Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2007.gada 4.septembra
ārkārtas sēdes darba kārtība (9:00)1.         Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2007.gadam"" . (Nr.424/Lp9)

(1. lasījums) (Steidzams) (Komisija ierosina atzīt par steidzamu)
(Dok. Nr.1198, 1198A, 1198B, 1198C, 1198D, 1198E)        (Balsojums: par-54, pret-32, atturas-6)   Pieņemts   
Ministru kabinets
Sēde beigusies 13:38