Rīgā

 

 

Rīgā

 

 

02.06.2009.                            Nr.90/TA-1673, TA-1677, TA-1690,

TA-1764, TA-1708, TA-1709,

TA-1717, TA-1711, TA-1712,

TA-1710, TA-1721, TA-1724,

TA-1726, TA-1695, TA-1681,

TA-1643, TA-1728, TA-1836,

TA-1686, TA-1786, TA-1754,

TA-1621, TA-1596, TA-1636,

TA-1762, TA-1696, TA-1746,

TA-1858, TA-1765, TA-1694,

TA-1835, TA-1748

 

 

Saeimas Prezidijam

 

 

Nosūtām izskatīšanai Ministru kabineta š.g. 27.maija, 29.maija un 1.jūnija sēdē atbalstītos likumprojektus, kuri iekļauti valsts budžeta 2009.gadam grozījumu likumprojekta paketē:

likumprojektu "Grozījumi Augstskolu likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67047880, Guntra.Kuske@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67047880, Guntra.Kuske@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kārkliņš 67047840, Raimonds.Karklins@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Kārkliņš 67047840, Raimonds.Karklins@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ķipēna 67162616, Kristine.Kipena@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Kriminālprocesa likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Dundurs 67036931, Zigmunds.Dundurs@tm.gov.lv).

likumprojektu "Grozījumi Krimināllikumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Gratkovska 67036961, Indra.Gratkovska@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Papsujevičs 67021128, Mihails.Papsujevics@vpd.gov.lv);

likumprojektu "Par likuma "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67162676, Gundega.Kuske@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Novožilova 67162697, Linda.Novozilova@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Kušķe 67162676, Gundega.Kuske@tm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"", kuru izstrādāja Vides ministrija (atbildīgā amatpersona - Ozola 67026518, Dace.Ozola@vidm.gov.lv);

likumprojektu "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Depkovska 67047945, Anita.Depkovska@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Ciltsdarba likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Ingiļāvičute 67027661, Biruta.Ingilavicute@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā", kuru izstrādāja Tieslietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Plūmiņa 67223131, signe.plumina@dvi.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Avota 67083954, aiva.avota@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Civilprocesa likumā", kuru izstrādāja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rāgs 67356496, Sandris.Rags@bm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā", kuru izstrādāja Valsts kanceleja (atbildīgā amatpersona - Osvalde 67082971, rudite.osvalde@mk.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Tūrisma likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Beļskis 67013113, Edmunds.Belskis@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Ošiņa 67095622, Inga.Osina@fm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Būvniecības likumā", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Jēkabsons 67013028, andris.jekabsons@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Gurecka 67027063, Linda.Gurecka@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Orlovskis 67027370, Andris.Orlovskis@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā", kuru izstrādāja Izglītības un zinātnes ministrija (atbildīgā amatpersona - Grīnis 67047910, edgars.grinis@izm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā", kuru izstrādāja Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (atbildīgā amatpersona - Jaunzeme 67770464, kristine.jaunzeme@raplm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā", kuru izstrādāja Zemkopības ministrija (atbildīgā amatpersona - Pastare 67027029, Inese.Pastare@zm.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"", kuru izstrādāja Finanšu ministrija (atbildīgā amatpersona - Rudzīte 67028984, Agnese.Rudzite@vid.gov.lv);

likumprojektu "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu", kuru izstrādāja Ekonomikas ministrija (atbildīgā amatpersona - Lore 67013207, Kaspars.Lore@em.gov.lv);

likumprojektu "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā", kuru izstrādāja Satiksmes ministrija (atbildīgā amatpersona - Girucka 67028381, iveta.girucka@sam.gov.lv);

 

Pielikumā: 1. Likumprojekts "Grozījumi Augstskolu likumā" uz 1 lpp.

2. Likumprojekta "Grozījumi Augstskolu likumā" anotācija uz 5 lpp.

3. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 8.§ izraksts uz 1 lp.

4. Likumprojekts "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" uz 1 lpp.

5. Likumprojekta "Grozījumi Profesionālās izglītības likumā" anotācija uz 4 lpp.

6. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 9.§ izraksts uz 1 lp.

7. Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā" uz 2 lpp.

8. Likumprojekta "Grozījumi Izglītības likumā" anotācija uz

6 lpp.

9. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 11.§ izraksts uz 1 lp.

10. Likumprojekts "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" uz 3 lpp.

11. Likumprojekta "Grozījumi Zinātniskās darbības likumā" anotācija uz 4 lpp.

12. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 12.§ izraksts uz 1 lp.

13. Likumprojekts "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" uz 1 lpp.

14. Likumprojekta "Grozījums likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību"" anotācija uz 6 lpp.

15. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 15.§ izraksts uz 1 lp.

16. Likumprojekts "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" uz 1 lpp.

17. Likumprojekta "Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā" anotācija uz 9 lpp.

18. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 16.§ izraksts uz 1 lp.

19. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" uz 3 lpp.

20. Likumprojekta "Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā" anotācija uz 13 lpp.

21. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 17.§ izraksts uz 1 lp.

22. Likumprojekts "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" uz

3 lpp.

23. Likumprojekta "Grozījumi Kriminālprocesa likumā" anotācija uz 10 lpp.

24. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 18.§ izraksts uz 1 lp.

25. Likumprojekts "Grozījumi Krimināllikumā" uz 3 lpp.

26. Likumprojekta "Grozījumi Krimināllikumā" anotācija uz 10 lpp.

27. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 19.§ izraksts uz 1 lp.

28. Likumprojekts "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" uz 2 lpp.

29. Likumprojekta "Grozījumi Valsts probācijas dienesta likumā" anotācija uz 17 lpp.

30. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 20.§ izraksts uz 1 lp.

31. Likumprojekts "Par likuma "Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

32. Likumprojekta "Par likuma "Par tiesu piesēdētāju vēlēšanām" atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 4 lpp.

33. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 21.§ izraksts uz 1 lp.

34. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" uz 4 lpp.

35. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par tiesu varu"" anotācija uz 26 lpp.

36. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 22.§ izraksts uz 1 lp.

37. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" uz

1 lpp.

38. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"" anotācija uz 4 lpp.

39. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 23.§ izraksts uz 1 lp.

40. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"" uz 3 lpp.

41. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par zemes dzīlēm"" anotācija uz 12 lpp.

42. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 27.§ izraksts uz 1 lp.

43. Likumprojekts "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

44. Likumprojekta "Par Izglītības inovācijas fonda likuma atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 7 lpp.

45. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 13.§ izraksts uz 1 lp.

46. Likumprojekts "Grozījumi Ciltsdarba likumā" uz 4 lpp.

47. Likumprojekta "Grozījumi Ciltsdarba likumā" anotācija uz 8 lpp.

48. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 29.§ izraksts uz 1 lp.

49. Likumprojekts "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā" uz 1 lpp.

50. Likumprojekta "Grozījumi Informācijas sabiedrības pakalpojumu likumā" anotācija uz 9 lpp.

51. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 66.§ izraksts uz 1 lp.

52. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" uz 2 lpp.

53. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju"" anotācija uz 10 lpp.

54. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 32.§ izraksts uz 1 lp.

55. Likumprojekts "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" uz 4 lpp.

56. Likumprojekta "Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību" anotācija uz 8 lpp.

57. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 6.§ izraksts uz 1 lp.

58. Likumprojekts "Grozījumi Civilprocesa likumā" uz 2 lpp.

59. Likumprojekta "Grozījumi Civilprocesa likumā" anotācija uz 11 lpp.

60. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 81.§ izraksts uz 1 lp.

61. Likumprojekts "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" uz 6 lpp.

62. Likumprojekta "Grozījumi Valsts pārvaldes iekārtas likumā" anotācija uz 7 lpp.

63. Ministru kabineta 2009.gada 26.maija sēdes protokola Nr.33 70.§ izraksts uz 1 lp.

64. Likumprojekts "Grozījumi Tūrisma likumā" uz 1 lpp.

65. Likumprojekta "Grozījumi Tūrisma likumā" anotācija
uz 7 lpp.

66. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 1.§ izraksts uz 1 lp.

67. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"" uz 2 lpp.

68. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību 2009.gadā"" anotācija uz 5 lpp.

69. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 18.§ izraksts uz 2 lp.

70. Likumprojekts "Grozījumi Būvniecības likumā" uz 2 lp.

71. Likumprojekta "Grozījumi Būvniecības likumā" anotācija uz 6 lpp.

72. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 5.§ izraksts uz 1 lp.

73. Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" uz 3 lpp.

74. Likumprojekta "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā" anotācija uz 8 lpp.

75. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 10.§ izraksts uz 1 lp.

76. Likumprojekts "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" uz 3 lpp.

77. Likumprojekta "Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā" anotācija uz 14 lpp.

78. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35 25.§ izraksts uz 1 lp.

79. Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" uz 1 lpp.

80. Likumprojekta "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā" anotācija uz 7 lpp.

81. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 42.§ izraksts uz 1 lp.

82. Likumprojekts "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā" uz 1 lpp.

83. Likumprojekta "Grozījumi Rajonu pašvaldību reorganizācijas likumā" anotācija uz 4 lpp.

84. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36 7.§ izraksts uz 1 lp.

85. Likumprojekts "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā" uz 2 lpp.

86. Likumprojekta "Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā" anotācija uz 7 lpp.

87. Ministru kabineta 2009.gada 27.maija sēdes protokola Nr.34 74.§ izraksts uz 2 lp.

88. Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" uz 4 lpp.

89. Likumprojekta "Grozījumi likumā "Par Valsts ieņēmumu dienestu"" anotācija uz 8 lpp.

90. Ministru kabineta 2009.gada 29.maija sēdes protokola Nr.35  7.§ izraksts uz 1 lp.

91. Likumprojekts "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" uz 1 lpp.

92. Likumprojekta "Par likuma "Par valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas fondiem" atzīšanu par spēku zaudējušu" anotācija uz 12 lpp.

93. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36  1.§ izraksts uz 1 lp.

94. Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" uz 1 lpp.

95. Likumprojekta "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā" anotācija uz 7 lpp.

96. Ministru kabineta 2009.gada 1.jūnija sēdes protokola Nr.36 2.§ izraksts uz 1 lp.

 

 

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes

un sabiedrības integrācijas lietu ministrs                      V.Dombrovskis

 

 

 

 

 

 

Milenberga 67082895


Likumprojekts

 

Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā

 

 

Izdarīt Lauku atbalsta dienesta likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11.nr.; 2001, 13.nr.; 2003, 9.nr.; 2004, 10.nr.; 2005, 2.nr.; 2006, 22.nr.; 2008, 8.nr.) šādu grozījumu:

 

1.     izteikt likuma 4.pantu šādā redakcijā:

„4.pants. Dienesta funkcijas

(1) Dienests savas kompetences ietvaros pilda šādas funkcijas:

1) administrē valsts atbalstu un Eiropas Savienības atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai [pieņem un izvērtē iesniegumus (projektus) atbalsta saņemšanai, pieņem lēmumu par finansējuma piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, lemj par atbalsta izmaksu vai atteikumu to izmaksāt un veic izmaksātā atbalsta uzskaiti un izlietošanas kontroli];

2) pieprasa no fiziskajām un juridiskajām personām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistru un datu bāzu uzturēšanai nepieciešamo informāciju;

3) izsniedz normatīvajos aktos noteiktās atļaujas, apliecinājumus un speciālās atļaujas (licences);

4) pārstāv nepārstrādātās lauksaimniecības produkcijas ražotāju intereses tiesā;

5) iesniedz tiesā prasības, kas izriet no fizisko un juridisko personu saistībām attiecībā uz valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta izlietošanu, ja tas tiek darīts neatbilstoši normatīvajiem aktiem;

6) likumā noteiktajos gadījumos izskata administratīvo pārkāpumu lietas un uzliek administratīvos sodus;

7) īsteno intervences pasākumus lauksaimniecības produktu tirgū;

8) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā administrē lauksaimniecības produktu un pārstrādāto lauksaimniecības produktu ārējās tirdzniecības režīmu;

9) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā administrē soda naudas par valstij piešķirtās piena ražošanas kvotas pārsniegšanu;

10) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā administrē augkopības produkcijas kvotas;

11) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniedz informāciju Eiropas Komisijai;

(2) Dienests ir atbrīvots no tiesas izdevumiem prasībās, kas izriet no fizisko un juridisko personu saistībām attiecībā uz valsts atbalsta un Eiropas Savienības atbalsta izlietošanu, ja tas tiek darīts neatbilstoši normatīvajiem aktiem. Piedziņa šajos gadījumos tiek veikta par labu valstij.”.

 

 

 

 

Zemkopības ministrs                                                                 J.Dūklavs

 

 

Vīza: Zemkopības ministrijas valsts sekretāre                             D.Lucaua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.05.2009. 12:04

282

I.Pastare

67027029, Inese.Pastare@zm.gov.lv


Likumprojekta „Grozījums Lauku atbalsta dienesta likumā”

 

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Atsauce uz Deklarāciju par Ministru kabineta iecerēto darbību, politikas plānošanas dokumentu un citiem dokumentiem, kuros dots uzdevums izstrādāt normatīvā akta projektu.

Ministru kabineta 2009.gada 30.aprīļa sēdes protokola Nr.28 3.§ „Par likumprojektu "Grozījumi likumā "Par valsts budžetu 2009.gadam""” 7.punkts, kas paredz, ka izdevumu samazināšanas nodrošināšanai, ministrijām līdz 2009.gada 15.maijam izstrādāt un iesniegt Ministru kabinetā likumprojekta „Grozījumi likumā „Par valsts budžetu 2009.gadam”” paketē iekļaujamos grozījumus normatīvajos aktos.

2. Pašreizējās situācijas raksturojums.

Lauku atbalsta dienesta likuma mērķis ir nodrošināt vienotu lauksaimniecības un lauku atbalsta politikas realizāciju, kā arī valsts un Eiropas Savienības atbalsta administrēšanas sistēmu valstī. Tā nolūkā likums paredz Lauku atbalsta dienesta funkcijas, kas īstenojamas šī mērķa sasniegšanai.

Saskaņā ar prasību samazināt Lauku atbalsta dienesta pašreizējo funkciju īstenošanai nepieciešamo budžeta finansējumu, ir jāpārskata Lauku atbalsta dienesta funkciju apjoms, lai tas būtu sabalansēts ar iestādes finansiālajām iespējām nodrošināt funkciju efektīvu īstenošanu. Tā nolūkā jāizvērtē iespēja atsevišķas Lauku atbalsta dienesta līdzšinējās funkcijas nodot, piemēram, privāto vai publisko tiesību subjektam, vai arī iespēja no atsevišķām funkcijām atteikties (piemēram, tās padarot vienkāršākas un integrējot citās funkcijās, vai atceļot pavisam), tādā veidā efektivizējot Lauku atbalsta dienesta kā maksājumu aģentūras darbību kopumā.

Primāri pārskatāmas ir tādas funkcijas, kas nav saistītas ar valsts un Eiropas Savienības atbalsta maksājumu aģentūras funkciju veikšanu:

1. meliorācijas sistēmu būvatļauju un citus dokumentu izsniegšana;

2. vietējas nozīmes meliorācijas sistēmu būvju un ierīču nodošana zemes īpašnieku īpašumā;

3. atzinumu sniegšana par lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformāciju citos zemes lietošanas veidos;

4. ražotāju grupu atzīšanas un to atzīšanas kontroles veikšana;

5. ražošanas un patēriņa bilances sastādīšanai nepieciešamās informācijas par saražoto, iepirkto, pārstrādāto un realizēto lauksaimniecības produktu daudzumu un atlikumu pieprasīšana fiziskajām un juridiskajām personām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

6. lauksaimniecības risku fonda administrēšana normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 

Meliorācijas sistēmu būvatļauju un citu dokumentu izsniegšana Valsts pārvaldes iekārtas likumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks deleģēta privāto vai publisko tiesību subjektam. Līdz ar to, atbilstoši Ministru kabineta sēdes protokollēmumā noteiktajam, Zemkopības ministrija sadarbībā ar Ekonomikas ministriju līdz 2009.gada 1.jūlijam sagatavos un iesniegs Ministru kabinetā normatīvo aktu grozījumus par būvatļauju izsniegšanas vienkāršošanu melioratīvai būvniecībai.

 

Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta sniegto informāciju, visas vietējās nozīmes meliorācijas sistēmu būves un ierīces ir nodotas zemes īpašnieku īpašumā, līdz ar to, šīs funkcijas turpmāka īstenošana nav nepieciešama un tā ir atceļama pavisam.

 

Ar mērķi samazināt administratīvo slogu zemes īpašniekiem, ir paredzēts, ka turpmāk Lauku atbalsta dienests neizsniegs atzinumus par lauksaimniecībā izmantojamās zemes transformāciju citos zemes lietošanas veidos.

 

Turpmāk ražotāju grupu atzīšana un to atzīšanas kontroles veikšana Valsts pārvaldes iekārtas likumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiks deleģēta privāto vai publisko tiesību subjektam. Deleģējums tiks paredzēts Kooperatīvo sabiedrību likumā.

 

Izvērtējot līdz šim īstenotās funkcijas lietderību, kā arī ar mērķi samazināt administratīvo slogu fiziskām un juridiskām personām, turpmāk ražošanas un patēriņa bilances sastādīšanai nepieciešamās informācijas par saražoto, iepirkto, pārstrādāto un realizēto lauksaimniecības produktu daudzumu un atlikumu pieprasīšana netiks veikta, līdz ar to, funkcija tiek atcelta.

 

Tā kā lauksaimniecības risku fonda administrēšana pēc savas būtības ir valsts atbalsta administrēšanas funkcija, tā ir integrējama jau esošā Lauku atbalsta dienesta funkcijā, kas paredz, ka Lauku atbalsta dienests kā maksājumu aģentūra administrē valsts un Eiropas Savienības atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai.  

3. Normatīvā akta projekta būtība.

Atcelt tādas Lauku atbalsta dienesta funkcijas, kuru īstenošanu nav iespējams nodrošināt pieejamā finansējuma ietvaros, un kuras ir iespējams nodot, piemēram, privātajam sektoram, vai, no kuru īstenošanas ir iespējams attiekties pavisam.

 

4. Cita informācija.

Nav attiecināms.

 

II. sadaļa – tiesību akta projekts šīs jomas neskar.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

2009.gads

Turpmākie trīs gadi

2010.

2011.

2012.

1

2

3

4

5

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:

1.1. valsts pamatbudžets, tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

1.2. speciālais budžets;

1.3. pašvaldību budžets

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos:

2.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

2.2. speciālais budžets;

2.3. pašvaldību budžets 

 

372,8

 

- 372,8

 

- 372,8

 

- 372,8

3. Finansiālā ietekme:

3.1. valsts pamatbudžets,

tajā skaitā iestāžu ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi;

3.2. speciālais budžets;

3.3. pašvaldību budžets 

 

372,8

 

372,8

 

372,8

 

372,8

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai 

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

Nav attiecināms.

5. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas pielikumā):

5.1. uzturēšanas izdevumu samazinājums:

5.1.1 Ūdensteču un ūdenstilpju stāvokļa un režīma novērošanas neveikšana hidrometriskajos posteņos,

t.sk., amata vietu skaits;

 

5.1.2. Ar meliorāciju saistīto funkciju likvidēšana,

t.sk., amata vietu skaits;

 

5.1.3. Ražotāju grupu (konsultāciju sniedzēju) atzīšanas neveikšana,

t.sk., amata vietu skaits;

 

5.1.4. Lauksaimniecības risku fonda administrēšanas pārtraukšana,

t.sk., amata vietu skaits.

 

5.2. izdevumu kapitālieguldījumiem samazinājums:

5.2.1. Ar meliorāciju saistīto funkciju likvidēšana.

 

 

 

 

 

 

364,4

 

 

113,0

 

 

75

 

239,7

 

20

 

 

8,8

 

1,5

 

 

2,9

 

0,5

 

 

8,4

 

 

8,4

 

 

 

 

 

 

- 364,4

 

 

- 113,0

 

 

-75

 

- 239,7

 

-20

 

 

- 8,8

 

-1,5

 

 

- 2,9

 

-0,5

 

 

- 8,4

 

 

- 8,4

 

 

 

 

 

 

- 364,4

 

 

- 113,0

 

 

-75

 

- 239,7

 

-20

 

 

- 8,8

 

-1,5

 

 

- 2,9

 

-0,5

 

 

- 8,4

 

 

- 8,4

 

 

 

 

 

 

- 364,4

 

 

- 113,0

 

 

-75

 

- 239,7

 

-20

 

 

- 8,8

 

-1,5

 

 

- 2,9

 

-0,5

 

 

- 8,4

 

 

- 8,4

6. Cita informācija:

2009.gadā paredzamās izmaiņas valsts budžeta izdevumos:

2009.gadā valsts budžeta izdevumus šīs sadaļas 5.punktā minēto Lauku atbalsta dienesta funkciju ietvaros plānots samazināt par 190,1 tūkst. latu.

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti, to būtība, kā arī ministrija, kura ir atbildīga par tā sagatavošanu. Par Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) – norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

1. Normatīvie akti, kuros nepieciešams veikt grozījumus:

1.1. Ministru kabineta 2005.gada 20.decembra noteikumi Nr. 979 „Noteikumi par Lauku atbalsta dienesta sniegto maksas pakalpojumu cenrādi”;

1.2. Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumi Nr. 876 „Lauku atbalsta dienesta nolikums”;

1.3. Ministru kabineta 2004.gada 20.jūlija noteikumi Nr. 619 „Kārtība, kādā lauksaimniecībā izmantojamo zemi transformē par lauksaimniecībā neizmantojamu zemi un izsniedz zemes transformācijas atļaujas”;

1.4. Ministru kabineta 2006.gada 14.februāra noteikumi Nr. 142 „Noteikumi par nacionālas nozīmes lauksaimniecības teritorijām”;

1.5. Ministru kabineta 2006.gada 23.decembra noteikumi Nr. 1018 „Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība”;

1.6. Ministru kabineta 2004.gada 27.jūlija noteikumi Nr. 629 „Meliorācijas kadastra noteikumi”;

1.7. Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumi Nr. 407 „Kārtība, kādā Lauku atbalsta dienests un valsts un pašvaldību iestādes apmainās ar meliorācijas kadastra informāciju”;

1.8. Ministru kabineta 2003.gada 13.maija noteikumi Nr. 258 „Noteikumi par ekspluatācijas aizsargjoslu ap meliorācijas būvēm un ierīcēm noteikšanas metodiku lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un meža zemēs”;

1.9. Ministru kabineta 2004.gada 3.augusta noteikumi Nr. 662 „Koplietošanas meliorācijas sistēmu būvniecības, ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu aprēķina, to sadales un norēķinu kārtība”;

1.10. Ministru kabineta 2004.gada 1.jūnija noteikumi Nr. 520 „Kārtība, kādā nosakāmi un atlīdzināmi zaudējumi, kas saistīti ar meliorācijas sistēmu bojāšanu, iznīcināšanu vai to izmantošanas tiesību ierobežošanu”;

1.11. Ministru kabineta 2004.gada 1.maija noteikumi Nr. 276 „Noteikumi par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritēr ijiem un atzīšanas kārtību, darbības nosacījumiem un darbības kontroli”;

1.12. Ministru kabineta 2008.gada 18.augusta noteikumi Nr. 669 „Kārtība, kādā administrē un uzrauga lauksaimniecības risku fondu, nosaka iemaksu veikšanu un kompensāciju izmaksu no fonda”;

1.13. Ministru kabineta 2004.gada 6.jūnija noteikumi Nr. 18 „Kārtība, kādā tiek pieprasīta informācija lauksaimniecības produktu ražošanas un patēriņa bilanču sastādīšanai”;

1.14. Ministru kabineta 2008.gada 28.oktobra noteikumi Nr. 908 „Noteikumi par Valsts statistiskās informācijas programmu 2009.gadam”;

1.15. Ministru kabineta 2007.gada 20.novembra noteikumi Nr. 778 „Kārtība, kādā zemes lietotājiem nosakāmi to zaudējumu apmēri, kas saistīti ar īpaši aizsargājamo nemedījamo sugu un migrējošo sugu dzīvnieku nodarītajiem būtiskiem postījumiem”;

1.16. Kooperatīvo sabiedrību likums.

 

2. Par normatīvo aktu projektu sagatavošanu ir atbildīga Zemkopības ministrija.

2. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

V. sadaļa – tiesību akta projekts šīs jomas neskar.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizācijām un citām iesaistītajām institūcijām konsultācijas ir notikušas

Notikušas konsultācijas ar Lauku atbalsta dienestu, biedrību „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” un biedrību „Zemnieku saeima”.

2. Kāda ir šo pilsoniskās sabiedrības un sociālo partneru organizāciju un citu iesaistīto institūciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti to iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Lauku atbalsta dienests, biedrība „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” un biedrība „Zemnieku saeima” atbalsta plānotās izmaiņas.

3. Kāds konsultāciju veids un sabiedrības informēšanas pasākumi ir izmantoti

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav notikuši.

4. Konsultācijas ar ekspertiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Nav attiecināms.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, periodiskajā izdevumā „Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs” un būs pieejams normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un interneta mājas lapā www.likumi.lv.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta likuma 13.pantā noteikto kārtību.

4. Cita informācija

Nav attiecināms.

 

 

Zemkopības ministrs                                                                 J.Dūklavs                                                    

 

 

Vīza: Zemkopības ministrijas valsts sekretāre                             D.Lucaua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.05.2009. 12:02

1505

I.Pastare

67027029, Inese.Pastare@zm.gov.lv


 

 

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA SĒDE

___________________________________________________________

protokola izraksts

Ārkārtas sēde

 

Rīgā

Nr.34

2009.gada 27.maijā

 

 

74.§

 

Likumprojekts "Grozījumi Lauku atbalsta dienesta likumā"

     TA-1765

___________________________________________________________

(J.Dūklavs, V.Dombrovskis)

 

     1. Atbalstīt iesniegto likumprojektu.

     2. Zemkopības ministrijai precizēt likumprojekta anotāciju un iesniegt to Valsts kancelejā līdz š.g. 28.maijam plkst.12.00.

     3. Valsts kancelejai sagatavot likumprojektu iesniegšanai Saeimā valsts budžeta grozījumu likumprojekta paketē.

     4. Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir zemkopības ministrs.

     5. Zemkopības ministrijai līdz 2009.gada 1.jūlijam:

     5.1. sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2007.gada 13.novembra noteikumos Nr.777 "Noteikumi par lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības reģistrācijai nepieciešamajiem dokumentiem un šīs sabiedrības atbilstības izvērtēšanu atbalsta saņemšanai";

     5.2. sadarbībā ar Ekonomikas ministriju sagatavot un noteiktā kārtībā iesniegt Ministru kabinetā grozījumus Ministru kabineta 2006.gada 18.decembra noteikumos Nr.1018 "Meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvju būvniecības kārtība".

 

Ministru prezidents, bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrs

  

V.Dombrovskis

 

Valsts kancelejas direktora vietā - Tiesību aktu redakcijas departamenta vadītāja

  

D.Vaivare

 

2009-MK-PROT-34-2705-#74.doc

1