Rīgā

 

 

Rīgā

 

 

02.06.2009.                            Nr.90/TA-1673, TA-1677, TA-1690,

TA-1764, TA-1708, TA-1709,

TA-1717, TA-1711, TA-1712,

TA-1710, TA-1721, TA-1724,

TA-1726, TA-1695, TA-1681,

TA-1643, TA-1728, TA-1836,

TA-1686, TA-1786, TA-1754,

TA-1621, TA-1596, TA-1636,

TA-1762, TA-1696, TA-1746,

TA-1858, TA-1765, TA-1694,

TA-1835, TA-1748

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 27.maija, 29.maija un 1.jūnija sēdē atbalstītos likumprojektus, kuri iekļauti valsts budžeta 2009.gadam grozījumu likumprojekta paketē:

likumprojektu "Grozījumi Augstskolu likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67047880, Guntra.Kuske@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67047880, Guntra.Kuske@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kārkliņš 67047840, Raimonds.Karklins@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kārkliņš 67047840, Raimonds.Karklins@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Dundurs 67036931, Zigmunds.Dundurs@tm.gov.lv).

likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Gratkovska 67036961, Indra.Gratkovska@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Papsujevičs 67021128, Mihails.Papsujevics@vpd.gov.lv);

likumprojektu "Par likuma "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67162676, Gundega.Kuske@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Novožilova 67162697, Linda.Novozilova@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67162676, Gundega.Kuske@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Ozola 67026518, Dace.Ozola@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Depkovska 67047945, Anita.Depkovska@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Ciltsdarba likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Ingiļāvičute 67027661, Biruta.Ingilavicute@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Plūmiņa 67223131, signe.plumina@dvi.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Avota 67083954, aiva.avota@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā", kuru izstrādāja Valsts kanceleja (atbildīgā amatpersona - Osvalde 67082971, rudite.osvalde@mk.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Tūrisma likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Beļskis 67013113, Edmunds.Belskis@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ošiņa 67095622, Inga.Osina@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Būvniecības likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Gurecka 67027063, Linda.Gurecka@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Orlovskis 67027370, Andris.Orlovskis@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Grīnis 67047910, edgars.grinis@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā", kuru izstrādāja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Jaunzeme 67770464, kristine.jaunzeme@raplm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Pastare 67027029, Inese.Pastare@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rudzīte 67028984, Agnese.Rudzite@vid.gov.lv);

likumprojektu "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā", kuru izstrādāja Satiksmes ministrija (atbildīgā amatpersona - Girucka 67028381, iveta.girucka@sam.gov.lv);

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā" uz 1 lpp.

2. Likumprojekta "Grozījumi Augstskolu likumā" anotācija uz 5 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 8.§ izraksts uz 1 lp.

4. Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" uz 1 lpp.

5. Likumprojekta "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" anotācija uz 4 lpp.

6. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 9.§ izraksts uz 1 lp.

7. Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā" uz 2 lpp.

8. Likumprojekta "Grozījumi Izglītības likumā" anotācija uz

6 lpp.

9. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 11.§ izraksts uz 1 lp.

10. Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" uz 3 lpp.

11. Likumprojekta "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" anotācija uz 4 lpp.

12. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 12.§ izraksts uz 1 lp.

13. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" uz 1 lpp.

14. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" anotācija uz 6 lpp.

15. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 15.§ izraksts uz 1 lp.

16. Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" uz 1 lpp.

17. Likumprojekta "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" anotācija uz 9 lpp.

18. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 16.§ izraksts uz 1 lp.

19. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" uz 3 lpp.

20. Likumprojekta "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" anotācija uz 13 lpp.

21. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 17.§ izraksts uz 1 lp.

22. Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" uz

3 lpp.

23. Likumprojekta "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" anotācija uz 10 lpp.

24. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 18.§ izraksts uz 1 lp.

25. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā" uz 3 lpp.

26. Likumprojekta "Grozījumi Krimināllikumā" anotācija uz 10 lpp.

27. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 19.§ izraksts uz 1 lp.

28. Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" uz 2 lpp.

29. Likumprojekta "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" anotācija uz 17 lpp.

30. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 20.§ izraksts uz 1 lp.

31. Likumprojekts "Par likuma "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

32. Likumprojekta "Par likuma "Par tiesu piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 4 lpp.

33. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 21.§ izraksts uz 1 lp.

34. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" uz 4 lpp.

35. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" anotācija uz 26 lpp.

36. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 22.§ izraksts uz 1 lp.

37. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" uz

1 lpp.

38. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" anotācija uz 4 lpp.

39. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 23.§ izraksts uz 1 lp.

40. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"" uz 3 lpp.

41. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"" anotācija uz 12 lpp.

42. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 27.§ izraksts uz 1 lp.

43. Likumprojekts "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

44. Likumprojekta "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 7 lpp.

45. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 13.§ izraksts uz 1 lp.

46. Likumprojekts "Grozījumi Ciltsdarba likumā" uz 4 lpp.

47. Likumprojekta "Grozījumi Ciltsdarba likumā" anotācija uz 8 lpp.

48. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 29.§ izraksts uz 1 lp.

49. Likumprojekts "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā" uz 1 lpp.

50. Likumprojekta "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā" anotācija uz 9 lpp.

51. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 66.§ izraksts uz 1 lp.

52. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" uz 2 lpp.

53. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" anotācija uz 10 lpp.

54. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 32.§ izraksts uz 1 lp.

55. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" uz 4 lpp.

56. Likumprojekta "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" anotācija uz 8 lpp.

57. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 6.§ izraksts uz 1 lp.

58. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā" uz 2 lpp.

59. Likumprojekta "Grozījumi Civilprocesa likumā" anotācija uz 11 lpp.

60. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 81.§ izraksts uz 1 lp.

61. Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" uz 6 lpp.

62. Likumprojekta "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" anotācija uz 7 lpp.

63. Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33 70.§ izraksts uz 1 lp.

64. Likumprojekts "Grozījumi Tūrisma likumā" uz 1 lpp.

65. Likumprojekta "Grozījumi Tūrisma likumā" anotācija
uz 7 lpp.

66. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 1.§ izraksts uz 1 lp.

67. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"" uz 2 lpp.

68. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"" anotācija uz 5 lpp.

69. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 18.§ izraksts uz 2 lp.

70. Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā" uz 2 lp.

71. Likumprojekta "Grozījumi Būvniecības likumā" anotācija uz 6 lpp.

72. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 5.§ izraksts uz 1 lp.

73. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" uz 3 lpp.

74. Likumprojekta "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" anotācija uz 8 lpp.

75. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 10.§ izraksts uz 1 lp.

76. Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" uz 3 lpp.

77. Likumprojekta "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" anotācija uz 14 lpp.

78. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 25.§ izraksts uz 1 lp.

79. Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" uz 1 lpp.

80. Likumprojekta "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" anotācija uz 7 lpp.

81. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 42.§ izraksts uz 1 lp.

82. Likumprojekts "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā" uz 1 lpp.

83. Likumprojekta "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā" anotācija uz 4 lpp.

84. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36 7.§ izraksts uz 1 lp.

85. Likumprojekts "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā" uz 2 lpp.

86. Likumprojekta "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā" anotācija uz 7 lpp.

87. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 74.§ izraksts uz 2 lp.

88. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" uz 4 lpp.

89. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" anotācija uz 8 lpp.

90. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35  7.§ izraksts uz 1 lp.

91. Likumprojekts "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

92. Likumprojekta "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 12 lpp.

93. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36  1.§ izraksts uz 1 lp.

94. Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" uz 1 lpp.

95. Likumprojekta "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" anotācija uz 7 lpp.

96. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36 2.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes

un sabiedrības integrācijas lietu ministrs                      V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

Milenberga 67082895


Likumprojekts

 

Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu

 

Atzīt par spēku zaudējušu likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 1.nr.; 1994, 6.nr.; 1996, 3.nr.; 1997, 21.nr.; 1999, 5., 24.nr.; 2003, 23.nr.; 2005, 24.nr.; 2008, 1.nr.).

 

 

Pārejas noteikumi

 

1. Ministru kabinets līdz 2009.gada 1.septembrim slēdz valsts īpašuma privatizācijas fondu un ieskaita va lsts budžetā privatizācijas fonda naudas līdzekļu atlikumu.

2. Attiecīgā pašvaldība līdz 2009.gada 1.septembrim slēdz pašvaldības īpašuma privatizācijas fondu un ieskaita pašvaldības budžetā privatizācijas fonda naudas līdzekļu atlikumu.

3No valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fonda līdzekļiem privāt­personai sniegto finansiālo atbalstu (līdzekļus, kas piešķirti komercdarbības atbalstam un komersanta sanācijas procesam, kā arī privātpersonai izsniegtos aizdevumus) administrē Ministru kabineta un pašvaldības noteikta institūcija. Administrēšanas rezultātā iegūtie līdzekļi tiek ieskaitīti valsts vai attiecīgās pašvaldības budžetā.

4Pamatojoties uz likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizā­cijas fondiem" 5.panta pirmo daļu, ar Ministru kabineta lēmumiem (kas pieņemti līdz 2009.gada 30.jūnijam) noteiktie maksājumi no valsts īpašumu privatizācijā gūtajiem ieņēmumiem tiek izlietoti atbilstoši Ministru kabineta lēmumos noteiktajiem mērķiem. Ministru kabinetam nodrošināt, ka neizmantotie līdzekļi pēc visu Ministru kabineta lēmumos noteikto pasākumu finansēšanas tiek ieskaitīti valsts budžetā. Ministru kabinetam ir tiesības pārskatīt Ministru kabineta lēmumos (kas pieņemti līdz 2009.gada 30.jūnijam) minētos mērķus.

5. Ienākumi no valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas tiek ieskaitīti attiecīgi valsts vai attiecīgās pašvaldības budžetā likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju" noteiktajā kārtībā.

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

 

 

Ekonomikas ministrs

A.Kampars


Likumprojekta „Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu” anotācija

 

 I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

 1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

Likumprojekts izstrādāts atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa sēdē (prot.Nr. 23 51.§ 2.punkts) uzdotajam, proti, Ekonomikas ministrijai izvērtēt iespēju slēgt valsts īpašuma privatizācijas fondu.

Tāpat likumprojekts izstrādāts, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2009.gada 30.aprīļa sēdē (prot.Nr. 28 3.§ 7.punkts) lemto – lai nodrošinātu izdevumu samazināšanu, ministrijām līdz 2009.gada 15.maijam izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” paketē iekļaujamos grozījumus normatīvajos aktos.

 2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Likums „Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem” (turpmāk – Fondu likums) nosaka valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondu izveidošanas un to līdzekļu uzkrāšanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību.

Valsts īpašuma privatizācijas fonds ir Latvijas Republikas Ministru Padomes izveidots naudas līdzekļu fonds, kurā ieskaitāmi valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizācijas rezultātā iegūtie līdzekļi atbilstoši Fondu likumā noteiktajam sadalījumam un kārtībai. Tāpat katrai pašvaldībai ir savs privatizācijas fonds.

Fondu likuma 2.pants nosaka gan valsts, gan pašvaldību privatizācijas fondu līdzekļu avotus. Valsts īpašuma privatizācijas fondā tiek ieskaitīti: 1) līdzekļi, kas iegūti no valsts īpašuma objektu, apbūvētu un neapbūvētu zemesgabalu privatizācijas (90 procenti no iekasētajām summām); 2) līdzekļi, kas iegūti no pašvaldību īpašuma objektu privatizācijas (10 procenti no iekasētajām summām); 3) visi blakusienākumi, kuri iegūti atsevišķu valsts īpašuma objektu privatizācijas rezultātā;  4) mērķieguldījumi un citi Latvijas Republikas likumos paredzētie maksājumi; 5) zemes izpirkšanas procesā gūtie ienākumi (90 procenti no iekasētajām summām). Savukārt pašvaldības īpašuma privatizācijas fondā tiek ieskaitīti: 1) valsts un pašvaldību dzīvojamo māju pārdošanas rezultātā iegūtie līdzekļi (60 procenti no ieņemtajām summām), kas izlietojami vienīgi dzīvojamo māju privatizācijas procesa finansēšanai; 2) pašvaldības īpašuma objektu (izņemot dzīvojamās mājas) privatizācijas rezultātā iegūtie līdzekļi. No šiem līdzekļiem valsts īpašuma privatizācijas fondā ieskaitāmi 10 procenti, ja sertifikātu izmantošanas apmērs nepārsniedz 50 procentus, vai 5 procenti, ja sertifikātu izmantošanas apmērs pārsniedz 50 procentus; 3) 10 procenti no attiecīgās pilsētas vai attiecīgā pagasta teritorijā esošo valsts īpašuma objektu privatizācijas rezultātā iegūtajiem līdzekļiem.

Valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļi tiek izlietoti saskaņā ar privatizācijas fonda līdzekļu izlietošanas programmu, ko apstiprina ministru kabinets. Fondu likuma 3.pants nosaka šādus valsts īpašuma privatizācijas fonda izlietošanas mērķus:

1) uzņēmējdarbībai sniegtajam valsts atbalstam (saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas fondiem””, kas pieņemti Saeimā 2008.gada  9.oktobrī, izslēgts ar 2009.gada 1.jūliju);

2) privātuzņēmējdarbību apkalpojošās infrastruktūras izveides, darbības un attīstības veicināšanai (saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas fondiem””, kas pieņemti Saeimā 2008.gada 9.oktobrī, izslēgts ar 2009.gada 1.jūliju);

3) ilgtermiņa kredītresursu veidošanai, hipotekārās kreditēšanas attīstībai un mērķkreditēšanai Latvijas Hipotēku un zemes bankā (saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas fondiem””, kas pieņemti Saeimā 2008.gada 9.oktobrī, izslēgts ar 2009.gada 1.jūliju);

4) privatizēto un privatizējamo uzņēmumu, kā arī zemnieku saimniecību sanācijas procesam (saskaņā ar likumu „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību īpašumu privatizācijas fondiem””, kas pieņemti Saeimā 2008.gada  9.oktobrī, izslēgts ar 2009.gada 1.jūliju);

5) valsts īpašuma privatizācijas procesa organizatoriskajam un tiesiskajam nodrošinājumam, kā arī izdevumiem, kas saistīti ar privatizācijas fonda līdzekļu administrēšanu;

6) kompensācijas izmaksai naudā par zemes īpašuma kompensācijas sertifikātiem, kas piešķirti par bijušajiem zemes īpašumiem lauku apvidos;

7) valsts parāda atmaksai un pārfinansēšanai;

8) atlīdzības izmaksai par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos;

9) ilgtermiņa stabilizācijas rezerves veidošanai.

Fondu likuma 3.panta ceturtā daļa nosaka, ka valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļus neizlieto valsts pamatbudžeta izdevumu finansēšanai, izņemot atsevišķus gadījumus, kad pēc ekonomikas ministra un finansu ministra saskaņota ieteikuma ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par nozīmīgu valsts pamatbudžetā paredzētu konkrētu pasākumu finansēšanu no šiem līdzekļiem.

Kopš 2004.gada valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļi izlietoti vienīgi ilgtermiņa stabilizācijas rezerves veidošanai un valsts parāda samaksai un pārfinansēšanai.

Pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļi tiek izlietoti saskaņā ar privatizācijas fonda līdzekļu izlietošanas programmu, ko apstiprina attiecīgā pašvaldības dome (padome). Fondu likuma 3.pants nosaka pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļus izlieto:

1) uzņēmējdarbībai sniegtajam atbalstam;

2) privātuzņēmējdarbību apkalpojošās infrastruktūras izveides, darbības un attīstības veicināšanai;

3) privatizēto un privatizējamo uzņēmumu sanācijas procesam;

4) pašvaldības īpašuma privatizācijas procesa organizatoriskajam un tiesiskajam nodrošinājumam, kā arī izdevumiem, kas saistīti ar privatizācijas fonda līdzekļu administrēšanu;

5) dzīvojamo māju privatizācijas procesa finansēšanai.

Starptautiskā Valūtas fonda un Eiropas Komisijas tehniskās palīdzības 2009.gada 24.-30.marta misija ir piedāvājusi noteikt, ka pašvaldības var atvērt kontus tikai Valsts Kasē, lai uzlabotu finanšu monitoringu un uzraudzību, kā arī slēgt ārpusbudžeta fondus (Privatizācijas fondu un Ilgtermiņa Stabilizācijas Rezervi).

Turklāt Valsts kontroles Ceturtā revīzijas departamenta 2008. gada 19.novembra revīzijas ziņojumā Nr. 5.1-2-17/2008 „Valsts īpašuma objektu privatizācijas procesā iegūto un valsts īpašuma privatizācijas fondā iemaksāto līdzekļu uzkrāšanas, pārvaldīšanas un izlietošanas atbilstība spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem” ir iekļauts ieteikums Ekonomikas ministrijai izstrādāt grozījumus Fondu likumā un likumā „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”, izslēdzot iespēju Ministru kabinetam novirzīt privatizācijas ieņēmumus pirms to ieskaitīšanas valsts īpašuma privatizācijas fondā dažādu izdevumu finansēšanai.

Lai gan atbilstoši Fondu likuma 7.panta pirmajai un otrajai daļai Ministru kabinets un pašvaldība ir tiesīgas slēgt valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas fondu, uzskatām, ka bez speciāla likuma par Fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu nebūs iespējams likvidēt valsts un pašvaldība fondus vienlaicīgi.

 3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekts „Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu” paredz atzīt par spēku zaudējušu likumu "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem", kas nosaka valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondu izveidošanas un to līdzekļu uzkrāšanas, pārvaldīšanas un izlietošanas kārtību.

Vienlaicīgi, tiek noteikts Ministru kabinetam un pašvaldībām pienākums līdz 2009.gada 1.septembrim slēgt valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondus un privatizācijas fonda naudas līdzekļu atlikumu ieskaitīt valsts vai attiecīgās pašvaldības budžetā. Tāpat likumprojekts nosaka, ka saskaņā ar Fonda likumu līdz 2009.gada 1.jūlijam Ministru kabineta noteiktie maksājumi no valsts īpašumu privatizācijā gūtiem ieņēmumiem tiek izlietoti Ministru kabineta lēmumā noteikto mērķu izpildei.

 4. Cita informācija

 

 

Likumprojekts „Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu” jāskata kopā ar likumprojektu „Grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju””, kas precizē kārtību kā tiek veiktas iemaksas valsts vai attiecīgās pašvaldības budžetā no ienākumiem, kas gūti attiecīgi no valsts vai pašvaldības īpašumu privatizācijas.

 

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

 1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

  Nav attiecināms

 2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

  Nav attiecināms

 3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

  Nav attiecināms

 4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

  Nav attiecināms

 5. Sociālā ietekme:  

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

  Nav attiecināms

 6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

  Nav attiecināms

 7. Cita ietekme

Ierobežos Ministru kabineta un pašvaldības rīcības brīvību saistībā ar ieņēmumu no valsts vai pašvaldību īpašumu privatizāciju novirzīšana steidzamu pasākumu finansēšanai, t.s. privatizācijas procesa organizēšanai.

 

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

  

 (tūkst. latu)

 Rādītāji

 2009. gads

 Turpmākie trīs gadi

2010. gads

2011.gads

2012.gads

 1

 2

3

4

5

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

 

  Nav attiecināms

Nav attiecināms  

Nav attiecināms  

Nav attiecināms  

 2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

 

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 

  Nav attiecināms

Nav attiecināms  

Nav attiecināms  

Nav attiecināms  

 4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

 

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

  Nav attiecināms

 5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 

 Nav attiecināms

 

 6. Cita informācija 

 

Ietekme uz pašvaldību budžetiem nav iespējams noteikt, jo pašvaldība nesniedz nevienai no valsts institūcijām vispārēju informāciju par kopējiem ieņēmumiem no pašvaldības īpašumu privatizācijas.

Savukārt uz valsts budžetu likumprojektam nav ietekmes, jo kopš 2004.gada valsts īpašuma privatizācijas fonda līdzekļi izlietoti vienīgi ilgtermiņa stabilizācijas rezerves veidošanai un valsts parāda samaksai un pārfinansēšanai. Turklāt, saskaņā ar likumu „Par valsts budžetu 2009.gadam” 33.pantu valsts īpašuma privatizācijas fondā iemaksātie līdzekļi Ministru kabineta noteiktajā apmērā tiek ieskaitīti Finanšu ministrijas norādītajā kontā ilgtermiņa stabilizācijas rezerves papildināšanai, valsts parāda nomaksai un pārfinansēšanai. Vienlaicīgi ir jānorāda, ka ar likumprojektu tiek izslēgta tiesība Ministru kabinetam novirzīt privatizācijas ieņēmumus pirms to ieskaitīšanas valsts īpašuma privatizācijas fondā dažādu izdevumu finansēšanai, kas pēdējos gados būtiski samazināja ieņēmumus valsts īpašuma privatizācijas fondos un attiecīgi ieskaitījumus ilgtermiņa stabilizācijas rezerves veidošanai un valsts parāda samaksai un pārfinansēšanai.

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

 1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Jāveic grozījumi likumā „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”, Ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likumā, likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”, likumā „Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās”, likumā „Par īpašuma privatizāciju agroservisa uzņēmumos”, likumā „Par īpašuma tiesību atjaunošanu uz uzņēmumiem un citiem īpašuma objektiem”, likumā „Par nodokļiem un nodevām”, likumā „Par uzņēmuma ienākumu nodokli”, likumā „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”, likumā „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” un likumā „Par zemes īpašnieku tiesībām uz kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos”.

 2. Cita informācija

  Nav attiecināms

 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts< /span>

 1. Saistības pret Eiropas Savienību

Nav attiecināms    

 2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms  

 3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Atbilstoši 2009.gada 28.janvāra saprašanās memorandam starp Eiropas kopienu un Latvijas Republiku 16.pantu Eiropas komisija vai tās pilnvarotie pārstāvji var veikt atsevišķu novērtējumu par paveikto. Latvijas atbildīgajām institūcijām ir jāsniedz visa novērtēšanai nepieciešamā informācija. Tām tiks iesniegts novērtēšanas ziņojuma projekts komentāru sniegšanai.

Starptautiskā Valūtas fonda un Eiropas Komisijas tehniskās palīdzības 2009.gada 24.-30.marta misija ir piedāvājusi noteikt, ka pašvaldības var atvērt kontus tikai Valsts Kasē, lai uzlabotu finanšu monitoringu un uzraudzību, kā arī slēgt ārpusbudžeta fondus (Privatizācijas fondu un Ilgtermiņa Stabilizācijas Rezervi).

 

 4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

 Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

Nav attiecināms    

  

2.tabula

 Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

 Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

 Komentāri

 Nav attiecināms  

 Nav attiecināms  

  Nav attiecināms  

 5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

  Nav attiecināms  

 6. Cita informācija

  Nav attiecināms  

 

 VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

 1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Nav attiecināms

 2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav notikušas konsultācijas 

 3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Konsultācijas un sabiedrības informēšanas pasākumi nav nepieciešami.  

 4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas ar ekspertiem nav veikti.

 5. Cita informācija

  Nav attiecināms.  

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

 1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunu institūciju veidošana nav paredzēta. Likumprojekta izpilde tiks nodrošināta esošo institūciju un piešķirtā finansējuma ietvaros.

 2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” un būs pieejami Interneta tīklā:  Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un bezmaksas datu bāzē www.likumi.lv.

 3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Nav attiecināms

 4. Cita informācija

  Nav attiecināms

Ekonomikas ministrs                                                             A.Kampars

Vīza: valsts sekretārs                                                                          A.Matīss

 

28.05.2009. 18:54

2054

Lore

67013207; Kaspars.Lore@em.gov.lv


LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

 

 

 

Rīgā

Nr.36

2009.gada 1.jūnijā

 

1

 

Likumprojekts "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu"

     TA-1835

______________________________________________________

(A.Kampars, D.Zepa, I.Dālderis, M.Bičevskis, I.Gailīte, V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     2. Valsts kancelejai kopīgi ar Ekonomikas ministriju precizēt likumprojektu, paredzot 4.panta pēdējā teikumā, ka Ministru kabinets var pārskatīt jautājumu par attiecīgo mērķu izpildi.

     3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta grozījumu likumprojekta paketē.

     4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir ekonomikas ministrs.

     5. Atsaukt no valsts budžeta grozījumu likumprojekta paketes un no izskatīšanas Saeimā Finanšu ministrijas sagatavoto likumprojektu "Grozījums likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem"" (TA-1561).

 

 

 

Ministru prezidents, bērnu,

ģimenes un sabiedrības integrācijas

lietu ministrs                                                             V.Dombrovskis

 

 

 

Valsts kancelejas direktore                                        G.Veismane

 < /o:p>