Darba kārtība

Latvijas Republikas Saeimas
2006.gada 9.novembra
ārkārtas sēdes darba kārtība (9:00)         Lēmuma projekts "Par speciālas komisijas izveidošanu grozījumu sagatavošanai Saeimas kārtības rullī un citos ar šiem grozījumiem saistītajos likumos". (Nr.11/Lm9)

(Dok. nr.12)        (Balsojums: par-68, pret-23, atturas-0)   Paziņojums   

Sēde beigusies 10:50