Rīgā

 

 

Rīgā

 

 

02.06.2009.                            Nr.90/TA-1673, TA-1677, TA-1690,

TA-1764, TA-1708, TA-1709,

TA-1717, TA-1711, TA-1712,

TA-1710, TA-1721, TA-1724,

TA-1726, TA-1695, TA-1681,

TA-1643, TA-1728, TA-1836,

TA-1686, TA-1786, TA-1754,

TA-1621, TA-1596, TA-1636,

TA-1762, TA-1696, TA-1746,

TA-1858, TA-1765, TA-1694,

TA-1835, TA-1748

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 27.maija, 29.maija un 1.jūnija sēdē atbalstītos likumprojektus, kuri iekļauti valsts budžeta 2009.gadam grozījumu likumprojekta paketē:

likumprojektu "Grozījumi Augstskolu likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67047880, Guntra.Kuske@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67047880, Guntra.Kuske@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kārkliņš 67047840, Raimonds.Karklins@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kārkliņš 67047840, Raimonds.Karklins@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Dundurs 67036931, Zigmunds.Dundurs@tm.gov.lv).

likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Gratkovska 67036961, Indra.Gratkovska@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Papsujevičs 67021128, Mihails.Papsujevics@vpd.gov.lv);

likumprojektu "Par likuma "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67162676, Gundega.Kuske@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Novožilova 67162697, Linda.Novozilova@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67162676, Gundega.Kuske@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Ozola 67026518, Dace.Ozola@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Depkovska 67047945, Anita.Depkovska@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Ciltsdarba likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Ingiļāvičute 67027661, Biruta.Ingilavicute@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Plūmiņa 67223131, signe.plumina@dvi.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Avota 67083954, aiva.avota@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā", kuru izstrādāja Valsts kanceleja (atbildīgā amatpersona - Osvalde 67082971, rudite.osvalde@mk.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Tūrisma likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Beļskis 67013113, Edmunds.Belskis@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ošiņa 67095622, Inga.Osina@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Būvniecības likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Gurecka 67027063, Linda.Gurecka@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Orlovskis 67027370, Andris.Orlovskis@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Grīnis 67047910, edgars.grinis@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā", kuru izstrādāja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Jaunzeme 67770464, kristine.jaunzeme@raplm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Pastare 67027029, Inese.Pastare@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rudzīte 67028984, Agnese.Rudzite@vid.gov.lv);

likumprojektu "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā", kuru izstrādāja Satiksmes ministrija (atbildīgā amatpersona - Girucka 67028381, iveta.girucka@sam.gov.lv);

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā" uz 1 lpp.

2. Likumprojekta "Grozījumi Augstskolu likumā" anotācija uz 5 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 8.§ izraksts uz 1 lp.

4. Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" uz 1 lpp.

5. Likumprojekta "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" anotācija uz 4 lpp.

6. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 9.§ izraksts uz 1 lp.

7. Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā" uz 2 lpp.

8. Likumprojekta "Grozījumi Izglītības likumā" anotācija uz

6 lpp.

9. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 11.§ izraksts uz 1 lp.

10. Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" uz 3 lpp.

11. Likumprojekta "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" anotācija uz 4 lpp.

12. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 12.§ izraksts uz 1 lp.

13. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" uz 1 lpp.

14. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" anotācija uz 6 lpp.

15. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 15.§ izraksts uz 1 lp.

16. Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" uz 1 lpp.

17. Likumprojekta "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" anotācija uz 9 lpp.

18. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 16.§ izraksts uz 1 lp.

19. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" uz 3 lpp.

20. Likumprojekta "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" anotācija uz 13 lpp.

21. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 17.§ izraksts uz 1 lp.

22. Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" uz

3 lpp.

23. Likumprojekta "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" anotācija uz 10 lpp.

24. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 18.§ izraksts uz 1 lp.

25. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā" uz 3 lpp.

26. Likumprojekta "Grozījumi Krimināllikumā" anotācija uz 10 lpp.

27. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 19.§ izraksts uz 1 lp.

28. Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" uz 2 lpp.

29. Likumprojekta "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" anotācija uz 17 lpp.

30. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 20.§ izraksts uz 1 lp.

31. Likumprojekts "Par likuma "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

32. Likumprojekta "Par likuma "Par tiesu piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 4 lpp.

33. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 21.§ izraksts uz 1 lp.

34. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" uz 4 lpp.

35. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" anotācija uz 26 lpp.

36. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 22.§ izraksts uz 1 lp.

37. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" uz

1 lpp.

38. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" anotācija uz 4 lpp.

39. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 23.§ izraksts uz 1 lp.

40. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"" uz 3 lpp.

41. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"" anotācija uz 12 lpp.

42. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 27.§ izraksts uz 1 lp.

43. Likumprojekts "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

44. Likumprojekta "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 7 lpp.

45. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 13.§ izraksts uz 1 lp.

46. Likumprojekts "Grozījumi Ciltsdarba likumā" uz 4 lpp.

47. Likumprojekta "Grozījumi Ciltsdarba likumā" anotācija uz 8 lpp.

48. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 29.§ izraksts uz 1 lp.

49. Likumprojekts "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā" uz 1 lpp.

50. Likumprojekta "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā" anotācija uz 9 lpp.

51. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 66.§ izraksts uz 1 lp.

52. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" uz 2 lpp.

53. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" anotācija uz 10 lpp.

54. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 32.§ izraksts uz 1 lp.

55. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" uz 4 lpp.

56. Likumprojekta "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" anotācija uz 8 lpp.

57. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 6.§ izraksts uz 1 lp.

58. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā" uz 2 lpp.

59. Likumprojekta "Grozījumi Civilprocesa likumā" anotācija uz 11 lpp.

60. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 81.§ izraksts uz 1 lp.

61. Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" uz 6 lpp.

62. Likumprojekta "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" anotācija uz 7 lpp.

63. Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33 70.§ izraksts uz 1 lp.

64. Likumprojekts "Grozījumi Tūrisma likumā" uz 1 lpp.

65. Likumprojekta "Grozījumi Tūrisma likumā" anotācija
uz 7 lpp.

66. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 1.§ izraksts uz 1 lp.

67. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"" uz 2 lpp.

68. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"" anotācija uz 5 lpp.

69. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 18.§ izraksts uz 2 lp.

70. Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā" uz 2 lp.

71. Likumprojekta "Grozījumi Būvniecības likumā" anotācija uz 6 lpp.

72. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 5.§ izraksts uz 1 lp.

73. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" uz 3 lpp.

74. Likumprojekta "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" anotācija uz 8 lpp.

75. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 10.§ izraksts uz 1 lp.

76. Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" uz 3 lpp.

77. Likumprojekta "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" anotācija uz 14 lpp.

78. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 25.§ izraksts uz 1 lp.

79. Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" uz 1 lpp.

80. Likumprojekta "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" anotācija uz 7 lpp.

81. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 42.§ izraksts uz 1 lp.

82. Likumprojekts "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā" uz 1 lpp.

83. Likumprojekta "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā" anotācija uz 4 lpp.

84. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36 7.§ izraksts uz 1 lp.

85. Likumprojekts "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā" uz 2 lpp.

86. Likumprojekta "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā" anotācija uz 7 lpp.

87. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 74.§ izraksts uz 2 lp.

88. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" uz 4 lpp.

89. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" anotācija uz 8 lpp.

90. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35  7.§ izraksts uz 1 lp.

91. Likumprojekts "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

92. Likumprojekta "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 12 lpp.

93. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36  1.§ izraksts uz 1 lp.

94. Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" uz 1 lpp.

95. Likumprojekta "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" anotācija uz 7 lpp.

96. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36 2.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes

un sabiedrības integrācijas lietu ministrs                      V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

Milenberga 67082895


Likumprojekts

 

 

Grozījumi

Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā

 

 

Izdarīt Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2007, 15.nr.; 2008, 24.nr.) šādus grozījumus:

 

 

1.     Izteikt 5.panta trešās daļas 1., 2. un 3.punktus šādā redakcijā:

 

„1) pārzināt maršrutu tīkla reģionālos vietējās nozīmes maršrutus un - pēc saskaņošanas ar attiecīgo pašvaldību un Autotransporta direkciju - pilsētas nozīmes maršrutus novados, pieejamo valsts budžeta līdzekļu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai ietvaros;

2) organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršruta tīkla reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos un - pēc saskaņošanas ar attiecīgām pašvaldībām un Autotransporta direkciju - novada pilsētas nozīmes maršrutos, pieejamo valsts budžeta līdzekļu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai ietvaros;

3) iesniegt Autotransporta direkcijai saskaņošanai lēmuma projektu par reģionālā vietējās nozīmes maršruta (maršrutu tīkla) izveidi vai maršruta tīkla grozīšanu.”

2.Pārejas noteikumos:

14.punktā vārdus un ciparus „5.panta trešās daļas 1., 2. un 5.punktā” aizstāt ar vārdiem un cipariem „5.panta trešās daļas 5.punktā”;

3. Likums stājas spēkā ar 2009.gada 1.jūliju.

 

 

 

Iesniedzējs: Satiksmes ministrs                                         K.Gerhards

 

 

 

 

 

2009.05.28.  16:35

163

I.Girucka

Tālr.: 67028381; Fakss 67028387

iveta.girucka@sam.gov.lv


Likumprojekta

„Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā”

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§ 7.punktā doto uzdevumu „Lai nodrošinātu izdevumu samazināšanu, ministrijām līdz 2009.gada 15.maijam izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” paketē iekļaujamos grozījumus normatīvajos aktos.

 

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

Saskaņā ar Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma un no tā izrietošajiem Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.672 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanā radušos zaudējumu un izdevumu kompensēšanas un sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifa noteikšanas kārtība” ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu maršrutu tīkla maršrutos saistītos zaudējumus un izdevumus pārvadātājiem, kuri sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus, kompensē pilnā apmērā.

2008.gads ir pirmais gads, kad no valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem tiek kompensēti ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālos starppilsētu un reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos saistītie zaudējumi pilnā apmērā, savukārt pilsētas nozīmes maršrutu tīkla maršrutos 35% apmērā.

2008.gadā dotācijas sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem nebija pietiekamas (sevišķi pašvaldībām), jo globālās ekonomikas izmaiņu un recesijas, augstās inflācijas līmeņa un straujā energoresursu cenu pieauguma rezultātā pieauga arī sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzēju (pārvadātāju) izmaksas. Līdz ar to par 2008.gadu ir uzkrātas saistības pret pārvadātājiem aptuveni 5,5 milj. latu apmērā, no tiem 4,5 milj. latu saistības ir izveidojušās tieši starp pašvaldībām un pārvadātājiem.

Jau par 2009.gada 1.ceturksni rajonu pašvaldībām, kuras ir noslēgušas līgumus par pārvadājumiem reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos, ir izveidojušās parādsaistības 1,052 milj. latu, bet pilsētas nozīmes maršrutos – 2,36 milj. latu. Pēc provizoriskiem aprēķiniem parādsaistības par 2009.gadu uz 2010.gadu var pieaugt līdz pat 10 milj. latu.

Neskatoties uz to, ka VSIA „Autotransporta direkcija”, kas nodrošina sabiedriskajam transportam no valsts budžeta iedalīto finanšu līdzekļu administrēšanu, sadali un piešķiršanu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, ir vērsusies pie rajonu pašvaldībām skaidrojot pastāvošo situāciju attiecībā uz ierobežoto valsts budžeta līdzekļu apmēru sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem, tomēr atsevišķos gadījumos pašvaldības nav veikušas izmaksu ierobežojošus pasākumus, lai pēc iespējas sabalansētu kārtējā valsts budžeta līdzekļus ar kopējiem zaudējumiem.

Tādējādi ar likumprojektā ietverto regulējumu tiktu ierobežotas rajona pašvaldību tiesības un pastiprināti pienākumi attiecībā uz valsts budžeta līdzekļu racionālu izmantošanu un apsaimniekošanu, tā rezultātā būs iespējams nodrošināt nepieciešamā dotāciju apjoma atbilstību budžetā paredzētajam un tiks mazināta parāda veidošanās iespēja nākamajos periodos.

Turklāt, ievērojot aprēķinātās parādsaistības par 2008.gadu, kas jāsedz pašvaldībām sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem, tad ir nepieciešams veikt valsts budžeta līdzekļu Satiksmes ministrijas programmā 31.00.00. Sabiedriskais transports līdzekļu pārdali starp dotācijām pārvadātājiem un mērķdotācijām pašvaldībām.

 

Funkcijas precizēšanas rezultātā ir nepieciešami grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā un likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”.

 

3. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts paredz precizēt VSIA „Autotransporta direkcija” un rajona padomju kompetenci, organizējot sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīkla reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos.

Likumprojekts paredz:

Izteikt 5.panta trešās daļas 1., 2. un 3 punktus šādā redakcijā:

„1) pārzināt maršrutu tīkla reģionālos vietējās nozīmes maršrutus un - pēc saskaņošanas ar attiecīgo pašvaldību un Autotransporta direkciju - pilsētas nozīmes maršrutus rajona pilsētās un novados, pieejamo valsts budžeta līdzekļu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai ietvaros;

2) organizēt sabiedriskā transporta pakalpojumus maršruta tīkla reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos un - pēc saskaņošanas ar attiecīgām pašvaldībām un Autotransporta direkciju - rajona pilsētas nozīmes maršrutos, pieejamo valsts budžeta līdzekļu sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai ietvaros;

3) iesniegt Autotransporta direkcijai saskaņošanai lēmuma projektu par reģionālā vietējās nozīmes maršruta (maršrutu tīkla) izveidi vai maršruta tīkla grozīšanu.”

 

4. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārējā ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Ar attiecīgo izmaiņu paredzēšanu tiks likvidētas valsts dotāciju zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem (budžeta apakšprogramma 31.06.00 „Dotācijas zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem”) administrēšanas problēmas, kā rezultātā būs iespējams nodrošināt nepieciešamā dotāciju apjoma atbilstību budžetā paredzētajam un tiks mazināta parāda veidošanās iespēja nākamajos periodos.

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas kvalitāte

Nav attiecināms

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

Nav attiecināms.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms.

5. Sociālā ietekme:

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

Nav attiecināms.

6.Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.7. cita veida piesārņojuma emisijas vidē

Nav attiecināms.

7. Cita ietekme

Nav attiecināms.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. Ls)

Rādītāji

2009.gads

Turpmākie trīs gadi

2010.

2011.

2012.

1

2

3

4

5

1.                      Izmaiņas budžeta ieņēmumos;

1.1.          valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2.          speciālais budžets;

1.3.          pašvaldību budžets

74 974,2

0

0

0

2.                      Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1.          valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

 

2.1.1. Dotācija sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem, t.sk.:

-             Pārvadātājiem;

 

-             Pašvaldībām

 

2.1.2. Dotācija VSIA „Autotransporta direkcija” sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas nodrošināšanai

 

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets

(rajona padomes)

 

 

74 974,2

 

 

 

 

 

 

74 401,1

 

47 169,2

 

27 231,9

 

573,1

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

-3 500,0

 

 

 

 

 

 

-3 500,0

 

- 4 500,0

 

1 000,0

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

-3 500,0

 

 

 

 

 

 

-3 500,0

 

- 4 500,0

 

1 000,0

 

0

 

 

 

 

 

 

0

 

 

-3 500,0

 

 

 

 

 

 

-3 500,0

 

- 4 500,0

 

1 000,0

 

0

 

 

 

 

 

 

0

3. Finansiālā ietekme

3.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

 

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

3 500,0

 

 

 

0

 

 

 

 

3 500,0

 

 

 

0

 

 

 

 

3 500,0

 

 

 

0

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Nav attiecināms.

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

Pārdalot valsts budžeta līdzekļus valsts budžetā 2009.gadam Satiksmes ministrijas programmā 31.00.00. Sabiedriskais transports starp dotācijām pārvadātājiem un mērķdotācijām pašvaldībām, vismaz daļēji tiks sabalansētas radušos pašvaldību saistības ar kopējiem pieejamiem valsts budžeta līdzekļiem un tiks mazināts valsts budžeta parāds sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem arī nākamajam gadam.

 

 

Finanšu rādītājs:

2009
(izsludināts 23.12.08.
ieskaitot rezervi)

Plānotie 2009.gada valsts budžeta grozījumi

Izdevumi programmā 31.00.00 Sabiedriskais transports kopā

74 974 263

71 474 263

-Uzturēšanas izdevumi:

74 974 263

71 474 263

30.06., tai skaitā

74 401 137

70 901 137

- subsīdijas un dotācijas pārvadātājiem

47 169 219

42 669 219

- mērķdotācijas pašvaldību budžetiem

27 231 918

28 231 918

30.05., subsīdijas un dotācijas Autotransporta direkcijai

573 126

573 126

6. Cita informācija

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti. Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Likumprojekts tiek virzīts vienā paketē ar grozījumiem:

1)     likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”.

 

 

 

2. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību.

Nav attiecināms.

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Nav attiecināms.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Nav attiecināms.

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šis tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Atbilstības pakāpe

Nav attiecināms.

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsts sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms.

 

 

6. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Likumprojekts netika nosūtīts izvērtēšanai plašai sabiedrībai.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociācija atbalsta likumprojekta virzību bez iebildumiem.

Konsultācijas ir notikušas un panākta neoficiālā vienošanās ar Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju un Latvijas Pašvaldību savienību.

3. Kāds konsultāciju veids un  sabiedrības pasākumi ir izmantoti

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Nav attiecināms.

5. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Nav attiecināms.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Normatīvais akts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un būs pieejams normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS), kā arī Autotransporta direkcijas interneta mājas lapās.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Noteikumu projekts neierobežo indivīda tiesības.

 

4. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

 

 

Satiksmes ministrs                                                           K.Gerhards

 

2009.05.28. 15:25

1499

I.Girucka

Tālr.: 67028381; Fakss 67028387

iveta.girucka@sam.gov.lv

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

 

Rīgā

Nr.36

2009.gada 1.jūnijā

 

2.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā"

     TA-1748

______________________________________________________

(K.Gerhards, A.Lubāns, I.Gailīte, A.Stucka, V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     2. Satiksmes ministrijai precizēt likumprojektu un līdz 2009.gada 1.jūnijam plkst.14.00 iesniegt precizēto projektu Valsts kancelejā.

     3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta grozījumu likumprojekta paketē.

     4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir satiksmes ministrs.

     5. Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai sagatavot un mēneša laikā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā ar iesaistītajām institūcijām saskaņotus priekšlikumus par finansējuma sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanai 200 tūkst. latu apmērā turpmāko sadalījumu.

 

 

 

Ministru prezidents, bērnu,

ģimenes un sabiedrības integrācijas

lietu ministrs                                                             V.Dombrovskis

 

 

 

Valsts kancelejas direktore                                        G.Veismane