Rīgā

 

 

Rīgā

 

 

02.06.2009.                            Nr.90/TA-1673, TA-1677, TA-1690,

TA-1764, TA-1708, TA-1709,

TA-1717, TA-1711, TA-1712,

TA-1710, TA-1721, TA-1724,

TA-1726, TA-1695, TA-1681,

TA-1643, TA-1728, TA-1836,

TA-1686, TA-1786, TA-1754,

TA-1621, TA-1596, TA-1636,

TA-1762, TA-1696, TA-1746,

TA-1858, TA-1765, TA-1694,

TA-1835, TA-1748

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 27.maija, 29.maija un 1.jūnija sēdē atbalstītos likumprojektus, kuri iekļauti valsts budžeta 2009.gadam grozījumu likumprojekta paketē:

likumprojektu "Grozījumi Augstskolu likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67047880, Guntra.Kuske@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67047880, Guntra.Kuske@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kārkliņš 67047840, Raimonds.Karklins@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kārkliņš 67047840, Raimonds.Karklins@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Dundurs 67036931, Zigmunds.Dundurs@tm.gov.lv).

likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Gratkovska 67036961, Indra.Gratkovska@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Papsujevičs 67021128, Mihails.Papsujevics@vpd.gov.lv);

likumprojektu "Par likuma "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67162676, Gundega.Kuske@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Novožilova 67162697, Linda.Novozilova@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67162676, Gundega.Kuske@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Ozola 67026518, Dace.Ozola@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Depkovska 67047945, Anita.Depkovska@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Ciltsdarba likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Ingiļāvičute 67027661, Biruta.Ingilavicute@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Plūmiņa 67223131, signe.plumina@dvi.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Avota 67083954, aiva.avota@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā", kuru izstrādāja Valsts kanceleja (atbildīgā amatpersona - Osvalde 67082971, rudite.osvalde@mk.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Tūrisma likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Beļskis 67013113, Edmunds.Belskis@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ošiņa 67095622, Inga.Osina@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Būvniecības likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Gurecka 67027063, Linda.Gurecka@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Orlovskis 67027370, Andris.Orlovskis@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Grīnis 67047910, edgars.grinis@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā", kuru izstrādāja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Jaunzeme 67770464, kristine.jaunzeme@raplm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Pastare 67027029, Inese.Pastare@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"", kuru izstrā dāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rudzīte 67028984, Agnese.Rudzite@vid.gov.lv);

likumprojektu "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā", kuru izstrādāja Satiksmes ministrija (atbildīgā amatpersona - Girucka 67028381, iveta.girucka@sam.gov.lv);

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā" uz 1 lpp.

2. Likumprojekta "Grozījumi Augstskolu likumā" anotācija uz 5 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 8.§ izraksts uz 1 lp.

4. Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" uz 1 lpp.

5. Likumprojekta "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" anotācija uz 4 lpp.

6. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 9.§ izraksts uz 1 lp.

7. Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā" uz 2 lpp.

8. Likumprojekta "Grozījumi Izglītības likumā" anotācija uz

6 lpp.

9. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 11.§ izraksts uz 1 lp.

10. Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" uz 3 lpp.

11. Likumprojekta "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" anotācija uz 4 lpp.

12. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 12.§ izraksts uz 1 lp.

13. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" uz 1 lpp.

14. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" anotācija uz 6 lpp.

15. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 15.§ izraksts uz 1 lp.

16. Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" uz 1 lpp.

17. Likumprojekta "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" anotācija uz 9 lpp.

18. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 16.§ izraksts uz 1 lp.

19. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" uz 3 lpp.

20. Likumprojekta "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" anotācija uz 13 lpp.

21. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 17.§ izraksts uz 1 lp.

22. Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" uz

3 lpp.

23. Likumprojekta "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" anotācija uz 10 lpp.

24. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 18.§ izraksts uz 1 lp.

25. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā" uz 3 lpp.

26. Likumprojekta "Grozījumi Krimināllikumā" anotācija uz 10 lpp.

27. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 19.§ izraksts uz 1 lp.

28. Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" uz 2 lpp.

29. Likumprojekta "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" anotācija uz 17 lpp.

30. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 20.§ izraksts uz 1 lp.

31. Likumprojekts "Par likuma "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

32. Likumprojekta "Par likuma "Par tiesu piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 4 lpp.

33. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 21.§ izraksts uz 1 lp.

34. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" uz 4 lpp.

35. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" anotācija uz 26 lpp.

36. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 22.§ izraksts uz 1 lp.

37. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" uz

1 lpp.

38. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" anotācija uz 4 lpp.

39. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 23.§ izraksts uz 1 lp.

40. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"" uz 3 lpp.

41. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"" anotācija uz 12 lpp.

42. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 27.§ izraksts uz 1 lp.

43. Likumprojekts "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

44. Likumprojekta "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 7 lpp.

45. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 13.§ izraksts uz 1 lp.

46. Likumprojekts "Grozījumi Ciltsdarba likumā" uz 4 lpp.

47. Likumprojekta "Grozījumi Ciltsdarba likumā" anotācija uz 8 lpp.

48. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 29.§ izraksts uz 1 lp.

49. Likumprojekts "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā" uz 1 lpp.

50. Likumprojekta "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā" anotācija uz 9 lpp.

51. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 66.§ izraksts uz 1 lp.

52. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" uz 2 lpp.

53. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" anotācija uz 10 lpp.

54. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 32.§ izraksts uz 1 lp.

55. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" uz 4 lpp.

56. Likumprojekta "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" anotācija uz 8 lpp.

57. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 6.§ izraksts uz 1 lp.

58. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā" uz 2 lpp.

59. Likumprojekta "Grozījumi Civilprocesa likumā" anotācija uz 11 lpp.

60. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 81.§ izraksts uz 1 lp.

61. Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" uz 6 lpp.

62. Likumprojekta "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" anotācija uz 7 lpp.

63. Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33 70.§ izraksts uz 1 lp.

64. Likumprojekts "Grozījumi Tūrisma likumā" uz 1 lpp.

65. Likumprojekta "Grozījumi Tūrisma likumā" anotācija
uz 7 lpp.

66. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 1.§ izraksts uz 1 lp.

67. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"" uz 2 lpp.

68. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"" anotācija uz 5 lpp.

69. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 18.§ izraksts uz 2 lp.

70. Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā" uz 2 lp.

71. Likumprojekta "Grozījumi Būvniecības likumā" anotācija uz 6 lpp.

72. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 5.§ izraksts uz 1 lp.

73. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" uz 3 lpp.

74. Likumprojekta "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" anotācija uz 8 lpp.

75. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 10.§ izraksts uz 1 lp.

76. Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" uz 3 lpp.

77. Likumprojekta "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" anotācija uz 14 lpp.

78. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 25.§ izraksts uz 1 lp.

79. Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" uz 1 lpp.

80. Likumprojekta "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" anotācija uz 7 lpp.

81. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 42.§ izraksts uz 1 lp.

82. Likumprojekts "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā" uz 1 lpp.

83. Likumprojekta "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā" anotācija uz 4 lpp.

84. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36 7.§ izraksts uz 1 lp.

85. Likumprojekts "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā" uz 2 lpp.

86. Likumprojekta "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā" anotācija uz 7 lpp.

87. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 74.§ izraksts uz 2 lp.

88. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" uz 4 lpp.

89. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" anotācija uz 8 lpp.

90. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35  7.§ izraksts uz 1 lp.

91. Likumprojekts "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

92. Likumprojekta "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 12 lpp.

93. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36  1.§ izraksts uz 1 lp.

94. Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" uz 1 lpp.

95. Likumprojekta "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" anotācija uz 7 lpp.

96. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36 2.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes

un sabiedrības integrācijas lietu ministrs                      V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

Milenberga 67082895


Likumprojekts

 

Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"

 

Izdarīt likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 34.nr.; 1995, 23., 24.nr.; 1997, 4.nr.; 1998, 2., 15.nr.; 1999, 22.nr.; 2001, 15., 23.nr.; 2002, 16.nr.; 2003, 6., 8.nr.; 2005, 14.nr.; 2006, 22. nr.; 2008, 14.nr.; 2008, 24.nr.; 2009., 2.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

 

"3.pants. Valsts ieņēmumu dienesta struktūra

 

Valsts ieņēmumu dienesta struktūru, kuras sastāvā ir muitas iestādes, finanšu policija, nodokļu administrēšanas un citas struktūrvienības, kas nodrošina dienesta darbību, nosaka Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem."

 

2. 4.pantā:

 

izslēgt otrās daļas 2.punktā vārdus "centrālā aparāta struktūrvienību vadītāju un teritoriālo iestāžu direktoru";

 

izteikt otrās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

 

"4) ieceļ amatā un atbrīvo no amata, pieņem darbā un atlaiž no darba Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņus un darbiniekus. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vietnieku kandidatūras pirms iecelšanas amatā Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors saskaņo ar finanšu ministru;";

 

izslēgt otrās daļas 5.punktu;

 

izslēgt otrās daļas 8.punktā vārdus "kā arī var pārņemt jebkuru Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes direktora ierosināto disciplinārlietu;";

 

izslēgt otrās daļas 10.punktu;

 

izslēgt otrās daļas 11.1 un 12.punktā vārdus "centrālā aparāta";

 

papildināt otro daļu ar 18.punktu šādā redakcijā:

 

"18) pilnvaro Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņus izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus par pārkāpumiem, kuru izskatīšana ir piekritīga Valsts ieņēmumu dienestam.".

 

3. Izslēgt 5.pantu.

 

4. 10.pantā:

 

izslēgt pirmās daļas 10.punktā vārdus un skaitļus "un 5.panta otrās daļas 7.punkta";

 

izteikt otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

 

"2. Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram un viņa vietniekiem, nodokļu administrēšanas struktūrvienību vadītājiem un viņu vietniekiem ir tiesības:";

 

izslēgt sesto daļu.

 

5. 13.pantā:

 

izslēgt trešajā daļā vārdus "kā arī tiesības veikt jebkuras Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes kontrolei pakļauta nodokļu maksātāja teritoriālo muitas iestāžu administrēto nodokļu (nodevu) aprēķinu un nodokļu (nodevu) maksājumu revīziju (auditu)";

 

aizstāt septītajā daļā vārdus "Galvenās muitas pārvaldes direktora" ar vārdiem "Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vietnieka".

 

6. Aizstāt 16.panta pirmajā daļā un trešās daļas 7.punktā vārdus "pārvaldes direktors" (attiecīgajā locījumā) ar vārdu "vadītājs" (attiecīgajā locījumā).

 

7. 17.pantā:

 

izteikt pirmās daļas 10.punktu šādā redakcijā:

 

"10) nav Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora, viņa vietnieka vai tiešā vadītāja radinieks (persona, kura ar ierēdni ir laulībā, svainībā vai radniecībā līdz pirmajai pakāpei, kā arī brāļi un māsas) un neatrodas viņa tiešajā pakļautībā;"


 

izteikt otrās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

 

"9) nav Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora, viņa vietnieka vai tiešā vadītāja radinieks (persona, kura ar darbinieku ir laulībā, svainībā vai radniecībā līdz pirmajai pakāpei, kā arī brāļi un māsas) un neatrodas viņa tiešajā pakļautībā."

 

8. 18.pantā:

 

izslēgt pirmās daļas 2.punktā vārdus "vai teritoriālās iestādes direktors";

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

 

"4. Uz vakanto ierēdņa amatu pretendentu konkursu var neizsludināt, ja ar Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora rīkojumu Valsts ieņēmumu dienesta ierēdni attiecīgajā amatā pārceļ no citas struktūrvienības.";

 

izteikt piektās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

 

"2) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors — konkursam uz Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu amatiem;

 

izslēgt piektās daļas 3.punktu;

 

izteikt sestās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

 

"Pretendentu un ierēdņu vērtēšanas komisija izvēlas pretendentu, kas vislabāk atbilst ierēdņa amata aprakstā izvirzītajām prasībām, un, motivējot savu izvēli, iesaka attiecīgo kandidatūru finanšu ministram vai Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram.";

 

izslēgt astotajā daļā vārdus "vai teritoriālās iestādes direktora".

 

9. 19.pantā:

 

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

 

"Pretendentu ierēdņa amatā uz nenoteiktu laiku ar rīkojumu ieceļ Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors.";

 

izslēgt trešajā un ceturtajā daļā vārdus "vai teritoriālās iestādes direktors".


10. 22.pantā:

 

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

 

"1. Valsts ieņēmumu dienesta ierēdņu pieņemtos lēmumus (izņemot lēmumus par administratīvo sodu uzlikšanu, kas apstrīdami un pārsūdzami attiecīgajos likumos noteiktajā kārtībā) un izdotos rīkojumus viena mēneša laikā pēc šo lēmumu vai rīkojumu saņemšanas var apstrīdēt Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoram.";

 

izslēgt trešo daļu.

 

11. Izslēgt 26.panta otro daļu.

 

12. Izslēgt 28.panta otro daļu.

 

13. Papildināt pārejas noteikumus ar 24.punktu šādā redakcijā:

 

"24. Līdz attiecīgu grozījumu izdarīšanai citos normatīvajos aktos ar terminu "Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde" saprot terminu "Valsts ieņēmumu dienests".

 

Likums stājas spēkā 2009.gada 1.jūlijā.

 

 

Finanšu ministrs                                                            E.Repše

 

 

Vīza: Valsts sekretārs                                                    M.Bičevskis

 

 

 

 

 

 

 

 

20.05.2009. 17.10

655

A.Rudzīte

67028984, Agnese.Rudzīte@vid.gov.lv


Likumprojekta

Grozījumi likumā ″Par Valsts ieņēmumu dienestu″″

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu

 

2. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Valsts ieņēmumu administrēšanas organizāciju struktūras veidošanas un uzturēšanas prakse visā pasaulē parāda, ka viens no efektīvākajiem risinājumiem organizācijas stila un augstas pakalpojumu kvalitātes standartizēšanā un izmaksu samazināšanā ir procesu vadības centralizācija, veidojot viena līmeņa organizāciju. Savukārt vieni no veiksmīgākajiem centralizācijas risinājumiem ir tādi, kas nodrošina funkciju izpildes un struktūras elastību. Šāda pieeja ļauj vajadzības gadījumā proaktīvi sagatavoties gaidāmajām sociālajām un ekonomiskajām pārmaiņām, kā arī operatīvi reaģēt uz Latvijas un Eiropas Savienības normatīvo aktu nekavējošu ieviešanu, nodrošinot nepārtrauktu organizācijas darbu vienotā organizācijas stilā un kvalitātē.

Likuma "Par Valsts ieņēmumu dienestu" (turpmāk – Likums) 3.pants nosaka Valsts ieņēmumu dienesta struktūru. Minētā panta otrajā daļā ir noteikts, ka Valsts ieņēmumu dienestā ir centrālais aparāts un teritoriālās iestādes. Savukārt minētā panta trešajā daļā ir uzskaitītas pārvaldes, kas ietilpst centrālā aparāta struktūrā.

Lai nodrošinātu Valsts ieņēmumu dienesta funkciju visefektīvāko izpildi, uzlabojot iekšējo un ārējo klientu apkalpošanu, optimāli līdzsvarojot klientu apkalpošanas, kontroles un atbalsta funkcijas, vienlaikus veidojot elastīgu viena līmeņa organizāciju, ievērojot Ministru kabinetā 2008.gada 9.decembrī akceptētajā un Saeimā 2008.gada 11.decembrī skatītajā Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmes atjaunošanas programmā noteikto, ka ir nepieciešama valsts pārvaldes pārstrukturēšana, nodrošinot Valdības rīcības plāna 2009.gadam Deklarācijā par Valda Dombrovska vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību noteikto uzdevumu izpildi 8.5.2.pasākumam un pamatojoties uz grozījumiem Likumā par valsts budžetu 2009.gadam, kā rezultātā Valsts ieņēmumu dienestam ir jāsamazina uzturēšanas izdevumi par Ls 1,8 milj. un 1200 štata vietas, ir jāgroza Likums, izslēdzot normu, kas nosaka, ka Valsts ieņēmumu dienestā ir centrālais aparāts un teritoriālās iestādes, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu divpakāpju apstrīdēšanas kārtības vietā jānosaka vienpakāpes apstrīdēšanas kārtība.

 

Ņemot vērā, ka daudzos (apmēram 30) likumos ir minētas Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālās iestādes, Likumā jāiekļauj pārejas noteikums, nosakot, ka līdz attiecīgu grozījumu izdarīšanai citos normatīvajos aktos ar terminu "Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde" saprot terminu "Valsts ieņēmumu dienests".

 

3.  Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" (turpmāk – Likumprojekts) paredz:

- izslēgt Likuma normas, kurās noteikts, ka Valsts ieņēmumu dienestā ir centrālais aparāts un teritoriālās iestādes. Tādējādi Valsts ieņēmumu dienesta struktūru apstiprinās Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektors;

- grozīt Likuma 22.pantu, nosakot Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu vienpakāpes apstrīdēšanas kārtību;

- papildināt Likumu ar pārejas noteikumu, nosakot, ka līdz attiecīgu grozījumu izdarīšanai citos normatīvajos aktos ar terminu "Valsts ieņēmumu dienesta teritoriālā iestāde" saprot terminu "Valsts ieņēmumu dienests".

 

4. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Vispārēja ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības pārmaiņām

Nav attiecināms.

2. Ekonomiskā ietekme:

2.1. makroekonomiskā vide;

2.2. preču un pakalpojumu ražošanas apjoms un kvalitāte;

2.3. cenas;

2.4. eksporta un importa apjoms;

2.5. konkurences apstākļi;

2.6. jauninājumi un pētījumi;

2.7. augstāka resursu izmantošanas efektivitāte

 

 

 

2.1. Nav attiecināms.

2.2. Nav attiecināms.

2.3. Nav attiecināms.

2.4 Nav attiecināms.

2.5. Nav attiecināms.

2.6. Nav attiecināms.

2.7. Ir attiecināms.

3. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi, administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu komersantiem, pašnodarbinātajām personām, zemnieku un zvejnieku saimniecībām

 

Nav attiecināms.

4. Ietekme uz administratīvajām procedūrām un administratīvo slogu fiziskām personām

Nav attiecināms.

5. Sociālā ietekme: 

5.1. sociālās situācijas izmaiņas;

5.2. nodarbinātība

 

5.1. Nav attiecināms.

5.2. Nav attiecināms.

6. Ietekme uz vidi:

6.1. dabas resursu lietošana;

6.2. ietekme uz piesārņojošo vielu emisiju vidē;

6.3. darbības radītie atkritumi;

6.4. ķīmisko vielu produktu ražošana;

6.5. ietekme uz īpaši aizsargājamām sugām vai biotopiem;

6.6. ietekme uz īpaši aizsargājamām teritorijām;

6.7. cita veida piesārņojuma emisija vidē

 

 

 

 

 

 

 

6.1. Nav attiecināms.

6.2. Nav attiecināms.

6.3. Nav attiecināms.

6.4. Nav attiecināms.

6.5. Nav attiecināms.

 

6.6. Nav attiecināms.

6.7. Nav attiecināms.

 

7. Cita ietekme

 Nav.

 

 

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

2009.gads

Turpmākie trīs gadi

2010

2011

2012

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

 

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

 

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

-4419,1

 

-4419,1

-8732,1

 

-8732,1

-8732,1

 

-8732,1

-8732,1

 

-8732,1

3. Finansiālā ietekme:

 

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 

 

4419,1

 

4419,1

8732,1

 

8732,1

8732,1

 

8732,1

8732,1

 

8732,1

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Nav attiecināms.

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā)

 

Izdevumu izmaiņu aprēķins:

 

Atlīdzība:

 

2009.gadam

 

Likvidējamo štata vienību skaits,

 

Atalgojuma ekonomija,

Ls

Atlaišanas pabalsts,

Ls

Darba devēja

VSAOI (24,09%) ekonomija,

Ls

Ietaupītais finansējums,

Ls

1

2

3

4

5

6=3-4+5

Līdz 1.jūlijam

500

1 509 000

377 250

272 639

-1 404 389

Līdz 1.augustam

300

754 500

226 350

127 231

-655 381

Līdz 1.septembrim

200

402 400

150 900

60 586

-312 086

Līdz 1.oktobrim

200

301 800

150 900

36 352

-187 252

Līdz 1.novembrim

 

0

0

0

0

Kopā

1 200

2 967 700

905 400

496 808

-2 559 108

 

 

2010., 2011. un 2012.gadam

Atalgojuma ekonomija, Ls

Darba devēja

VSAOI (24,09%) ekonomija,

Ls

Ietaupītais finansējums kopā,

Ls

4 983 467

1 200 517

6 183 984

 

 

 

 

Preces un pakalpojumi:

 

1) Valsts ieņēmumu dienestā pavisam ir 33 teritoriālo iestāžu nodaļas un 36 muitas kontroles punkti un fiziskās kontroles sektori un to uzturēšanai 2009.gadā ir paredzēti Ls 6 846 701.

2) Lai nodrošinātu "C varianta" scenārijā noteikto budžeta samazinājumu 2009.gadā Ls 1 859 862 apmērā, Valsts ieņēmumu dienestam jāsamazina teritoriālo iestāžu nodaļu un muitas kontroles punktu uzturēšanai plānotais finansējums par 53 %:

·        Ls 6 846 701/2=Ls 3 423 351 (sešiem mēnešiem paredzētais finansējums);

·        33+36=69 teritoriālo iestāžu nodaļas, muitas kontroles punkti un fiziskās kontroles sektori;

·        ≈Ls 50 tūkst. (vidēji vienas teritoriālās iestādes nodaļas, muitas kontroles punkta un fiziskās kontroles sektora uzturēšanai paredzētais finansējums 2009.gada sešiem mēnešiem)*69=          =Ls 3 423 351;

·        Ls 1 859 862/Ls 50 tūkst. ≈37 teritoriālo iestāžu nodaļu, muitas kontroles punktu un fiziskās kontroles sektoru optimizēšana;

·        (37/69)*100≈53% teritoriālo iestāžu nodaļas, muitas kontroles punktus un fiziskās kontroles sektorus optimizācijas rezultātā ir jāapvieno.

3) 2009.gadā plānoto optimizējamo teritoriālo iestāžu nodaļu, muitas kontroles punktu un fiziskās kontroles sektoru izmaksu ietekme uz 2010. un 2011.gadu:

·        (≈Ls 6 tūkst. (vidēji vienas teritoriālās iestādes nodaļas, muitas kontroles punkta un fiziskās kontroles sektora izmaksas mēnesī)*37)*12=
Ls 2 548 098.

 

 

 

 

 

4419,1

 

2559,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1860

 

 

 

 

 

 

8732,1

 

6184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2548,1

 

 

 

 

8732,1

 

6184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2548,1

 

 

 

 

 

 

8732,1

 

6184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2548,1

 

6. Cita informācija 

 

Tiks nodrošināta VID funkciju visefektīvākā izpilde, uzlabota iekšējā un ārējā klientu apkalpošana, optimāli līdzsvarojot klientu apkalpošanas, kontroles un atbalsta funkcijas, vienlaikus veidojot elastīgu viena līmeņa organizāciju. VID klientiem saglabāsies iespēja izvēlēties tam ērtāko un pieņemamāko komunikācijas veidu kā pakalpojuma pieteikšanai tā arī pakalpojuma saņemšanai klientu pakalpojumu saņemšanas centros  Latvijas administratīvajās teritorijās. Finansējuma samazinājums ir iekļauts Valsts ieņēmumu dienesta priekšlikumos grozījumiem likumā Par valsts budžetu 2009.gadam.

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

 Jāveic grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām", Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā un citos saistītajos normatīvajos aktos.

2. Cita informācija

 Nav.

 

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

2. Saistības pret citām valstīm un starptautiskajām institūcijām un organizācijām

Nav attiecināms.

 

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Nav attiecināms.

 

 

 

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgo Eiropas Savienības tiesību aktu veids (piemēram, Eiropas Kopienas dibināšanas līgums, direktīva, regula, lēmums, vadlīnijas, rekomendācijas), nosaukums, datums un numurs, kuru prasības tiek pārņemtas vai ieviestas ar normatīvo aktu

 

Nav attiecināms.

 

2.tabula

Eiropas Savienības tiesību akts un attiecīgā panta Nr. (uzskaitot katru direktīvas vienību – pantu, daļu, punktu, apakšpunktu)

Latvijas normatīvā akta projekta norma, kas pārņem katru šīs tabulas 1.ailē norādīto direktīvas vienību (uzskaitot visu normatīvā akta projekta vienību Nr.)

Komentāri

 

 

 

5. Saistības sniegt paziņojumu Eiropas Savienības institūcijām atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē informācijas sniegšanu par tehnisko noteikumu, valsts atbalsta sniegšanas un finanšu noteikumu projektiem

Nav attiecināms.

 

6. Cita informācija

Nav.

 

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

 

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Nav attiecināms.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Konsultācijas un sabiedrības informēšanas pasākumi netika izmantoti.

 

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas ar ekspertiem nav notikušas.

 

5. Cita informācija

Nav.

 

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta prasību izpildi nodrošinās Valsts ieņēmumu dienests esošo funkciju ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojekts pēc tā pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un ievietots Valsts ieņēmumu dienesta mājas lapā www.vid.gov.lv un bezmaksas datu bāzē www.likumi.lv, kur ar likumu varēs iepazīties visas ieinteresētās personas.

 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Nav.

 

 

Finanšu ministrs                                                            E.Repše

 

 

Vīza: Valsts sekretārs                                                    M.Bičevskis

 

 

 

 

01.06.2009. 14.45

1580

A.Rudzīte

67028984, Agnese.Rudzite@vid.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

Ārkārtas sēde

 

Rīgā

Nr.35

2009.gada 29.maijā

 

 

7.§

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu""

     TA-1694

___________________________________________________________

(E.Repše, M.Segliņš, E.Zalāns, M.Bičevskis, I.Gailīte, G.Veismane, Dz.Jakāns, V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     2. Finanšu ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju un līdz š.g. 1.jūnijam plkst.9.00 iesniegt Valsts kancelejā.

     3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta grozījumu likumprojekta paketē.

     4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir finanšu ministrs.

     5. Finanšu ministrijai sagatavot un līdz 2009.gada 1.jūlijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2004.gada 16.novembra noteikumos Nr.940 "Valsts ieņēmumu dienesta nolikums", nosakot tajos Valsts ieņēmumu dienesta struktūrvienības, kas nodrošina Valsts ieņēmumu dienesta galveno uzdevumu izpildi.

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs

  

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktore

  

G.Veismane

 

 

2009-MK-PROT-35-2905-#07.doc