Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam""
6.pielikums
Mērķdotācijas republikas pilsētu un rajonu pašvaldībām – pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
    Ls
Rajoni Republikas pilsētas Apstiprināts budžets Grozījumi Precizēts budžets
Pedagogu darba samaksai Tehniskie grozījumi
Rīga 41 131 951 4 535 012 45 666 963
Daugavpils 6 297 598 738 883 7 036 481
Jelgava 3 742 521 437 614 4 180 135
Jūrmala 3 329 854 388 945 3 718 799
Liepāja 4 853 006 599 724 5 452 730
Rēzekne 2 547 008 307 072 2 854 080
Ventspils 2 597 094 314 107 2 911 201
Aizkraukles 3 310 042 361 077 3 671 119
Alūksnes 2 332 235 277 446 2 609 681
Balvu 2 516 112 301 192 2 817 304
Bauskas 4 034 164 479 649 4 513 813
Cēsu 5 060 515 601 175 -36 000 5 625 690
Daugavpils 2 729 662 319 171 3 048 833
Dobeles 3 167 960 376 373 3 544 333
Gulbenes 2 494 182 298 014 2 792 196
Jēkabpils 4 057 887 485 143 4 543 030
Jelgavas 2 739 348 318 591 3 057 939
Krāslavas 2 734 441 326 078 3 060 519
Kuldīgas 3 070 948 372 691 -12 000 3 431 639
Liepājas 3 306 441 393 746 3 700 187
Limbažu 3 229 491 344 301 3 573 792
Ludzas 2 567 814 291 578 2 859 392
Madonas 3 794 877 428 390 4 223 267
Ogres 4 278 417 504 249 4 782 666
Preiļu 3 634 891 427 829 4 062 720
Rēzeknes 3 433 625 409 040 3 842 665
Rīgas 7 867 816 949 198 8 817 014
Saldus 3 468 712 420 843 3 889 555
Talsu 3 760 349 456 885 4 217 234
Tukuma 4 213 854 517 599 4 731 453
Valkas 2 616 777 317 115 2 933 892
Valmieras 4 764 452 560 356 5 324 808
Ventspils 1 101 150 131 025 1 232 175
 
KOPĀ 154 785 194 17 990 111 - 48 000 172 727 305
     
Mērķdotācijā ietverti līdzekļi piemaksu noteikšanai darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pedagogiem, kuri māca latviešu valodu un citus mācību priekšmetus latviešu valodā mazākumtautību skolēniem; darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām pedagogiem, kuri īsteno kristīgās mācības un ētikas programmu.