000 0 700 000 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 700 000 700 000 0 0 0
22.00.00 Cilvēkresursu attīstība
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 351 150 0 351 150 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 351 150 0 351 150 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 351 150 0 351 150 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 351 150 0 351 150 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 351 150 0 351 150 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 351 150 0 351 150 0 0 0 0 0 0
22.02.00 Augstākā izglītība
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 351 150 0 351 150 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 351 150 0 351 150 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 351 150 0 351 150 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 351 150 0 351 150 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 351 150 0 351 150 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 351 150 0 351 150 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Latvijas Lauksaimniecības universitāte: Jelgavas pils rekonstrukcija, katlumāju un siltumtrašu rekonstrukcija, Veterinārmedicīnas fakultātes klīnikas telpu rekonstrukcija un modernizācija AG05-01
Resursi izdevumu segšanai 351 150 0 351 150 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 351 150 0 351 150 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 351 150 351 150 0 0 0
Izdevumi - kopā 351 150 0 351 150 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 351 150 0 351 150 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 351 150 351 150 0 0 0
24.00.00 Meža resursu ilgtspējības saglabāšana
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 280 000 0 280 000 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 280 000 0 280 000 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 280 000 0 280 000 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 280 000 0 280 000 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 280 000 0 280 000 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 280 000 0 280 000 0 0 0 0 0 0
24.01.00 Meža resursu valsts uzraudzība
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 280 000 0 280 000 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 280 000 0 280 000 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 280 000 0 280 000 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 280 000 0 280 000 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 280 000 0 280 000 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 280 000 0 280 000 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Meža ģeogrāfiskās informācijas sistēma
Resursi izdevumu segšanai 280 000 0 280 000 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 280 000 0 280 000 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 280 000 280 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 280 000 0 280 000 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 280 000 0 280 000 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 280 000 280 000 0 0 0
27.00.00 Kultūraugu un lauksaimniecības dzīvnieku resursu aizsardzība, saglabāšana un aprites uzraudzība
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 823 568 0 823 568 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 823 568 0 823 568 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 823 568 0 823 568 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 823 568 0 823 568 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 823 568 0 823 568 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 823 568 0 823 568 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Valsts augu aizsardzības dienesta ēku kompleksa un laboratoriju remonta un rekonstrukcijas projekts AG 05-65
Resursi izdevumu segšanai 823 568 0 823 568 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 823 568 0 823 568 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 823 568 823 568 0 0 0
Izdevumi - kopā 823 568 0 823 568 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 823 568 0 823 568 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 823 568 823 568 0 0 0
28.00.00 Politikas plānošana, īstenošana un uzraudzība
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 900 000 0 900 000 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 900 000 0 900 000 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 900 000 0 900 000 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 900 000 0 900 000 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 900 000 0 900 000 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 900 000 0 900 000 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
ZM darbinieku darba apstākļu uzlabošanai un telpu atbilstībai darba aizsardzības prasībām
Resursi izdevumu segšanai 900 000 0 900 000 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 900 000 0 900 000 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 900 000 900 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 900 000 0 900 000 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 900 000 0 900 000 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 900 000 900 000 0 0 0
17. Satiksmes ministrija
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 0 19 900 998 19 900 998 23 077 975 23 077 975 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 19 900 998 19 900 998 23 077 975 23 077 975 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 19 900 998 19 900 998 23 077 975 23 077 975 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 19 900 998 19 900 998 23 077 975 23 077 975 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 0 19 900 998 19 900 998 23 077 975 23 077 975 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 0 19 900 998 19 900 998 23 077 975 23 077 975 0 0 0 0
45.00.00 Neatliekamo Austrumu - Rietumu transporta koridora infrastruktūras projektu sagatavošana un būvniecība
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 0 19 900 998 19 900 998 23 077 975 23 077 975 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 19 900 998 19 900 998 23 077 975 23 077 975 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 19 900 998 19 900 998 0 23 077 975 23 077 975 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 19 900 998 19 900 998 23 077 975 23 077 975 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 0 19 900 998 19 900 998 23 077 975 23 077 975 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 0 19 900 998 19 900 998 0 23 077 975 23 077 975 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Autoceļa E  22, posms Tīnūži - Koknese
Resursi izdevumu segšanai 0 1 346 662 1 346 662 6 630 253 6 630 253 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 1 346 662 1 346 662 6 630 253 6 630 253 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 346 662 1 346 662 6 630 253 6 630 253 0 0
Izdevumi - kopā 0 1 346 662 1 346 662 6 630 253 6 630 253 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 0 1 346 662 1 346 662 6 630 253 6 630 253 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 1 346 662 1 346 662 6 630 253 6 630 253 0 0
Autoceļa E  22, posms Ludza - Terehova
Resursi izdevumu segšanai 0 18 354 336 18 354 336 16 447 722 16 447 722 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 18 354 336 18 354 336 16 447 722 16 447 722 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 18 354 336 18 354 336 16 447 722 16 447 722 0 0
Izdevumi - kopā 0 18 354 336 18 354 336 16 447 722 16 447 722 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 0 18 354 336 18 354 336 16 447 722 16 447 722 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 18 354 336 18 354 336 16 447 722 16 447 722 0 0
Zemju iegāde dzelzceļa projektiem
Resursi izdevumu segšanai 0 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 200 000 200 000 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 0 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 200 000 200 000 0 0 0 0
19. Tieslietu ministrija
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 1 983 890 -435 890 1 548 000 1 185 396 0 1 185 396 5 854 570 0 5 854 570 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 983 890 -435 890 1 548 000 1 185 396 0 1 185 396 5 854 570 0 5 854 570 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 983 890 -435 890 1 548 000 1 185 396 0 1 185 396 5 854 570 0 5 854 570 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 983 890 -435 890 1 548 000 1 185 396 0 1 185 396 5 854 570 0 5 854 570 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 46 890 -46 890 0 85 890 0 85 890 5 666 570 0 5 666 570 0 0 0
Kārtējie izdevumi 46 890 -46 890 0 85 890 0 85 890 5 666 570 0 5 666 570 0 0 0
Preces un pakalpojumi 46 890 -46 890 0 85 890 0 85 890 5 666 570 0 5 666 570 0 0 0
Kapitālie izdevumi 1 937 000 -389 000 1 548 000 1 099 506 0 1 099 506 188 000 0 188 000 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 1 937 000 -389 000 1 548 000 1 099 506 0 1 099 506 188 000 0 188 000 0 0 0
24.00.00 Ieslodzījuma vietas
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 1 120 000 0 1 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 120 000 0 1 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 120 000 0 1 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 120 000 0 1 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 1 120 000 0 1 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 1 120 000 0 1 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Latvijas cietumu slimnīca Olaines cietumā IA -23
Resursi izdevumu segšanai 1 120 000 0 1 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 120 000 0 1 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 120 000 1 120 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 120 000 0 1 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 1 120 000 0 1 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 1 120 000 1 120 000 0 0 0
36.00.00 Tiesas
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 435 890 -435 890 0 435 890 0 435 890 5 666 570 0 5 666 570 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 435 890 -435 890 0 435 890 0 435 890 5 666 570 0 5 666 570 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 435 890 -435 890 0 435 890 0 435 890 5 666 570 0 5 666 570 0 0 0
Izdevumi - kopā 435 890 -435 890 0 435 890 0 435 890 5 666 570 0 5 666 570 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 46 890 -46 890 0 85 890 0 85 890 5 666 570 0 5 666 570 0 0 0
Kārtējie izdevumi 46 890 -46 890 0 85 890 0 85 890 5 666 570 0 5 666 570 0 0 0
Preces un pakalpojumi 46 890 -46 890 0 85 890 0 85 890 5 666 570 0 5 666 570 0 0 0
Kapitālie izdevumi 389 000 -389 000 0 350 000 0 350 000 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 389 000 -389 000 0 350 000 0 350 000 0 0 0 0 0 0
36.02.00 Apgabaltiesas un rajonu (pilsētu) tiesas
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 435 890 -435 890 0 435 890 0 435 890 5 666 570 0 5 666 570 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 435 890 -435 890 0 435 890 0 435 890 5 666 570 0 5 666 570 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 435 890 -435 890 0 435 890 0 435 890 5 666 570 0 5 666 570 0 0 0
Izdevumi - kopā 435 890 -435 890 0 435 890 0 435 890 5 666 570 0 5 666 570 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 46 890 -46 890 0 85 890 0 85 890 5 666 570 0 5 666 570 0 0 0
Kārtējie izdevumi 46 890 -46 890 0 85 890 0 85 890 5 666 570 0 5 666 570 0 0 0
Preces un pakalpojumi 46 890 -46 890 0 85 890 0 85 890 5 666 570 0 5 666 570 0 0 0
Kapitālie izdevumi 389 000 -389 000 0 350 000 0 350 000 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 389 000 -389 000 0 350 000 0 350 000 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Rīgas apgabaltiesas un administratīvās tiesas nodrošināšana ar darba telpām
Resursi izdevumu segšanai 435 890 -435 890 0 435 890 0 435 890 5 666 570 0 5 666 570 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 435 890 -435 890 0 435 890 0 435 890 5 666 570 0 5 666 570 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 435 890 -435 890 0 435 890 435 890 5 666 570 5 666 570 0
Izdevumi - kopā 435 890 -435 890 0 435 890 0 435 890 5 666 570 0 5 666 570 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 46 890 -46 890 0 85 890 0 85 890 5 666 570 0 5 666 570 0 0 0
Kārtējie izdevumi 46 890 -46 890 0 85 890 0 85 890 5 666 570 0 5 666 570 0 0 0
Preces un pakalpojumi 46 890 -46 890 0 85 890 85 890 5 666 570 5 666 570 0
Kapitālie izdevumi 389 000 -389 000 0 350 000 0 350 000 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 389 000 -389 000 0 350 000 350 000 0 0
42.00.00 Valsts zemes dienests
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 428 000 0 428 000 749 506 0 749 506 188 000 0 188 000 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 428 000 0 428 000 749 506 0 749 506 188 000 0 188 000 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 428 000 0 428 000 749 506 0 749 506 188 000 0 188 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 428 000 0 428 000 749 506 0 749 506 188 000 0 188 000 0 0 0
Kapitālie izdevumi 428 000 0 428 000 749 506 0 749 506 188 000 0 188 000 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 428 000 0 428 000 749 506 0 749 506 188 000 0 188 000 0 0 0
42.02.00 Valsts finansētās kadastrālās darbības un nekustamā īpašuma nodokļa datu nodrošināšana
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 428 000 0 428 000 749 506 0 749 506 188 000 0 188 000 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 428 000 0 428 000 749 506 0 749 506 188 000 0 188 000 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 428 000 0 428 000 749 506 0 749 506 188 000 0 188 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 428 000 0 428 000 749 506 0 749 506 188 000 0 188 000 0 0 0
Kapitālie izdevumi 428 000 0 428 000 749 506 0 749 506 188 000 0 188 000 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 428 000 0 428 000 749 506 0 749 506 188 000 0 188 000 0 0 0
tajā skaitā
Nekustamā īpašuma datorizētais reģistrs OP-5
Resursi izdevumu segšanai 428 000 0 428 000 749 506 0 749 506 188 000 0 188 000 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 428 000 0 428 000 749 506 0 749 506 188 000 0 188 000 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 428 000 428 000 749 506 749 506 188 000 188 000 0
Izdevumi - kopā 428 000 0 428 000 749 506 0 749 506 188 000 0 188 000 0 0 0
Kapitālie izdevumi 428 000 0 428 000 749 506 0 749 506 188 000 0 188 000 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 428 000 428 000 749 506 749 506 188 000 188 000 0
21. Vides ministrija
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 400 000 -210 000 190 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 400 000 -210 000 190 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 400 000 -210 000 190 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 400 000 -210 000 190 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 400 000 -210 000 190 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 400 000 -210 000 190 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.00.00 Vides aizsardzības fonds
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 400 000 -210 000 190 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 400 000 -210 000 190 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 400 000 -210 000 190 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 400 000 -210 000 190 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 400 000 -210 000 190 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 400 000 -210 000 190 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.02.00 Vides aizsardzības projekti
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 190 000 0 190 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 190 000 0 190 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 190 000 0 190 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 190 000 0 190 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 190 000 0 190 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 190 000 0 190 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveide
Resursi izdevumu segšanai 190 000 0 190 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 190 000 0 190 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 190 000 190 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 190 000 0 190 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 190 000 0 190 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 190 000 190 000 0 0 0
21.13.00 Nozares vides projekti
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 210 000 -210 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 210 000 -210 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 210 000 -210 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 210 000 -210 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 210 000 -210 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 210 000 -210 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Nacionālā daudzfunkcionālā ciklotrona centra koncesijas līguma nosacījumu sagatavošana
Resursi izdevumu segšanai 100 000 -100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 100 000 -100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 100 000 -100 000 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 100 000 -100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 100 000 -100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 100 000 -100 000 0 0 0 0
Radioaktīvo atkritumu specializētā transporta novietnes rekonstrukcijas projekta realizācija
Resursi izdevumu segšanai 110 000 -110 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 110 000 -110 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 110 000 -110 000 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 110 000 -110 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 110 000 -110 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 110 000 -110 000 0 0 0 0
22. Kultūras ministrija
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 15 155 620 230 000 15 385 620 6 970 000 0 6 970 000 6 970 000 0 6 970 000 132 430 000 0 132 430 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 155 620 230 000 15 385 620 6 970 000 0 6 970 000 6 970 000 0 6 970 000 132 430 000 0 132 430 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 155 620 230 000 15 385 620 6 970 000 0 6 970 000 6 970 000 0 6 970 000 132 430 000 0 132 430 000
Izdevumi - kopā 15 155 620 230 000 15 385 620 6 970 000 0 6 970 000 6 970 000 0 6 970 000 132 430 000 0 132 430 000
Uzturēšanas izdevumi 1 554 281 140 000 1 694 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 1 554 281 140 000 1 694 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 436 257 7 629 443 886 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 351 565 5 829 357 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 1 118 024 132 371 1 250 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 13 601 339 90 000 13 691 339 6 970 000 0 6 970 000 6 970 000 0 6 970 000 132 430 000 0 132 430 000
Pamatkapitāla veidošana 13 601 339 90 000 13 691 339 6 970 000 0 6 970 000 6 970 000 0 6 970 000 132 430 000 0 132 430 000
22.00.00 Kultūras projekti un investīcijas
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 15 155 620 230 000 15 385 620 6 970 000 0 6 970 000 6 970 000 0 6 970 000 132 430 000 0 132 430 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 155 620 230 000 15 385 620 6 970 000 0 6 970 000 6 970 000 0 6 970 000 132 430 000 0 132 430 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 15 155 620 230 000 15 385 620 6 970 000 0 6 970 000 6 970 000 0 6 970 000 132 430 000 0 132 430 000
Izdevumi - kopā 15 155 620 230 000 15 385 620 6 970 000 0 6 970 000 6 970 000 0 6 970 000 132 430 000 0 132 430 000
Uzturēšanas izdevumi 1 554 281 140 000 1 694 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 1 554 281 140 000 1 694 281 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 436 257 7 629 443 886 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 351 565 5 829 357 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 1 118 024 132 371 1 250 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 13 601 339 90 000 13 691 339 6 970 000 0 6 970 000 6 970 000 0 6 970 000 132 430 000 0 132 430 000
Pamatkapitāla veidošana 13 601 339 90 000 13 691 339 6 970 000 0 6 970 000 6 970 000 0 6 970 000 132 430 000 0 132 430 000
22.04.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošana
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 9 605 075 0 9 605 075 6 970 000 0 6 970 000 6 970 000 0 6 970 000 132 430 000 0 132 430 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 605 075 0 9 605 075 6 970 000 0 6 970 000 6 970 000 0 6 970 000 132 430 000 0 132 430 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 605 075 0 9 605 075 6 970 000 0 6 970 000 6 970 000 0 6 970 000 132 430 000 0 132 430 000
Izdevumi - kopā 9 605 075 0 9 605 075 6 970 000 0 6 970 000 6 970 000 0 6 970 000 132 430 000 0 132 430 000
Uzturēšanas izdevumi 142 336 0 142 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 142 336 0 142 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 22 336 0 22 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 120 000 0 120 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 9 462 739 0 9 462 739 6 970 000 0 6 970 000 6 970 000 0 6 970 000 132 430 000 0 132 430 000
Pamatkapitāla veidošana 9 462 739 0 9 462 739 6 970 000 0 6 970 000 6 970 000 0 6 970 000 132 430 000 0 132 430 000
tajā skaitā
Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta īstenošana
Resursi izdevumu segšanai 9 605 075 0 9 605 075 6 970 000 0 6 970 000 6 970 000 0 6 970 000 132 430 000 0 132 430 000
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 605 075 0 9 605 075 6 970 000 0 6 970 000 6 970 000 0 6 970 000 132 430 000 0 132 430 000
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 605 075 9 605 075 6 970 000 6 970 000 6 970 000 6 970 000 132 430 000 132 430 000
Izdevumi - kopā 9 605 075 0 9 605 075 6 970 000 0 6 970 000 6 970 000 0 6 970 000 132 430 000 0 132 430 000
Uzturēšanas izdevumi 142 336 0 142 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 142 336 0 142 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 22 336 22 336 0 0 0
   Atalgojums 18 000 18 000 0 0 0
Preces un pakalpojumi 120 000 120 000 0 0 0
Kapitālie izdevumi 9 462 739 0 9 462 739 6 970 000 0 6 970 000 6 970 000 0 6 970 000 132 430 000 0 132 430 000
Pamatkapitāla veidošana 9 462 739 9 462 739 6 970 000 6 970 000 6 970 000 6 970 000 132 430 000 132 430 000
22.05.00 Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 5 550 545 230 000 5 780 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 550 545 230 000 5 780 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 550 545 230 000 5 780 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 5 550 545 230 000 5 780 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 411 945 140 000 1 551 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 1 411 945 140 000 1 551 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 413 921 7 629 421 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   Atalgojums 333 565 5 829 339 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 998 024 132 371 1 130 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 4 138 600 90 000 4 228 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 4 138 600 90 000 4 228 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma
Resursi izdevumu segšanai 5 550 545 230 000 5 780 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 550 545 230 000 5 780 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 550 545 230 000 5 780 545 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 5 550 545 230 000 5 780 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 1 411 945 140 000 1 551 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 1 411 945 140 000 1 551 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlīdzība 413 921 7 629 421 550 0 0 0
   Atalgojums 333 565 5 829 339 394 0 0 0
Preces un pakalpojumi 998 024 132 371 1 130 395 0 0 0
Kapitālie izdevumi 4 138 600 90 000 4 228 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 4 138 600 90 000 4 228 600 0 0 0 0 0 0
57. Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāts
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 1 408 320 0 1 408 320 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 408 320 0 1 408 320 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 408 320 0 1 408 320 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 408 320 0 1 408 320 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 963 320 12 890 976 210 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 963 320 12 890 976 210 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 963 320 12 890 976 210 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 445 000 -12 890 432 110 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 445 000 -12 890 432 110 0 0 0 0 0 0
01.00.00 Elektroniskās pārvaldes politikas koordinācija
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 1 308 320 -20 000 1 288 320 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 308 320 -20 000 1 288 320 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 1 308 320 -20 000 1 288 320 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 1 308 320 -20 000 1 288 320 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 963 320 12 890 976 210 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 963 320 12 890 976 210 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 963 320 12 890 976 210 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 345 000 -32 890 312 110 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 345 000 -32 890 312 110 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
Valsts institūciju mājas lapu tehnisko risinājumu metodiku izstrāde
Resursi izdevumu segšanai 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 30 000 30 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 30 000 30 000 0 0 0
Droša elektroniskā paraksta ieviešana Latvijas Republikā
Resursi izdevumu segšanai 833 320 0 833 320 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 833 320 0 833 320 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 833 320 833 320 0 0 0
Izdevumi - kopā 833 320 0 833 320 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 833 320 0 833 320 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 833 320 0 833 320 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 833 320 833 320 0 0 0
Valsts un pašvaldību savietojamu, uz intraneta bāzētas lietvedības izveide
Resursi izdevumu segšanai 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 200 000 200 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 0 12 890 12 890 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 0 12 890 12 890 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 12 890 12 890
Kapitālie izdevumi 200 000 -12 890 187 110 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 200 000 -12 890 187 110 0 0 0
Projektu vadību sistēmas ieviešana
Resursi izdevumu segšanai 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 45 000 45 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 45 000 0 45 000 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 45 000 45 000 0 0 0
 Stratēģija un e-pārvaldes IS arhitektūra 2007-2013
Resursi izdevumu segšanai 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 60 000 60 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 60 000 60 000 0 0 0
Pakalpojumu elektronizācijas koncepcijas izstrāde
Resursi izdevumu segšanai 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 40 000 40 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0
Uzturēšanas izdevumi 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0
Kārtējie izdevumi 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0
Preces un pakalpojumi 40 000 40 000 0 0 0
E- iepirkuma sistēmas attīstība (2.fāze)
Resursi izdevumu segšanai 100 000 -20 000 80 000 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 100 000 -20 000 80 000 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 100 000 -20 000 80 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 100 000 -20 000 80 000 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 100 000 -20 000 80 000 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 100 000 -20 000 80 000 0 0 0
03.00.00. E-iepirkumu aģentūra
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 100 000 20 000 120 000 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 100 000 20 000 120 000 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 100 000 20 000 120 000 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 100 000 20 000 120 000 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 100 000 20 000 120 000 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 100 000 20 000 120 000 0 0 0 0 0 0
tajā skaitā
E- iepirkuma sistēmas attīstība (1.fāze)
Resursi izdevumu segšanai 100 000 20 000 120 000 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 100 000 20 000 120 000 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 100 000 20 000 120 000 0 0 0
Izdevumi - kopā 100 000 20 000 120 000 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 100 000 20 000 120 000 0 0 0 0 0 0
Pamatkapitāla veidošana 100 000 20 000 120 000 0 0 0
62. Mērķdotācijas pašvaldībām
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 20 872 190 0 20 872 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 20 872 190 0 20 872 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 20 872 190 0 20 872 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 20 872 190 0 20 872 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 20 872 190 0 20 872 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 20 872 190 0 20 872 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām 20 872 190 0 20 872 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.00.00 Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām
Investīcijas (izņemot ārvalstu finanšu palīdzības programmu projektus) - kopā
Resursi izdevumu segšanai 20 872 190 0 20 872 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 20 872 190 0 20 872 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 20 872 190 20 872 190 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 20 872 190 0 20 872 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 20 872 190 0 20 872 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas 20 872 190 0 20 872 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām 20 872 190 20 872 190 0 0 0 0 0 0
Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu ēdināšanas bloku renovācija
Resursi izdevumu segšanai 0 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 0 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālo izdevumu transferti, mērķdotācijas   0 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mērķdotācijas kapitālajiem izdevumiem pašvaldībām 0 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0
Daugavpils pilsētas 7.pirmsskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana
Resursi izdevumu segšanai 0 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vispārējā kārtībā sadalāmā dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 0 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0
Izdevumi - kopā 0 20 000 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kapitālie izdevumi 0